Brasilien: ja till fredliga demonstrationer, säger kyrkan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett uttalande publicerat den 21 juni kommenterade de brasilianska biskoparna de pågående demonstrationerna enligt följande: ”Vi kan förklara oss solidariska med och stödja de demonstrationer som fått människor i alla åldrar, särskilt ungdomar, att gå ut på gatorna, men bara om de är fredliga. Det är en händelse som engagerat hela det brasilianska folket och väcker till liv ett nytt medvetande. Det krävs uppmärksamhet och förståelse för att urskilja dess värderingar och begränsning och dess mål måste vara att få till stånd det rättvisa samhällsbygge vi vill ha”.

För biskoparna framstår dessa demonstrationer som spontana, särskilt bland de unga och understödda av ett nätverk. De är en reaktion på olösta problem, såsom, korruption, avsaknad av trygghet och brist på transparens.

Biskoparnas budskap understryker kyrkans syn: nej till våld! Nej till våldsamma protestdemonstrationer och nej till våld mot demonstranter och ungdomar. Biskopskonferensen vände sig till alla ”eftersom det brasilianska folkets problem endast kan lösas genom allas deltagande.

Uttalandet avslutas med orden: ”Alla måste respektera ordning, det gemensamma bästa, allt gott, samt fred, men folkets rop måste få höras”.

Agenzia Fides 2013-06-22

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett uttalande publicerat den 21 juni kommenterade de brasilianska biskoparna de pågående demonstrationerna enligt följande: ”Vi kan förklara oss solidariska med och stödja de demonstrationer som fått människor i alla åldrar, särskilt ungdomar, att gå ut på gatorna, men bara om de är fredliga. Det är en händelse som engagerat hela det brasilianska folket och väcker till liv ett nytt medvetande. Det krävs uppmärksamhet och förståelse för att urskilja dess värderingar och begränsning och dess mål måste vara att få till stånd det rättvisa samhällsbygge vi vill ha”.

För biskoparna framstår dessa demonstrationer som spontana, särskilt bland de unga och understödda av ett nätverk. De är en reaktion på olösta problem, såsom, korruption, avsaknad av trygghet och brist på transparens.

Biskoparnas budskap understryker kyrkans syn: nej till våld! Nej till våldsamma protestdemonstrationer och nej till våld mot demonstranter och ungdomar. Biskopskonferensen vände sig till alla ”eftersom det brasilianska folkets problem endast kan lösas genom allas deltagande.

Uttalandet avslutas med orden: ”Alla måste respektera ordning, det gemensamma bästa, allt gott, samt fred, men folkets rop måste få höras”.

Agenzia Fides 2013-06-22