Brist på goda arbeten en orsak till familjelivets kris

Abp_Thomas_Wenski”Dagens ekonomiska och politiska krafter, med allt försämrade ekonomiska utsikter för amerikaner utan tillgång till högre utbildning, har direkt inverkan på familjernas hälsa och stabilitet”, enligt ärkebiskopen i Miami, Thomas Wenski. Han gjorde kommentaren i egenskap av författare till de amerikanska biskoparnas uttalande i samband med firandet av Labor Day, USA:s motsvarighet till 1 maj.

Han kopplade familjernas problem till avsaknaden av lämpliga arbeten: ”Mer än hälften av föräldrarna i åldrarna mellan 26 och 30 har nu barn utanför äktenskapet och forskning har avslöjat att den viktigaste orsaken är avsaknaden av arbetsuppgifter på mellannivå, yrken med vilka man kan försörja en familj över fattigdomsgränsen och utan möjlighet till utbildning på collegenivå i regioner med stora inkomstskillnader.”

”Skilsmässofrekvensen och ökningen av antalet hushåll med ensamföräldrar följer samma ekonomiska mönster. Ekonomiska problem och söndringar i familjelivet kan leda till en känsla av hopplöshet och förtvivlan. Det så kallade ”rostbältet” [regioner med nedlagda industrier, övers. anm.] har nu den högsta koncentrationen av drogrelaterade dödsfall i USA, inklusive överdoser av heroin och receptbelagda droger.”

Ärkebiskop Wenski citerade påven Franciskus anförande inför USA:s kongress vid dennes besök i september förra året: ”Jag skulle vilja få er att uppmärksamma de familjemedlemmar som är mest sårbara, nämligen de unga. För många av dem hägrar en framtid full av möjligheter, men många andra verkar desorienterade och utan mål, fångna i en hopplös labyrint av våld, missbruk och förtvivlan. Deras problem är våra problem och vi kommer inte undan dem.”

Påven tillfogade: ”Vi lever i en kultur som förhindrar unga människor att grunda en familj därför att de saknar framtidsmöjligheter. Ändå erbjuder samma kultur så många valmöjligheter åt andra att även de avråds från att grunda en familj.”

”Våra ledare borde presentera en vision av det gemensamma bästa som lyfter anden och som skall minska våra tendenser till fruktan”, sade Wenski vidare. ”Vår osäkerhet exploateras i stället som ett medel att befordra olika särintressen. Våra ledare borde aldrig använda fruktan som ett medel att manipulera människor i desperata situationer, eller hetsa en grupp människor mot en annan för att uppnå politiska vinster.”

”Genom att verka för ’arbetets helighet’”, sade ärkebiskopen, ”måste vi inse att värdigt arbete är något som gör att vi förstår vem vi är som mänskliga individer. Den helige Johannes Paulus II påminde oss i sin encyklika Laborem excercens (om det mänskliga arbetet) att det mänskliga arbetet är en väsentlig nyckel till förståelsen av sociala relationer, livsviktig för familjebildningen och uppbyggnaden av ett samhälle i enlighet med den värdighet som är given av Gud”. […]

”Enkel uttalat måste vi verka för arbeten och löner som möjliggör ett värdigt liv för individer och deras familjer och för arbetsförhållanden som är säkra och möjliggör en livskraftig tillvaro även utanför arbetsplatsen”, sade han. ”Fackföreningar och sammanslutningar av arbetare må ha sina brister, men de förblir ändå en viktig del av denna satsning, så att människor med tro och av god vilja kan genomsyra dessa grupper som är så viktiga för samhället med den mänskliga värdigheten i centrum.”

”Ni som är arbetsgivare är kallade att respektera era anställdas värdighet genom en rättvis lön och arbetsförhållanden som gynnar ett tryggt familjeliv. Med tiden måste vi försöka få till stånd en känsla av hopp och verka för varaktiga förändringar som åter sätter in vårt ekonomiska och politiska system i människornas tjänst.”

National Catholic Reporter 2016-09-03