Brittiska kyrkor: Fattigdomen innebär en nationell kris

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mer än 40 biskopar och höga företrädare för kyrkor i Storbritannien har klagat över fattigdomen i sitt land som en ”nationell kris”. Fastän Storbritannien är den sjunde största ekonomin i världen, måste människor hungra, heter det i ett öppet brev som tidningen Daily Mirror offentliggjorde i torsdags. Under det gångna året har 5 500 personer till följd av undernäring förts till sjukhus. Biskoparna uppmanar regeringen till handling.

Sedan i våras har en halv miljon människor i Storbritannien uppsökt utspisningar för att få gratis livsmedel, enligt företrädare för den anglikanska kyrkan och för flera reformerta kyrkor. En av fem mödrar uppger att hon själv regelbundet avstår från måltider för att kunna ha mera mat för sina barn. Medan priset för livsmedel under de senaste fem åren har stigit med 30 procent, har lönenivån däremot inte förändrats.

Regeringen måste ta itu med livsmedelsförsörjningens ”tillkortakommande” och garantera, att arbete betalas rimligt. Dessutom behöver det sociala systemet ”en robust sista försvarslinje mot hunger”, heter det i skrivelsen.

Uppropet undertecknades av 27 anglikanska biskopar och ledande företrädare för metodistiska och unierade reformerta kyrkor liksom av kväkare. De uppmanade medborgarna, att visa sin solidaritet under fastetiden och att som redan hundratusentals gör understödja utspisningar.” Det finns ett tvingande moraliskt imperativ att handla.”

Kritik mot Cameron

För några dagar sedan hade den katolska ärkebiskopen av Westminster, Vincent Nichols, riktat en skarp kritik mot den brittiska regeringens sociala reformer under premiärminister David Cameron. I flera intervjuer har Nichols, som kommande lördag upphöjs till kardinal av påven Franciskus, förklarat att människor är medvetna om att ”svångremmen måste dras åt”, men med sina åtgärder har regeringen ändå förstört det grundläggande ”sociala skyddsnätet”.

Den brittiske premiärministern svarade i onsdags, att regeringens sparåtgärder är del av dess ”moraliska ansvar”. I alltför många fall har socialhjälpen överutnyttjats. Ett socialt system visar sig också däri att det hjälper människor till arbete, framhöll Cameron. Fler människor än någonsin är nu i arbete, mer än en miljon flera än vid tidpunkten för det senaste valet.

Visserligen har parlamentet beslutat att socialbidragen inte får stiga snabbare än lönerna, men det sociala skyddet kommer ändå att bestå i stor utsträckning. Det sociala skyddsnätet är intakt, citerades regeringschefen av brittiska massmedier.

Kathpress 2014-02-20

Det öppna brevet som publicerades i Daily Mirror finns här

Ärkebiskop Vincent Nichols i BBC Raido 4 här och i The Thelegraph här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mer än 40 biskopar och höga företrädare för kyrkor i Storbritannien har klagat över fattigdomen i sitt land som en ”nationell kris”. Fastän Storbritannien är den sjunde största ekonomin i världen, måste människor hungra, heter det i ett öppet brev som tidningen Daily Mirror offentliggjorde i torsdags. Under det gångna året har 5 500 personer till följd av undernäring förts till sjukhus. Biskoparna uppmanar regeringen till handling.

Sedan i våras har en halv miljon människor i Storbritannien uppsökt utspisningar för att få gratis livsmedel, enligt företrädare för den anglikanska kyrkan och för flera reformerta kyrkor. En av fem mödrar uppger att hon själv regelbundet avstår från måltider för att kunna ha mera mat för sina barn. Medan priset för livsmedel under de senaste fem åren har stigit med 30 procent, har lönenivån däremot inte förändrats.

Regeringen måste ta itu med livsmedelsförsörjningens ”tillkortakommande” och garantera, att arbete betalas rimligt. Dessutom behöver det sociala systemet ”en robust sista försvarslinje mot hunger”, heter det i skrivelsen.

Uppropet undertecknades av 27 anglikanska biskopar och ledande företrädare för metodistiska och unierade reformerta kyrkor liksom av kväkare. De uppmanade medborgarna, att visa sin solidaritet under fastetiden och att som redan hundratusentals gör understödja utspisningar.” Det finns ett tvingande moraliskt imperativ att handla.”

Kritik mot Cameron

För några dagar sedan hade den katolska ärkebiskopen av Westminster, Vincent Nichols, riktat en skarp kritik mot den brittiska regeringens sociala reformer under premiärminister David Cameron. I flera intervjuer har Nichols, som kommande lördag upphöjs till kardinal av påven Franciskus, förklarat att människor är medvetna om att ”svångremmen måste dras åt”, men med sina åtgärder har regeringen ändå förstört det grundläggande ”sociala skyddsnätet”.

Den brittiske premiärministern svarade i onsdags, att regeringens sparåtgärder är del av dess ”moraliska ansvar”. I alltför många fall har socialhjälpen överutnyttjats. Ett socialt system visar sig också däri att det hjälper människor till arbete, framhöll Cameron. Fler människor än någonsin är nu i arbete, mer än en miljon flera än vid tidpunkten för det senaste valet.

Visserligen har parlamentet beslutat att socialbidragen inte får stiga snabbare än lönerna, men det sociala skyddet kommer ändå att bestå i stor utsträckning. Det sociala skyddsnätet är intakt, citerades regeringschefen av brittiska massmedier.

Kathpress 2014-02-20

Det öppna brevet som publicerades i Daily Mirror finns här

Ärkebiskop Vincent Nichols i BBC Raido 4 här och i The Thelegraph här