Brittiska överhuset vill se tidsgräns för abort av funktionshindrade

Ett lagförslag som vill stoppa vad som anses vara diskriminering av funktionshindrade ofödda barn har vunnit bifall i en andra behandling i det brittiska parlamentets överhus. Därmed går förslaget vidare till nästa steg i lagstiftningsprocessen. Det har lagts fram av Lord Shinkwin som är konservativ ledamot av överhuset och engagerad i anti-diskrimineringsfrågor. Om förslaget slutligen antas kommer det att avskaffa den paragraf i den brittiska abortlagen från 1967 vilken ger möjlighet till abort av barn som har någon form av funktionshinder fram till förlossningen. För alla övriga aborter är den övre tidsgränsen emellertid 24 veckor.

I överhusets debatt i fredags sade Lord Shinkwin bland annat: ”Antingen tror vi på jämlikhet eller så gör vi det inte. Ingen kan vara mer jämlik än någon annan.” Han betonade att debatten inte gäller det etiska i aborter som sådana utan huruvida abortlagen också ska anpassas till andan i lagen mot diskriminering av funktionshindrade:

”Det är förbjudet att avsluta livet på ett ofött barn efter 24 veckor, men om det kan konstateras ha någon form av funktionshinder kan dess liv helt lagenligt avslutas ända fram till förlossningen. Var finns konsekvensen, rättvisan eller jämlikheten i det? Om någon mot förmodan skulle tycka att en sådan uppenbar diskriminering är acceptabel så uppmanar jag honom eller henne att föreställa sig vilket ramaskri det skulle bli om samma undantag från tidsgränsen gällde med hänvisning till barnets hudfärg eller möjliga sexuella läggning. En sådan diskriminering skulle med rätta anses fullkomligt kränkande.”

Catholic Herald, 2016-10-21