Brittiska parlamentsledamöter: kristnas rättigheter ringaktas

En grupp brittiska parlamentsledamöter från olika partier kräver större respekt för kristnas rättigheter i Storbritannien. Parlamentsledamöterna ställer sig i Sunday Telegraph kritiska till att det på bred front saknas ”religiös bildning” bland domare, politiker och ämbetsmän. I en rapport som kommer att offentliggöras under måndagen, den 27 februari, beklagar de dessutom att lagstiftningen ställer olika religiösa grupper i konkurrens mot varandra. Det är i synnerhet de kristnas rättigheter som ofta åsidosätts, menar man.

Rapporten ger vid handen att många problem beror på en ”djupt rotad och vida spridd brist på förståelse” för religiös tro. Denna ”ignorans” kommer till uttryck i lagstiftningen, rättsskipningen och såväl regeringens som myndigheters beslut, hävdar parlamentsledamöterna. Som underlag till rapporten har 32 fall undersökts, där kristna inför rättsväsendet har framfört klagomål om orättvis behandling.

Kathpress 2012-02-26