Bygg upp ett öppet samhälle på Kuba

Påven Benedictus XVI har uppmanat Kubas katoliker att göra en insats för att bygga ett öppet, bättre och människovärdigare samhälle. Denna uppgift skall de fullgöra med ”fredens, förlåtelsens och förståelsens vapen”, sade påven vid en gudstjänst i måndagskväll i Santiago de Cuba. I närvaro av president Raúl Castro uppmuntrade han kubanerna att göra sig av med ”fientlighet och anfäktelser” i sin tro och övertygelse, att Jesus genom sin uppståndelse har makt att utplåna ondskan. Gud kommer att välsigna deras insats ”med rika frukter”, sade Benedictus XVI i sin predikan.

Påven gav Kubas kyrka med dess ca 200 000 troende sitt erkännande för det ”offer” och den ”hängivenhet”, som den har visat. Katolikerna arbetar varje dag under stor ansträngning, med mod och i försakelse” under de konkreta förhållanden”, som råder i landet, för att kyrkan mer och mer skall bli en plats där människan kan möta Gud. Påven blev djupt berörd av den glädje med vilken man överallt på ön firade 400-årsminnet av upptäckten av statyn av ”den Barmärtiga Jungfrun av Cobre”.

Som en ”samhällets urcell” har den kristna familjen till uppgift att vara en förebild på Kuba, sade Benedictus XVI på Plaza Antonio Maceo i den östkubanska hamnstaden. Det gifta paret skall för sina barn och för hela landet vara ett ”synligt tecken på Kristi kärlek till sin kyrka”. Kuba behöver bevittna deras trohet, deras enhet och deras förmåga till omsorg om det mänskliga livet, ”särskilt för det mest skyddslösa och behövande”.

Utanför det uppgjorda programmet deltog president Raúl Castro i gudstjänsten. Vid Johannes Paulus II:s sexdagars besök år 1998, hade hans bror Fidel Castro bara deltagit i den avslutande mässan i Havanna.

Vid slutet av den mer än två timmar långa mässan överlämnade påve Benedictus XVI den ”Gyllene Rosen” till den vallfartsorten, som är vigd åt ”Virgen de la Caridad de Cobre“. Denna påvliga utmärkelse har tidigare också förärats åt platserna Altötting, Mariazell, Fatima och Aparecida i Brasilien. Den officiella anledningen till påvebesöket var just 400-årsfirandet av Kubas kvinnliga skyddspatron. Bilden av henne hyllas också som symbol för självständighetskampen mot det spanska kolonialväldet.

Incident vid påvemässan

Strax innan gudstjänsten inträffade en incident. Ögonvittnen berättar att en man tog sig igenom avspärrningarna vid den plats där gudstjänsten hållit och sprang i riktning mot tribunen. Han skall ha ropat ”Ned med kommunismen!” och var c. 100 meter från altarplatsen innan han stoppades av säkerhetsmän. Vid denna tidpunkt befann sig påven redan vid platsen och for i sin bil genom rader av troende. Inga ytterligare omständigheter är kända.

Kathpress 2012-03-27

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI har uppmanat Kubas katoliker att göra en insats för att bygga ett öppet, bättre och människovärdigare samhälle. Denna uppgift skall de fullgöra med ”fredens, förlåtelsens och förståelsens vapen”, sade påven vid en gudstjänst i måndagskväll i Santiago de Cuba. I närvaro av president Raúl Castro uppmuntrade han kubanerna att göra sig av med ”fientlighet och anfäktelser” i sin tro och övertygelse, att Jesus genom sin uppståndelse har makt att utplåna ondskan. Gud kommer att välsigna deras insats ”med rika frukter”, sade Benedictus XVI i sin predikan.

Påven gav Kubas kyrka med dess ca 200 000 troende sitt erkännande för det ”offer” och den ”hängivenhet”, som den har visat. Katolikerna arbetar varje dag under stor ansträngning, med mod och i försakelse” under de konkreta förhållanden”, som råder i landet, för att kyrkan mer och mer skall bli en plats där människan kan möta Gud. Påven blev djupt berörd av den glädje med vilken man överallt på ön firade 400-årsminnet av upptäckten av statyn av ”den Barmärtiga Jungfrun av Cobre”.

Som en ”samhällets urcell” har den kristna familjen till uppgift att vara en förebild på Kuba, sade Benedictus XVI på Plaza Antonio Maceo i den östkubanska hamnstaden. Det gifta paret skall för sina barn och för hela landet vara ett ”synligt tecken på Kristi kärlek till sin kyrka”. Kuba behöver bevittna deras trohet, deras enhet och deras förmåga till omsorg om det mänskliga livet, ”särskilt för det mest skyddslösa och behövande”.

Utanför det uppgjorda programmet deltog president Raúl Castro i gudstjänsten. Vid Johannes Paulus II:s sexdagars besök år 1998, hade hans bror Fidel Castro bara deltagit i den avslutande mässan i Havanna.

Vid slutet av den mer än två timmar långa mässan överlämnade påve Benedictus XVI den ”Gyllene Rosen” till den vallfartsorten, som är vigd åt ”Virgen de la Caridad de Cobre“. Denna påvliga utmärkelse har tidigare också förärats åt platserna Altötting, Mariazell, Fatima och Aparecida i Brasilien. Den officiella anledningen till påvebesöket var just 400-årsfirandet av Kubas kvinnliga skyddspatron. Bilden av henne hyllas också som symbol för självständighetskampen mot det spanska kolonialväldet.

Incident vid påvemässan

Strax innan gudstjänsten inträffade en incident. Ögonvittnen berättar att en man tog sig igenom avspärrningarna vid den plats där gudstjänsten hållit och sprang i riktning mot tribunen. Han skall ha ropat ”Ned med kommunismen!” och var c. 100 meter från altarplatsen innan han stoppades av säkerhetsmän. Vid denna tidpunkt befann sig påven redan vid platsen och for i sin bil genom rader av troende. Inga ytterligare omständigheter är kända.

Kathpress 2012-03-27