Caritas bygger upp i Haiti

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Jag vädjar till alla Caritasföreningar och alla systerkyrkor, liksom alla människor av god vilja, om att hjälpa till i den katastrofala situation som vi befinner oss i. Fattigdomen är skriande, och katastrofen gör allt bara värre. Vi behöver akut och substantiell hjälp.” Så uttalade sig kardinal Chibly Langlois, biskop av Cayes i södra Haiti, i samband med ett digitalt möte i tisdags, som Caritas Internationalis hade organiserat om Caritas och kyrkans arbete bland Haitis befolkning efter jordbävningen den 14 augusti i år.

Denna jordbävning med en magnitud av 7,2 på Richterskalan vållade 2 246 personers död och skadade flera än 12 000, och 329 personer saknas fortfarande. Inte heller om man ser till de materiella skadorna ”är resultatet uppmuntrande”, anmärkte fader Jean-Hervé François, direktor för Caritas Haiti. 3 470 bostadshus skadades och 3 815 förstördes fullständig; 171 skolor och 150 kyrkor, kapell och andra kyrkliga byggnader störtade samman, däribland den byggnad som inrymmer biskopsämbetet i Cayes.

Nödläge råder fortfarande

Ännu efter en månad råder nödläge, då det finns så stora svårigheter. Och ”kyrkan står i första ledet”, försäkrar kardinal Langlois, I en region som utgör en enklav, som är isolerad och där de statliga institutionerna och de stora NGO lyser med sin frånvaro, representerar kyrkan ofta det enda hoppet för en befolkning som inte vet vad den ska ta sig till. De drabbade lider sedan länge av fattigdom, och nu utsätts de för våld från gäng som ”hindrar folk från att röra sig fritt, som kräver lösensummor och spärrar av vägen söderut”. I denna situation vänder de sig till kyrkan som de har tillit till, fortsätter biskopen av Cayes.

”Kyrkan står i första ledet även när det gäller offren”, förtydligar kardinalen, vars biskopshus inte kunde stå emot skakningarna. Offer, eftersom präster och ordensfolk mötte döden den 14 augusti under rasmassorna, och eftersom medlemmar av prästerskapet också drabbas av våldet från gängen som inte tvekar att ge sig på dem.

Mera sårbar befolkning

Allvarligt med det senaste jordskalvet är att det förvärrar situationen för en redan sårbar och drabbad befolkning i södra delen av landet, berättar direktorn för Caritas Haiti. 100 000 familjen saknar bostad och måste ofta bo utomhus, på gatorna eller ödetomter. För närvarande finns det inga möjligheter att bygga upp bostäder. Och generellt sett är levnadsvillkoren för de överlevande långt ifrån lysande. Vattenledningssystemen är förstörda eller skadade. Dessutom är det än svårare att få hälsovård, eftersom många vårdcentralen inte längre kan ta emot vårdsökande.

Förutom bostäder är livsmedelsförsörjning en stor utmaning. Mer än 2 miljoner människor kommer att ha svårigheter att få tillräckligt med mat ännu än bit in på nästa år. 32 000 befinner sig redan i en extremt utsatt situation när det gäller tillgången på livsmedel. Och dessutom ökar det sexistiska och sexuella våldet mot kvinnor, tillägger fader François.

Svårt att upprätta en handlingsplan

Inför denna mörka bild står direktorn för Caritas Haiti inför ett dilemma: fortsätta med den akuta humanitära nödhjälpen eller fortsätta till nästa fas för att investera i långsiktiga projekt. Caritas Internationalis skulle vilja fastställa en handlingsplan och en budget för att väcka andra nationella Caritasorganisationer till solidariskt bistånd, men än så länge måste man ägna sig åt att avgöra var behoven finns och hur stora de är.

”Den stora frågan är”, säger fader François, ”hur vill vi att uppbyggnaden ska ske i de södra delarna?”. Detta om vi kan vänta oss att staten avsäger sig ansvaret under en följd av år, då mäktiga NGO konkurrerar med statens eventuella insatser. I alla fall har man dragit en lärdom av jordbävningen år 2010: ”Man måste kunna ge människorna hopp inför framtiden, och man måste bygga upp på lång sikt.”

Caritas Haiti har för närvarande identifierat fyra prioriterade områden: återupprätta haitierna som är traumatiserade av dessa katastrofer; ge familjerna i södra delarna av landet tak över huvudet; bygga upp skolväsendet för barnen; hjälpa familjer på landsbygden att kunna försörja sig själva genom jordbrukets infrastrukturer. Ett enormt återuppbyggnadsarbete.

Red. 2021-09-24

Detta är en nyhetstext som ursprungligen publicerades i Vatican News, franska redaktionen, 21 september 2021, som finns tillgänglig via länken här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Jag vädjar till alla Caritasföreningar och alla systerkyrkor, liksom alla människor av god vilja, om att hjälpa till i den katastrofala situation som vi befinner oss i. Fattigdomen är skriande, och katastrofen gör allt bara värre. Vi behöver akut och substantiell hjälp.” Så uttalade sig kardinal Chibly Langlois, biskop av Cayes i södra Haiti, i samband med ett digitalt möte i tisdags, som Caritas Internationalis hade organiserat om Caritas och kyrkans arbete bland Haitis befolkning efter jordbävningen den 14 augusti i år.

Denna jordbävning med en magnitud av 7,2 på Richterskalan vållade 2 246 personers död och skadade flera än 12 000, och 329 personer saknas fortfarande. Inte heller om man ser till de materiella skadorna ”är resultatet uppmuntrande”, anmärkte fader Jean-Hervé François, direktor för Caritas Haiti. 3 470 bostadshus skadades och 3 815 förstördes fullständig; 171 skolor och 150 kyrkor, kapell och andra kyrkliga byggnader störtade samman, däribland den byggnad som inrymmer biskopsämbetet i Cayes.

Nödläge råder fortfarande

Ännu efter en månad råder nödläge, då det finns så stora svårigheter. Och ”kyrkan står i första ledet”, försäkrar kardinal Langlois, I en region som utgör en enklav, som är isolerad och där de statliga institutionerna och de stora NGO lyser med sin frånvaro, representerar kyrkan ofta det enda hoppet för en befolkning som inte vet vad den ska ta sig till. De drabbade lider sedan länge av fattigdom, och nu utsätts de för våld från gäng som ”hindrar folk från att röra sig fritt, som kräver lösensummor och spärrar av vägen söderut”. I denna situation vänder de sig till kyrkan som de har tillit till, fortsätter biskopen av Cayes.

”Kyrkan står i första ledet även när det gäller offren”, förtydligar kardinalen, vars biskopshus inte kunde stå emot skakningarna. Offer, eftersom präster och ordensfolk mötte döden den 14 augusti under rasmassorna, och eftersom medlemmar av prästerskapet också drabbas av våldet från gängen som inte tvekar att ge sig på dem.

Mera sårbar befolkning

Allvarligt med det senaste jordskalvet är att det förvärrar situationen för en redan sårbar och drabbad befolkning i södra delen av landet, berättar direktorn för Caritas Haiti. 100 000 familjen saknar bostad och måste ofta bo utomhus, på gatorna eller ödetomter. För närvarande finns det inga möjligheter att bygga upp bostäder. Och generellt sett är levnadsvillkoren för de överlevande långt ifrån lysande. Vattenledningssystemen är förstörda eller skadade. Dessutom är det än svårare att få hälsovård, eftersom många vårdcentralen inte längre kan ta emot vårdsökande.

Förutom bostäder är livsmedelsförsörjning en stor utmaning. Mer än 2 miljoner människor kommer att ha svårigheter att få tillräckligt med mat ännu än bit in på nästa år. 32 000 befinner sig redan i en extremt utsatt situation när det gäller tillgången på livsmedel. Och dessutom ökar det sexistiska och sexuella våldet mot kvinnor, tillägger fader François.

Svårt att upprätta en handlingsplan

Inför denna mörka bild står direktorn för Caritas Haiti inför ett dilemma: fortsätta med den akuta humanitära nödhjälpen eller fortsätta till nästa fas för att investera i långsiktiga projekt. Caritas Internationalis skulle vilja fastställa en handlingsplan och en budget för att väcka andra nationella Caritasorganisationer till solidariskt bistånd, men än så länge måste man ägna sig åt att avgöra var behoven finns och hur stora de är.

”Den stora frågan är”, säger fader François, ”hur vill vi att uppbyggnaden ska ske i de södra delarna?”. Detta om vi kan vänta oss att staten avsäger sig ansvaret under en följd av år, då mäktiga NGO konkurrerar med statens eventuella insatser. I alla fall har man dragit en lärdom av jordbävningen år 2010: ”Man måste kunna ge människorna hopp inför framtiden, och man måste bygga upp på lång sikt.”

Caritas Haiti har för närvarande identifierat fyra prioriterade områden: återupprätta haitierna som är traumatiserade av dessa katastrofer; ge familjerna i södra delarna av landet tak över huvudet; bygga upp skolväsendet för barnen; hjälpa familjer på landsbygden att kunna försörja sig själva genom jordbrukets infrastrukturer. Ett enormt återuppbyggnadsarbete.

Red. 2021-09-24

Detta är en nyhetstext som ursprungligen publicerades i Vatican News, franska redaktionen, 21 september 2021, som finns tillgänglig via länken här