Caritas i Pakistan sprider information om covid-19

Den katolska hjälporganisationen Caritas har lanserat en kampanj för att medvetengöra vikten av god hygien i kampen mot covid-19 pandemin. Många bybor i Pakistan använder inte rent vatten, desinfektionsmedel eller munskydd. Detta har framkommit efter att Caritas genomfört enkäter i byar för att tydliggöra hur väl de fattiga byborna är medvetna om vad som krävs för att stoppa smittspridningen av coronaviruset.

Kampanjen genomförs i hela landet under namnet ”Tillsammans kan vi stoppa coronavirus”. Man kommer att ta fram utbildningsmaterial, som kommer att användas i utbildning och kommunikation. Information om förebyggande aktiviteter kommer att spridas genom radiostationer, sociala medier och högtalare i byar.

Det har också visat sig att det finns brister i tillgång till mat, samt näringsbrist bland de fattiga. Grupper för mänskliga rättigheter har rapporterat att den kristna och hinduiska befolkningen inte tilldelats mat från de statliga leveranserna i detta islamistiska land.

Hälsokrisen under pandemin förstärker ytterligare diskriminationen av den marginaliserade och underpriviligierade befolkningen. Stigande inflationen och ökad arbetslöshet bidrar också till stora utmaningar för dem. Myndigheterna anser att situation har ljusnat avseende viruspandemin. Men hälsoexperter varnar för att redan nu anse att man har bekämpat viruspandemin.

Red. 2020-07-22

Nyheten från UCA News återfinns i sin helhet här