Caritas önskar mer ambitiösa klimatmål

Caritas Internationalis uppmanar världens ledare att lyssna till sina medborgare, att möjliggöra större gräsrotsdeltagande och att höja ambitionsnivån i arbetet mot temperaturhöjning, rapporterar Zenit.

Uttalandet kommer inför COP-mötet – det årliga mötet Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change – som inträffar för tjugofjärde gången i början av december, i år i Katowice, Polen.

Vid mötet förväntas en regelbok för implementeringen av det så kallade Parisavtalet, som antogs 2015 vid det tjugoförsta COP-mötet. En av Parisavtalets viktigaste och mest uppmärksammade artiklar är målet att begränsa jordens temperaturhöjning till två grader Celsius.

I oktober släpptes en rapport som konstaterade att dagens omställningsplaner kommer att innebära en temperturhöjning om tre – fyra grader under nästa generations livstid. Det räcker med en och en halv grads höjning för att jorden ska drabbas av oåterkalleliga förändringar, som förlust av viktiga ekosystem och tätare extremväderhändelser.

Caritas Internationalis kommenterar att organisationen dagligen möter och hjälper människor som drabbats av temperaturhöjningsrelaterade katastrofer. Arbetet med att minska mänsklig miljöpåverkan är att betrakta också som humanitär hjälp, eftersom klimatförändringarna kraftigt påverkar människor som redan är utsatta; de bor i bostäder som inte är anpassade för extremväder, är beroende av jordbruk eller fiske, eller bor i områden som redan är på väg att täckas med vatten eller att torka ut helt.

Många fattigare länder har inte möjlighet att på egen hand genomföra de anpassningar som behövs. Samtidigt varnar Caritas i en fransk rapport, La finance aux citoyens, för en annalkande ny finanskris, då världen inte gjort tillräckligt för att motverka de krafter som orsakade den senaste globala krisen. Enligt rapporten har åtgärderna mest varit plåster på såren, snarare än faktisk helande behandling av de underliggande orsakerna.

Caritas önskar en finansiell politik som aktivt motverkar miljöförstörande investeringar, minskar incitamenten för ekonomiskt risktagande samt styr om resurserna så att ekonomin står i hela mänsklighetens tjänst. Samtalen i Katowice önskar man ska behandla agrikultur, så att våra resurssystem främjar småskalighet, säker matproduktion, sund konsumtion, mänskligt välmående och ett ekologiskt helhetstänkande i enlighet med katolsk sociallära.

Red. 2018-11-26

Källa: Zenit här och här