Antje Jackelén

Tal till påven Franciskus

av ANTJE JACKELÉN Ers Helighet, Era Eminenser och Excellenser! Det är en ära och glädje för mig att få framföra hälsningar från Svenska kyrkan. Vatikanen och Svenska kyrkan har haft många kontakter sedan andra Vatikankonciliet. Förra våren hade vi den…