Emil Zyka

Ungdomarna viktiga men sårbara

av EMIL ZYKA – Tankar kring ungdomssynodens betydelse för katolska ungdomar i Sverige. Se också Elin Jönssons artikel i Signum nr 6/2018 och Julie Zykas reflektioner i Signum nr 7/2018. Ungdomssynoden, som pågick hela oktober 2018, är över, och nu ska…