Gunnar Redelius

Fenomenet Sankt Erik

av GUNNAR REDELIUS – Relikskrinet i Uppsala domkyrka åter öppnat. Onsdagen den 23 april öppnades Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka. Det skedde i närvaro av ett antal inbjudna forskare och journalister. Domprosten Annica Anderbrandt och domkyrkokaplan Lars Åstrand inledde….