Nummer 1/2019

Mellan liv och byråkrati

av TOMAS BRYTTING Jonna Bornemark är en filosof som vinnlagt sig om att kommunicera med en bred publik, i radion – Filosofiska rummet och som sommarpratare – och nu med boken Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde….