Nummer 1/2021

Tillåt ansvarsfullt gudstjänstfirande !

av ULF JONSSON – Ingen motsättning mellan religionsutövning och ansvarstagande. När coronaviruset på allvar drabbade Sverige för snart ett år sedan kunde knappast någon föreställa sig att förloppet skulle bli så långvarigt och konsekvenserna så genomgripande. Och fortfarande efter ett år…

Om likgiltighet

av ANDERS HALLENGREN I uppmärksammade brottmål på senare år har åklagaren inte sällan använt termen likgiltighetsuppsåt. Ordet har väckt diskussion och stämmer till eftertanke. Vad betyder det? ”Uppsåt” (= avsikt, syfte, plan, föresats) syftar på avsikten med ens handling –…

Omsorgens grammatik

– Påven Franciskus fredsbudskap för 2021. År 2020 har präglats av den stora hälsokrisen kring covid-19, konstaterar påven Franciskus i sitt budskap inför den 54:e världsdagen för fred, som firades på nyårsdagen 2021. Han hyllar all inblandad sjukvårdspersonal för deras insatser…

Liturgins kroppsspråk

av ULRIKA ERLANDSSON Anders Piltz: Kort introduktion till liturgins tecken. Veritas Förlag 2020, 147 s. Ett skämt som jag inte alls tycker om påtalar att det är lättare att förhandla med en terrorist än med en liturgisk expert. Ändå fångar…