Nummer 2/2013

Bör påvar abdikera?

av ULF JONSSON – Benedictus XVI:s beslut att abdikera var modigt och ansvarsfullt. Förhoppningsvis blir sådana beslut vanligare i framtiden, om än inte av vilka skäl som helst. Måndagen den 11 februari 2013 kommer att gå till kyrkohistorien som en…