Nummer 3/2016

Rädda det öppna Europa!

av ANDERS PILTZ – Vi lever i en tid då vi ser freden mellan och inom folken saboteras inför våra ögon. Desperat skaffar människor sig uppmärksamhet och makt genom att förstöra något dyrbart: livet. Under Sarajevos belägring 1992 satte sig cellisten…

Den avgörande frågan

av ERIC SCHÜLDT ”Följer du Jesus?” Frågan kom från en kille i yngre tonåren efter en föreläsning jag hållit i en gymnasieskola med kristen inriktning. Under en hel förmiddag hade jag talat om skärningspunkten mellan poesi och tro, om musik…

”En skola i Herrens tjänst”

av GÖSTA HALLONSTEN – Abbedissvigning i Mariavall. För tredje gången denna vinter välsignade biskop Anders Arborelius en abbedissa/priorinna i ett kontemplativt kloster i Sverige när Moder Christa, OSB, installerades i Mariavalls klosterkyrka den 6 mars. Klostren var en gång centrala i kristnandet…

Varför tar vi emot asylsökande?

av STEFAN ZEBROWSKI Mottagandet av asylsökande personer hör till de mest omdebatterade frågorna för närvarande i Sverige. I denna artikel redovisas de juridiska bestämmelser som reglerar asylärenden. I artikelns andra del redogör författaren för sina egna erfarenheter av hanteringen av…