Nummer 4/2019

Kyrkan kan bättre

av SIGNUMS REDAKTION – Om vägen ut ur förtvivlan, ilska och uppgivenhet i kyrkans arbete mot sexuella övergrepp. Förtvivlan, ilska och uppgivenhet. Det är vad de flesta av oss känner för varje nytt avslöjande om sexuella övergrepp. Det tycks inte finnas…

Vårt behov av närhet

av GUNILLA MARIA OLSSON – Relationer i samtidslitteraturen. När samtidslitteraturen är som bäst, är den en spegel av vad som pågår runt omkring oss, kanske också i vårt eget liv. Tendenser i tiden blir tydliga, och jag vill här ta tre…