Nummer 4/2014

Filter

Datumintervall
av ULF JONSSON – Nationalreligiositetens tidevarv är förbi. Hur ska vi ha det med religionen här i landet? Det är inte den fråga som står allra mest i fokus under superval­året...
av EMIL LUNDIN – Påvens vallfärd i Mellanöstern. ”Det var en gång en påve, en rabbin och en shejk som skulle ut på vallfärd …”. Morgonen den 25 maj, anno Domini...
av MIKAEL SCHINK – Konferens vid Newmaninstitutet. Fredagen den 9 maj till söndagen den 12 maj hölls en välbesökt konferens om naturvetenskap och religion vid Newmaninstitutet i Uppsala i samarbete med...
av GUNNAR REDELIUS – Relikskrinet i Uppsala domkyrka åter öppnat. Onsdagen den 23 april öppnades Erik den heliges skrin i Uppsala domkyrka. Det skedde i närvaro av ett antal inbjudna forskare...
av GUNILLA MARIA OLSSON I den politiska debatt som föregick valet 2006 användes begreppet utanförskap flitigt, i synnerhet av den borgerliga sidan, som först introducerade begreppet. Men ganska snart fick...
av ANNA DUNÉR För jämnt hundra år sedan, den 9 augusti 1914, föddes Tove Jansson som första barnet till skulptören Viktor Jansson och tecknaren Signe Hammarsten-Jansson. Båda föräldrarna var alltså...