Nummer 4/2017

Filter

Datumintervall
av LOVISA BERGDAHL – Kyrkan som värdegenerator kan bidra till att hålla demokratin levande. Ordet demokrati tycks ibland beteckna hart när allt vi tycker är bra, viktigt och eftersträvansvärt. Samtidigt ekar...
av THOMAS IDERGARD –S-kongressens beslut är ett exempel på den religionsfobi som man inte sällan möter bland svenska politiker. I samband med partikongressen i april har Socialdemokraterna på allvar tagit...
av KRISTOFFER MAURITZSON – I brist på en sekulärt gångbar förståelse av samvetets väsen och verkan, riskerar samvetsfriheten att ständigt sammanblandas med friheten att följa sin religiösa övertygelse. Två svenska barnmorskor...