Nummer 6 2015

En oförlåtlig synd?

av ANDERS PILTZ – Det är inte rimligt att äktenskapligt haveri ska vara den enda synd som inte går att förlåta. I princip är saken klar: Jesus undervisar otvetydigt om äktenskapets oupplöslighet. Föreningen av man och kvinna till ”ett kött” avspeglar…

Varför skygga för skönheten?

av JOHN SJÖGREN I september uppmärksammades den estniske kompositören Arvo Pärts 80-årsdag över stora delar av världen. Pärts av den ryskortodoxa traditionen djupt inspirerade musik är något av ett unikum inom samtida musik, inte endast för dess uttalat andliga dimensioner…

Snabba annulleringar gratis

av ULF JONSSON I den katolska kyrkan förekommer inga skilsmässor. Den katolik som är gift lever i ett äktenskap som är oupplösligt och som varar till livets slut. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att förbli,…