Nummer 6/2012

Gränsdragningar i livets slutskede

av Hanspeter Schmitt – Om etiskt godtagbara förhållningssätt i dödens närhet. I livets slutskede och i dödens närhet får förmågan att dra gränser och att gestalta dem, men även att förskjuta dem, att överträda dem eller att bortse från dem, en…

Boxningshandskar och silkesvantar

ULF JONSSON – Ateisten Dawkins och kardinal Ravasi i Stockholm. Sedan ett drygt decennium tillbaka är religionens återkomst i det offentliga rummet på tapeten. Det räcker att nämna tänkare som Jürgen Habermas och Peter L. Berger, liksom böcker som God Is…