Nummer 7/2018

Sanningens anspråk

av ERIK ÅKERLUND – Det ligger i sanningens natur att den inte helt kan formas efter oss själva. Ingen tycks vara likgiltig inför sanningen, vare sig man ser sig som dess förkämpe eller som dess nedbrytare. Kanske är det ett anspråk…

Relationens (o)begripliga logik

GÄSTKRÖNIKÖR: LENA ANDERSSON För fem år sedan gav jag ut romanen Egenmäktigt förfarande. Den handlar, kan man säga, om två personers oförenliga syn på kärleksrelationens ideala form. Boken översattes till många språk och det var i det sammanhanget jag gjorde…

Kyrkan i skärselden

av HEINZ WERNER WESSLER – Övergreppsskandalen långt värre än befarat visar tysk studie. Den tyska biskopskonferensen har låtit ta fram en vetenskaplig studie om ämnet ”Sexuella övergrepp på minderåriga utförda av katolska präster, diakoner och manliga ordenspersoner inom den tyska biskopskonferensens…