Nummer 7/2019

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av JENNY LINDBERG – Vad är det som gör att man vill ha en snabb hantering efter döden utan en ceremoni som sätter spår, som utgör ett gemensamt avslut och en...
av HEINZ WERNER WESSLER – Påvens senaste Afrikaresa. I Moçambique, det första stoppet under resan, såg sig påven som en ”fredens pilgrim”. I den tidigare portugisiska kolonin med i dag cirka...
av FREDRIK HEIDING Idén lär ha funnits i decennier och nu har projektet rotts i land. Alla dokument som hör till den katolska kyrkans sociallära har getts ut i svensk...
av HEINZ WERNER WESSLER – Utvecklingen i den katolska kyrkan i Tyskland. Det råder inget tvivel: folkkyrkorna i Tyskland befinner sig i djup kris. Från båda de stora kyrkorna flyr gudstjänstbesökare...
av MIKAELA LUTHMAN De flesta som arbetar med palliativ vård känner igen situationen: du hamnar bredvid en person på en middag, ni småpratar om ditt och datt – och förr...
I morgon fredag landar Signum i prenumeranternas brevlådor, som ett litet ljus i höstmörkret. Helt i säsong är temat Död och begravning, inom vilket Anders Piltz, Mikaela Luthman, Anne-Christine Hornborg...