Nummer 7/2012

Medinflytande i kyrkan

STEN HIDAL – Kyrkans organisation måste återspegla den egna självsynen. Hemlighetsmakeri och ett auktoritärt styrelsesätt har nästan alltid ansetts vara något förkastligt i mera civiliserade sammanhang. Ibland har de blivit orsak till våldsamma omstörtningar. Det var efter publicerandet av den…

Ett uppfordrande fredspris

KLAUS MISGELD – En fredsprisbelönad union med kristna rötter. Att den norska Nobelkommittén har tilldelat 2012 års fredspris till Europeiska unionen har väckt kritik. EU som fredsbevarande sammanslutning står inte högt i kurs, dess migrations- och flyktingpolitik kritiseras, och dess…

Den etiska cellen

av David Albert Jones Den största delen av stamcellsforskningen i Storbritannien använder så kallade sparade mänskliga embryon, som blivit över vid fertilitetsbehandling. Nu har dock två forskare som fått Nobelpriset berett vägen för ett intressant – och etiskt – alternativ….