Nummer 7/2015

Vem har rätt till livskvalitet?

av GUNILLA MARIA OLSSON – Frihetsbegreppet kan problematiseras på olika sätt. Livskvalitet är ett begrepp som har använts under de senaste decennierna rörande hälsoekonomi och medicinsk etik. Begreppet har varit vägledande bland annat i fråga om sociallagstiftning och bostadsplanering. Inom sjukvården…

Katedralens återkomst

av JOEL HALLDORF Två trender syns i dag i svensk protestantisk kristenhet. Samfundsstyrelserna försöker skapa varumärken medan lekfolket bygger katedraler. Den postmoderna människan grundar inte längre sin identitet på nationen utan bygger den i stället med hjälp av varumärken. Detta…

Oupplöslighet light?

av JORGE DE SALAS – Apropå Anders Piltz’ ledare i Signum nr 6/2015. Sedan skilsmässolagar introducerades i västvärlden har skilsmässofrekvensen ökat lavinartat. Det diskuteras om det stora antalet skilsmässor är en konsekvens av sekulariseringen, eller om det är skilsmässan som förorsakar…