Nummer 8/2018

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av FREDRIK HEIDING och ULF JONSSON – Det ligger i kyrkans uppdrag att bidra till att mänskligheten blir hel och försonad. Ragnar, en av huvudpersonerna i författaren Lena Anderssons senaste  roman...
av EMIL ZYKA – Tankar kring ungdomssynodens betydelse för katolska ungdomar i Sverige. Se också Elin Jönssons artikel i Signum nr 6/2018 och Julie Zykas reflektioner i Signum nr 7/2018. Ungdomssynoden,...
av LAPO LAPPIN – Några teman i ungdomssynodens slutdokument. Biskopssynoden om ”Unga människor, tron och kallelsen” ägde rum i Rom under hela oktober månad. Synoden är nu över, och det officiella...
av ANDERS EKENBERG Italienska biskopskonferensen har nyligen beslutat om en ny översättning av mässans texter till italienska. I den återges två välkända texter, Fader vår och lovprisningen Gloria, annorlunda än...