Nummer 8/2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av FREDRIK HEIDING – Religion utesluter på intet sätt mänskliga rättigheter, lika litet som ateism självklart inkluderar dem. Apartheid rådde ännu i Sydafrika när makarna Desmond och Leah Tutu besökte England...
av HENRIK ALBERIUS – Ett nytt dokument från Påvliga rådet för rättvisa och fred. Inom loppet av ett år har Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, publicerat två...
av ERIK ÅKERLUND – Apropå två femtioåriga fenomen. Det är i år 50 år sedan Andra Vatikankonciliet öppnades. Men år 1962 hände fler saker som har kraftiga efterverkningar än i dag....
av STEN HIDAL Det har gått femtio år sedan det Andra Vatikankonciliet inleddes och med anledning därav har ett ”trons år” blivit utlyst. Att konciliet var den största händelsen i...
av AMADEUS AV LAUSANNE Amadeus av Lausanne, död 1159, var cisterciensmunk och biskop, samtida med Bernhard av Clairvaux. Hans åtta predikningar om Maria är ett viktigt bidrag till tidens teologi...