Nummer 8/2012

Vem äger de mänskliga rättigheterna?

av FREDRIK HEIDING – Religion utesluter på intet sätt mänskliga rättigheter, lika litet som ateism självklart inkluderar dem. Apartheid rådde ännu i Sydafrika när makarna Desmond och Leah Tutu besökte England för första gången 1962. Vilsegångna på gatorna i London vände…

Den kristna affärsledarens kallelse

av HENRIK ALBERIUS – Ett nytt dokument från Påvliga rådet för rättvisa och fred. Inom loppet av ett år har Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, publicerat två stora dokument på det ekonomiska området. Det första ”För en…

Paradigmatiska paradigm

av ERIK ÅKERLUND – Apropå två femtioåriga fenomen. Det är i år 50 år sedan Andra Vatikankonciliet öppnades. Men år 1962 hände fler saker som har kraftiga efterverkningar än i dag. En sådan är boken The Structure of Scientific Revolutions (sv….

Koncilier förr och nu

av STEN HIDAL Det har gått femtio år sedan det Andra Vatikankonciliet inleddes och med anledning därav har ett ”trons år” blivit utlyst. Att konciliet var den största händelsen i katolska kyrkan under 1900-talet kan inte betvivlas. Men i vilka…