Nummer 8/2014

Äktenskap på nya premisser

av ERIK ÅKERLUND – De flesta äktenskap som ingås i Sverige är inte vad den katolska kyrkan menar med äktenskap. Det bör hon också erkänna i praktiken och inte anta något annat. En spade är en spade. Men ett äktenskap är…

Svensk kärlek och kristen

av ERIK ÅKERLUND –Om svensk statsindividualism, frihet och samhällets ansvar. Onsdagen den 5 november hölls ett symposium på Ersta-Sköndal högskola under rubriken ”Mångfald och den moderna staten”. Bakgrunden till symposiet var ett annat symposium, om frikyrklighet och modernitet, som hade…