Per-Arne Bodin

Sankt Nikolaus liv genom ikonerna

av PER-ARNE BODIN Irina Brändén: Bilder och berättelser om Sankt Nikolaus: Några vitaikoner studerade mot bakgrund av text och liturgi, Acta Universitatis Upsaliensis, Diss. Uppsala: Uppsala universitet 2018. Nationalmuseum har en av världens finaste ikonsamlingar. Konstvetaren Irina Brändén har disputerat…