Tryggve Lundén

Erik den helige, Sveriges evige konung

Två av våra medeltida konungar, Sverker den äldre, vars regering inföll mellan åren 1130 och 1150, och Erik den helige, vars regering inföll mellan åren 1150 och 1160 (årtalen är approximativa), har grundat var sin kunglig dynasti. Efter sina upphovsmän…