Credo 1924

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1924 nr 1
Innehåll
Jag välsignar framtiden. Av Biskop Johannes Eriks. [1]
Credos nyårsbrevs. 4
Kyrkokrönika över det gångna året. Av Gustaf Armfelts. 6
Svensk kyrkokrönika 1923. Av Edvin Sandqvists. 10
Ur Englands religiösa liv. Oxfordrörelsen I. Av Edmund Langtons. 12
Huru länge ännu? Av F. Borkas. 16
Från Credos torns. 20
Våra katolska hem. Den blinda kvinnan från Kyrö. Av Karin Antell, Det första ordet. Av Moder Mary Salomes. 23
Våra församlingar och föreningars. 25
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [26]
Credo 1924 nr 2
Innehåll
Bonaventuras betraktelser över Kristi lidande. Av Den helige Bonaventuras. [27]
Om kirken i Danmark. Av Jos. Holstein-Ledreborgs. 29
Ur Englands religiösa liv. Oxfordrörelsen II. Av Edmund Langtons. 33
Jakob Olrik: Taksigelse til Gud i Form af et Litani. Av Edvin Sandqvists. 38
Min første Bønnebog. Av Elsa Lambert-Meullers. 39
Boknytt från Finland. Av P. L.s. 39
F. F. Maurer: Den hellige Frans Xaver. Av A. M-r.s. 40
Claes Lagergren: Kronor av guld och törne. Av S. Nordmarks. 40
Annie Åkerhielm: Klyftan utan bro. Av Karin Sparres. 42
Från Credos torns. 43
Våra katolska hem. Pascal, S:t Valentins dag. Av Karin Antell (och Moder Mary Salome), Pilgrimsbön. Av Tore Kilmans. 46
Våra församlingar och föreningars. 49
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [50]
Credo 1924 nr 3
Innehåll
Tankar för fastetiden. Av Den helige Bonaventuras. [51]
Kyrkan, vår moder. Av Ansgar Meyers. 52
Maria – Guds moder. Av Joh. van Gijsels. 56
Ett kloster med gamla anor. Av Dom Alfred L’Huilliers. 60
Från Credos torns. 64
Mary Loyola: Coram Sanctissimo. Av S. Nordmarks. 67
Henry Sebastian Bowden: Små bilder ur Jungfru Marias Levnad. Av S. Nordmarks. 67
Våra katolska hem. Din bäste vän (ur Coram Sanctissimo), Törnekronan och rosorna. Av Esther Adèle von Gegerfelt, Vårt sista concilium provinciale, Den helige Chad. Av Moder Mary Salomes. 68
Våra församlingar och föreningars. 72
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [74]
Credo 1924 nr 4
Innehåll
Tankar för passionstiden. Av Thomas av Aquino, Den helige Bonaventuras. [75]
Reciprocitets. 76
Religionsförföljelsens rike. Av Gustaf Armfelts. 79
Invigningen av katolska kyrkan i Stockholms stadshus 1784. Av E. W–m.s. 81
Johannes Jørgensen: Jorsalafaerd I, II. Av K. Hamiltons. 82
Paul J. Reiter: Hvorfor jeg er Katholik. Av Edvin Sandqvists. 84
Från Credos torns. 85
Våra katolska hem. Långfredag. Av Esther Adèle von Gegerfelt, De många orden, Omkring Arbogaminnet, S:t Göran. Av Moder Mary Salomes. 89
Från våra församlingar och föreningars. 92
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [96]
Credo 1924 nr 5
Innehåll
Marianska tankar. Av Thomas av Aquinos. [97]
Maria – vår moder. Av Joh. van Gijsels. 99
Några synpunkter på det nuvarande läget. Av G. H. L.s. 105
Den första katolska biskopen i ett lutherskt Sverige. Av Marika Stjernstedts. 107
Tankar och intryck efter framförandet av Hugh Bensons passionsspel ”Nattvardssalen”. Av Augustin Kocks. 112
Från Credos torns. 114
Våra katolska hem. Ave Maria. Av E. Sth., Engelska martyrer. Av Moder Mary Salome, Själinna tröst, Ord av Sankt Augustinuss. 118
Från våra församlingar och föreningars. 122
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [124]
Credo 1924 nr 6
Innehåll
Om Kristi prästämbete. Av Thomas av Aquinos. [125]
Skandinaviens invigning till Jesu hjärta. Av Biskop Johannes Eriks. 127
”Tillkomme oss ditt rike”. Av S. Nordmarks. 128
Katolskt och protestantiskt enligt doktor Lydia Wahlström. Av J. W. Blomqvists. 134
Ur Englands religiösa liv. Av Bede Jarrett O. P., C. C. Martindale S. J.s. 138
Från Credos torns. 146
Våra katolska hem. Framför krucifixet. Av Augustin Kock, Den heliga Germana. Av Alban Stoltz, Förberedelserna till jubelåret. Av P. Overschies. 149
Från våra församlingar och föreningars. 152
Katolsk kalender. Av S. N–k.s. [156]
Credo 1924 nr 7
Innehåll
Kristoforus. Av Frans Borkas. [157]
Om Kristus sittande vid Faderns högra hand. Av Thomas av Aquinos. 158
Predikan på Petri och Pauli fest. Av G. M. Kuiperss. 160
Reflektioner vid en skolavslutnings. 164
Katolskt och protestantiskt enligt doktor Lydia Wahlström. Av J. W. Blomqvists. 167
Från Credos torns. 171
Våra katolska hem. S:ta Elin. Av G. E–n., Förstörelseverkets fyrahundraårsminnes. 175
Våra församlingar och föreningars. 177
Kyrklig kalenders. [180]
Credo 1924 nr 8
Innehåll
Tankar. Av Thomas av Aquinos. [181]
Predikan på Kristi Lekamensfest 1924. Av Biskop Johannes Eriks. 183
Katolsk kyrkoskatt – en nödvändighet. Av Edvin Sandqvists. 186
Om de nordiske vikariaters indvielse til Jesu eukaristiske hjerte. Av A. Menzinger S. J.s. 188
På vallfärd till Haraldsted. Av Bertil Bodströms. 190
Passionsspelet i Haraldsted. Av Canutuss. 191
Från Credos torns. 193
Våra katolska hem. Ur Själinna tröst, Vänner. Av Moder Mary Salomes. 199
Våra församlingar och föreningars. 203
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [204]
Credo 1924 nr 9
Innehåll
Tankar. Av Thomas av Aquinos. [205]
Martyrernas minnesmånads. 207
En andaktens högtid i Amsterdams. 211
S:t Michael 1872 i Malmö. Av Bernhard Stolbergs. 214
Vid Absalons grav. Av Erik Wimmerströms. 217
Från Credos torns. 220
Våra katolska hem. Ett altare. Av Augustin Kock, Ett skåneländskt lokalhelgons. 224
Ärkebiskop Bitters tack. Av Albertus Bitters. 226
Ärkebiskop Bitters jubileum m.m.s. 227
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [228]
Credo 1924 nr 10
Innehåll
Tankar. Av Thomas av Aquinos. [229]
Probabilismen tolkas i Svenska dagbladets. 231
Birgittinerkloster i Holland i våra dagar. Av S. Nordmarks. 234
Kyrkans historia. Av G. E–n.s. 238
J. Mausbach: Jesuitmoralen i svenska skolböcker. Av Hugo Gerrings. 241
Joh. van Gijsel: Maaria-Jumalan Äiti. Maaria-Meidän Äitimmes. 242
Från Credos torns. 243
Våra katolska hem. Rosenkranssångerna. Av Abbé J. Louis, Rosenkransmånaden, S:t Wenceslaus. Av K. A., ”Och Herren vände sig om och såg på Petrus”. Av Konvertits. 247
Från våra församlingar och föreningars. 252
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [256]
Credo 1924 nr 11
Innehåll
Tankar. Av Den helige Bonaventuras. [257]
Bönneforeningen for Nordens Folks Tilbagevenden til den katolske Tro. Av Fr. B. Skjelsös. 259
Under eget tak. Av S. Nordmarks. 263
Père Allos Stockholmsbesöks. 266
Francis Thompson. Av Karin Sparres. 268
En minorit. Av L. L.–dh.s. 270
Från Credos torns. 273
Polens drottnings fest. Av Josefa Armfelts. 277
Våra katolska hem. Gallret. Av Karin Antell, S:t Jean Berchmans’ sista stunder. Av Ch. De Visser S. J.s. 278
Från våra församlingar och föreningars. 280
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [284]
Credo 1924 nr 12
Innehåll
Jultankar. Av Thomas av Aquinos. [285]
För femtio år sedan. Av Albertus Bitters. 287
En historisk konvertit. Av Marika Stjernstedts. 291
Ateisten. Av Claes Lagergrens. 294
Gustaf Armfelt: Några drag ur S:t Frans av Sales livs. 295
Peter Schindler: Katholicisme. Av Edvin Sandqvists. 296
Fioretti. Den helige Francisci underfulla blomsterkranss. 296
Kimer i klokkers. 297
Från Credos torns. 298
Bönneforeningen for Nordens Folks Tilbagevenden til den katolske Tro. Av Fr. B. Skjelsös. 301
Våra katolska hem. Jag längtar, o Maria. Av Sigurd Dahllöf, Ett julminne. Av E. A. v. G.s. 312
Från våra församlingar och föreningars. 314
Kyrklig kalender. Av S. N–k.s. [316]
Credoregister 1924 årgång 5