Credo 1928

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1928 nr 1
Innehåll
Bliv hos oss Franciscus. Av Lisa Lundh s. [1]
Credos nyårsbrev s. 3
Svensk kyrkokrönika 1927 s. 4
De svenska katolikernas anhållan om återfående av rätten till kyrkobokföring med officiellt vitsord. Av Biskop Johannes Erik Müller s. 7
De katolska ordnarna och den moderna staten. Av Edvin Sandqvist s. 13
Katolicismen och den sociala frågan. Av Gustaf Armfelt s. 17
Gustav III och Vatikanen år 1784. Av Karin Sparre s. 20
Claes Lagergren: Mitt livs minnen. Del VI. Av Benedictus s. 23
Från Credos torn s. 25
Våra katolska hem. Morgonbön s. 28
Sankt Phocas. Av Moder Mary Salome s. 29
Från våra församlingar och föreningar. Av P. L. s. 30
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [32]
Credo 1928 nr 2
Innehåll
Via Dolorosa. Av Den helige Bonaventura s. [33]
Tron och farorna för vårt trosliv. Av Joh. van Gijsel s. 34
Finländsk kyrkokrönika 1927. Av Jarl L:son Renwall s. 38
Kirke-krönike for Danmark 1927. Av Peter Schindler s. 39
Jønes Budde. Klosterbroder i Nådendal. Av Sven Sorthan s. 41
Katolicismen och den sociala frågan. Av Gustaf Armfelt s. 45
Prinsessan Elisabeth av Frankrike 1764–1793. Av Karin Sparre s. 51
Från Credos torn s. 56
Från våra församlingar och föreningar s. 58
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [60]
Bilaga: Credoregister 1927 årgång 8
Bilaga: Påve Pius rundskrivelse om Främjandet av den sanna religionsenheten
Credo 1928 nr 3
Innehåll
Via Dolorosa. Av Den helige Bonaventura s. [61]
En innehållsrik förutsägelse. Till Maria bebådelses fest. Av Joh. van Gijsel s. 62
Palmsöndag och långfredag. Av Esther Adèle von Gegerfelt s. 65
Kyrkokrönika för 1927. Av Gustaf Armfelt s. 66
Ärkebiskop Söderbloms artiklar mot encyklikan. Av A. Brunner s. 71
Rom och de kristna enhetssträvandena. Av G. Wäschle s. 76
Katolikerna och den svenska pressen. Av Giornalista s. 80
Protestantisk polemik s. 82
Reformationsriksdagen i Västerås 1527. Av Lennart Wiberg s. 84
Från Credos torn s. 87
Från våra församlingar och föreningar s. 91
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [92]
Credo 1928 nr 4
Innehåll
Via Dolorosa. Av Den helige Bonaventura s. [93]
Påskens budskap. Av A. Brunner s. 94
Kulturen och katolicismen. Av A. Brunner s. 96
Ett bidrag till Stockholms- och Lausannemötenas historik. Av Spectator s. 100
Från Credos torn s. 104
En pressröst för fullständig religionsfrihet s. 107
Vad är sanning? Av Christianus s. 108
Credos post. Brev från Paris. Av Victor Bucaille s. 109
Johannes Jörgensen: Den heliga Katarina av Siena. Av Karin Sparre s. 110
F. J. Linders: De romersk-katolska församlingarnas kyrkobokföringsfråga s. 111
Robert Leiber: Konnersreuth, Tatsachen und Grundsätze s. 111
Bibliothek wertvoller Novellen und Erzählungen s. 112
Inför det översinnliga. Av H. Lr. s. 112
Tre rosor. Av Sigurd Dahllöf s. 114
Våra katolska hem. Blicken från korset. Av Augustin Kock s. 115
Från snickarbänken till professorsstolen. Pater Desiderius Lentz. O. S. B. Av Gustaf Armfelt s. 116
Den heliga Genoveva. Paris’ skyddshelgon s. 117
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [120]
Credo 1928 nr 5
Innehåll
Via Dolorosa. Av Den helige Bonaventura s. [121]
Mariae lov. Av S. Nordmark s. 122
Kristenhetens splittring och kyrkans enhet. Av A. Meyer s. 125
Nederländernas högland. Av B. D. Assarsson s. 130
”Polska rikets drottning” krönes. Av Wanda de Pomian s. 134
Hans Brask. Av J. W. Gallén s. 138
Från Credos torn s. 145
Våra katolska hem. Till den heliga jungfrun. Av Friedrich Leopold von Stolberg, Två dikter. Av Augustin Kock s. 148
Den saliga Imelda. Av J–M–A, Missionnaire Apostolique s. 149
Den heliga Genoveva. Paris’ skyddshelgon s. 151
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [152]
Credo 1928 nr 6
Innehåll
[Hans Högvördighet biskopen firar…] s. [153]
Via Dolorosa. Av Den helige Bonaventura s. 154
Sankt Gregorius VII om den heliga kommunionen. Av F. Borka s. 155
Hans Brask. Av J. W. Gallén s. 156
Axel Oxenstierna och ”katolska faran”. Av Lennart Wiberg s. 163
De svenska katolikernas rättsliga ställning förr och nu. Av F. J. Linders s. 165
Från Credos torn s. 170
Våra katolska hem. Till Arild, till Arild! Av Augustin Kock s. 173
Petrus och Paulus i Rom. Av Gg. W. s. 174
Ett inlägg. Av C. G. Santesson s. 175
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [176]
Credo 1928 nr 7
Innehåll
Via Dolorosa. Av Den helige Bonaventura s. [177]
Sankta Birgittas brev till sin son. Av Den heliga Birgitta s. 178
Giovanni Papini och hans ”Kristi historia”. Av E. W–m. s. 179
Hans Brask. Av J. W. Gallén s. 181
En svensk konvertit i katolska kyrkans sköte i Amerika. Av Gudrun Lagergren s. 188
Från Credos torn s. 196
Referat från kongressen i Haag april 1928. Internationella katolska kvinnoförbundet s. 197
Våra katolska hem. Postcommunio. Av Peter Schindler s. 201
Botgöraren i Manresa s. 202
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [204]
Credo 1928 nr 8
Innehåll
Via Dolorosa. Av Den helige Bonaventura, Den helige Franciscus s. [205]
Det heliga evangelium såsom folk- och familjebok. Av Michael von Faulhaber s. 206
Fra den genoptagne svenske missions begyndelsestid. Av Edw. Ortved s. 212
Antikrist i Köln. Av F. B. s. 215
V. de Navacelle: Franske Kvinders Livshistorie. Av Gustaf Armfelt s. 217
Från Credos torn s. 218
Våra katolska hem. Hemlängtan. Av J. Lortzing, På bron. Av Robert Hugh Benson s. 221
Vargen från Gubbio. En legend om den hel. Frans av Assisi. Av Elizabeth Grierson s. 224
Från våra församlingar. Av P. L. s. 225
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [226]
Credo 1928 nr 9
Innehåll
Vår helige fader Francisci testamente. Av Den helige Franciscus s. [229]
Om kyrkan såsom ett synligt samfund. Av Konvertit s. 232
De svenska katolikernas rättsliga ställning förr och nu. Av F. J. Linders s. 235
Sankt Olofs stad. Några anteckningar ur Norrköpings historia. Av P. Overschie s. 239
S:t Clemens kyrka i Hälsingborg s. 241
Hymn till ära för den Helige Clemens… Av Augustin Kock s. 243
Credos post. Brev från Paris. Av Victor Bucaille s. 244
Augustin Kock: Arildskväden. Av Edvin Sandqvist s. 246
[Credos böcker]. E. Ortved: Cistercienserorden och dess historia, Peter Schindler: Ganske lille Katekismus, Jarl L:son Renwall: Min väg till Moder-Kyrkan s. 247
Sierp, Walter S. I.: Ein Apostel des innern Lebens, Pater Wilh. Eberschweiler, S. I. s. 248
Från Credos torn s. 248
Den katolska separatutställningen på ”Pressa” i Köln. Av Marguite Wilhelmsdotter Schmidt s. 250
Våra katolska hem. En korsriddare. Av Karin Antell s. 252
Mary Ward. Av Karin Antell s. 253
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [256]
Credo 1928 nr 10
Innehåll
Ur vår helige fader Francisci förmaningsord till bröderna. Av Den helige Franciscus s. [257]
Några grunddrag i den katolska moralen. Av A. Brunner s. 258
Sankt Olofs stad. Några anteckningar ur Norrköpings historia. Av P. Overschie s. 262
In memoriam [pastor J. P. E. Benelius]. Av S. Nordmark s. 265
Konungen inför konungarnas konung. Av Edw. Berggren s. 267
Peter Schindler: Jomfru Maria. En studie. Av E. S. s. 269
Sanct Franciscus av Assisi enligt De tre följeslagarnas legend. Av E. S. s. 269
Från Credos torn s. 271
Våra katolska hem. Bön till jungfru Maria s. 275
Det internationella broderskapets oas. Av Maurice Bessodes s. 276
Vid drottning Kristinas grav. Av Karin Sparre s. 277
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [278]
Credo 1928 nr 11
Innehåll
Ur Fioretti, den helige Francisci underbara blomsterkrans s. [279]
De heligas samfund – helgonens vördande. Av Joh. van Gijsel s. 280
Sankt Olofs stad. Några anteckningar ur Norrköpings historia. Av P. Overschie s. 287
I Cäcilias helgedom i Rom. Av P. J. Kreitmeier S. J. s. 289
Nordisk katolikdag? Av Jarl L:son Renwall s. 292
Den protestantiska faran s. 294
Augustin Kock: In Memoriam Sanctæ Birgittæ. Av S. N. s. 297
S:ta Birgittas kyrka s. 297
Från Credos torn s. 298
Våra katolska hem. Svenska minnen i Vår-fruklostret i Lichtenthal s. 303
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [306]
Credo 1928 nr 12
Innehåll
Madonnan med barnet s. [307]
Krubban i Greccio. Av D. M. Mauni s. 308
Sigrid Undset. Av Erik Wimmerström s. 309
Puer natus est nobis –. Av Sigrid Undset s. 312
De heligas samfund – helgonens vördande. Av Joh. van Gijsel s. 320
De svenska katolikernas rättsliga ställning förr och nu. Av F. J. Linders s. 325
Claes Lagergren: Mitt livs minnen. VII. Av S. Nordmark s. 336
Helgonlegender. Jacobus de Voragine. Av S. N–k. s. 337
Kristus i Kirken och Kristi venskap. Av S. N–k. s. 337
Marie Elisabeth Larsen: Sjelens Hjemve. Av E. S. s. 338
Harald Schiller: Diktare och idealister. Av S. N–k. s. 338
Helene Pagés: Unser Weihnachtsbuch für klein und gross. Av S. N–k. s. 339
Kimer I Klokker. Av S. N. s. 339
W. Matthiessen: Den Nordlandzug des Herrn mit den hundert Augen s. 339
Jón Svensson: Auf Skipalón. Neue Islandsgeschichten Nonnis s. 339
Från Credos torn s. 340
Våra katolska hem. Kommen i tröstlöse. Av Thomas Moore, K. A. s. 343
Guds anlete. Av P. Stephan Obl. S. Birg. s. 344
Då kunde jag ju icke… Av P. Stephan Obl. S. Birg. s. 345
Kyrklig kalender. Av S. N–k. s. [346]
Credoregister 1928 årgång 9