Credo 1933

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1933 nr 1
Innehåll
Tre dikter. Av Erik Wimmerström, Richard Billinger s. [1]
Den nye danske katolske Bibel. Av Niels Hansen s. 2
Strof. Av Augustin Kock s. 4
Förlåtelse. Av Karin Antell s. 5
Liknelser. Av M. F. s. 7
Pinacothea Vaticana. Av Niels Hansen s. 8
Kring trettioåriga kriget. Av G. E. s. 10
Dr. Franz Michel Willam: Das Leben Jesu im Lande und Volke Israel. Av Sigrid Undset s. 14
Lisa Lundh: Guds Speleman. Av B. D. Assarsson s. 16
Laura Petri: Min katolska bukett. Av Sigrid Stjernswärd s. 16
Rob. Hugh Benson: »For Kongens Skyld». Av Jos. Brems s. 19
Från Credos torn s. 20
Credo 1933 nr 2
Innehåll
Credos brev s. [25]
Dania Catholica. Av Heinr. Roos S. J. s. 26
Biskop Henrik. Av Jarl Gallén s. 27
En smula religionsstatistik. Av Chevalier de l’Absolu s. 30
Tankar. Av Sankt Johannes av Korset s. 31
Små reflektioner. Av M. F. s. 32
Katholiken Paul Bourget. Av E. F. s. 34
Varför? Av Hjalmar Kylén s. 36
Fader Vår. Visdommen i Herrens Bönn s. 38
Från Credos torn s. 45
Credo 1933 nr 3
Innehåll
En Papist blandt Moskoviter. Av E. F. s. [49]
Om försiktighetsåtgärder som äro nödvändiga i klosterlivet för att bliva befriade från djävulens förföljelser. Av Sankt Johannes av Korset s. 53
Sanct Franciscus tredje orden. Av Nils Beskow s. 54
Försonas. Av Mabel Faustman s. 58
Har Kristus stiftat kyrkan? Av Eva von Bahr-Bergius s. 60
Svenska vallfärder till Loreto. Av A. Frederici s. 65
Eskimo – Excommuniqués. Av Kurt S. Thomsen s. 68
Från Credos torn s. 70
Credo 1933 nr 4
Innehåll
Den nye Skønhed. En Lignelse om moderne Kunst. Av A. Menzinger S. J. s. [73]
Den heliga Lidwina av Schiedam. F. 18 mars 1380 – D. 14 april 1433. Av Joh. van Gijsel s. 75
Lars Birger Thjulén. Av Niklas Bergius s. 78
Norvegia catholica i 1932. Av K. Kjelstrup s. 82
Aandelig Sang. Av Helene Berg s. 85
Kyrkokrönika för år 1932. Av Gustaf Armfelt s. 86
Vilhelm Madsen: Det nye Rusland. Av J. Wolfisberg S. J. s. 94
Från Credos torn s. 95
Credo 1933 nr 5
Innehåll
Maria-salme i påsken. Av K. Kjelstrup s. [97]
Dansk kritik. P. V. Rubow: Georg Brandes’ Briller och Henning Kehler: Poeter og Pedanter 1932. Av E. F. s. 98
Jag tackar Dig! Av Signe Stenbäck s. 100
Ikring ”Den burtkomne Faderen”. Av Antonie Tiberg s. 100
Vallfärd till ”Vallis Gratiæ [Mariæ]”. Tallinn’s romersk-katholska minnen. Av A. Frederici s. 102
Roms kyrkor med svenska minnen. Av S. Nordmark s. 105
Tankar om kärleken till nästan. Av Sankt Johannes av Korset s. 108
Lars Birger Thjulén. Av Niklas Bergius s. 109
Från Credos torn s. 116
Credo 1933 nr 6
Innehåll
Visa om Kristus och själen. Av Sankt Johannes av Korset s. [121]
Ikring ”Den burtkomne Faderen”. Av Antonie Tiberg s. 122
Dansk kritik II. Harald Nielsen: Litterære Mirakler. Av E. F. s. 125
Roms kyrkor med svenska minnen. Av S. N. s. 128
Den heliga kommunionens tillfälliga frukter. Av Joh. van Gijsel s. 131
A. J. Lutz: Den katolske religion, fremstillet for moderne protestanter. Av Bertil Bodström s. 136
S. Thoma Angelica Walter vom armen Kinde Jesus: Seinsrhytmik. Av Ellen O. Nielsen s. 140
Det nye Testamente efter Vulgata. Av Niels Hansen s. 140
»Benedicamus Domino.» En liten katolsk bønnebok, utgitt av Dr. K. Kjelstrup, sogneprest. Av Alf Högh s. 141
Från Credos torn s. 142
Credo 1933 nr 7
Innehåll
Mennesket – et fnug i tilværelsen. Av A. Menzinger S. J. s. [145]
Bestigandet av berget Karmel. Av Sankt Johannes av Korset s. 148
Ramon Lull fra Palma. Av Sigrid Undset s. 149
Vulgata. Av Erikke Rosenörn-Lehn s. 161
Den heliga kommunionens tillfälliga frukter. Av Joh. van Gijsel s. 163
Königsberg eller Oxford. Av B. D. Assarsson s. 166
Från Credos torn s. 169
Credo 1933 nr 8
Innehåll
Olsok. Av K. Kjelstrup s. [173]
I katholsk-amerikansk Perspektiv. Av E. F. s. 175
Medeltid. Av Gustaf Armfelt s. 179
Ramon Lull fra Palma. Av Sigrid Undset s. 187
Från Credos torn s. 194
[Den själ som älskar världslig ära…]. Av Sankt Johannes av Korset s. 196
Credo 1933 nr 9
Innehåll
Hälsning från Oxford. Av Ronald Knox s. [197]
Kardinal Newmans ”development”. Av Henrik J. Irgens s. 198
Oxford. Av B. D. Assarsson s. 202
Övergång till annat trossamfund. Av B. D. Assarsson, Alfred Wihlborg s. 204
Grundtvig-Myte. Av E. F. s. 208
Ramon Lull fra Palma. Av Sigrid Undset s. 211
Hymn till den helige Eskil. Av Augustin Kock s. 219
Förklaring av Den heliga visan. Strof 1. Av Sankt Johannes av Korset s. 219
Från Credos torn s. 220
Rettelse. Av A. Menzinger S. J. s. 224
Credo 1933 nr 10
Innehåll
Om dansk og svensk Aandsliv. Av E. F. s. [225]
Vallfärd till Nådendal. Av A. Frederici s. 229
Har Kirken svigtet? Av A. Menzinger S. J. s. 232
Daniel O’Connell. Av Karin Sparre s. 236
Hymn på Kristi konungadömes fest. Av Arwed Botsjö s. 239
Den h. Frans af Assisi og moderne astronomi. Av A. Menzinger S. J. s. 240
Om de sju slag av skada för vilka viljan utsätter sig genom att söka sin glädje i värden som tillhöra den moraliska ordningen. Av Sankt Johannes av Korset s. 241
P. Dominicus Johner: Erklärung des Kyriale. Av A. Menzinger S. J. s. 242
Från Credos torn s. 244
Credo 1933 nr 11
Innehåll
Katholsk Skandinavisme. Av Amy Anker s. [249]
I den helige Johannes av Korsets fotspår genom natten och öknen. Av Monseigneur Landrieux, biskop av Dijon s. 251
Bestigande av berget Karmel. Av Sankt Johannes av Korset s. 253
Louis Veuillot. Av Erikke Rosenörn-Lehn s. 255
Om de sju slag av skada för vilka viljan utsätter sig genom att söka sin glädje i värden som tillhöra den moraliska ordningen. Av Sankt Johannes av Korset s. 262
Alfred Otto S. J.: Liber daticus Roskildensis. Av Johan Johnsen s. 264
Martin Rockenbach: Neue katholische Dichtung. Av Heinrich Roos S. J. s. 265
Hör Moder s. 266
Katholsk Frelsesvished s. 266
Från Credos torn s. 269
Credo 1933 nr 12
Innehåll
Gotlandsjul. Av Kåre Skredsvik s. [273]
Fransk jul. Gamle skikker. Av Per Skansen s. 274
Lotusblomsten. Et Juleminde fra Malakka. Av Rose Bruhn s. 278
En vallfärd till Finsta 1933. Av B. D. Assarsson s. 284
Pater Amandus Breitung S. J. In memoriam. Av A. Menzinger S. J. s. 287
Digt til A. Breitungs Minde. Av Johannes Jørgensen s. 289
I den helige Johannes av Korsets fotspår genom natten och öknen. Av Monseigneur Landrieux, biskop av Dijon s. 290
Peter Lippert S. J.: »Brie­fe in ein Kloster». Av Jørgen Berg s. 293
Robert Hugh Benson: Bag Taageslør s. 294
Eva v. Bahr-Bergius: Min väg tillbaka till kristendomen. Av B. D. Assarsson s. 294
Från Credos torn s. 296
Credoregister 1933 årgång 14