Credo 1933

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1933 nr 1
Innehåll
Tre dikter. Av Erik Wimmerström, Richard Billingers. [1]
Den nye danske katolske Bibel. Av Niels Hansens. 2
Strof. Av Augustin Kocks. 4
Förlåtelse. Av Karin Antells. 5
Liknelser. Av M. F.s. 7
Pinacothea Vaticana. Av Niels Hansens. 8
Kring trettioåriga kriget. Av G. E.s. 10
Dr. Franz Michel Willam: Das Leben Jesu im Lande und Volke Israel. Av Sigrid Undsets. 14
Lisa Lundh: Guds Speleman. Av B. D. Assarssons. 16
Laura Petri: Min katolska bukett. Av Sigrid Stjernswärds. 16
Rob. Hugh Benson: »For Kongens Skyld». Av Jos. Bremss. 19
Från Credos torns. 20
Credo 1933 nr 2
Innehåll
Credos brevs. [25]
Dania Catholica. Av Heinr. Roos S. J.s. 26
Biskop Henrik. Av Jarl Galléns. 27
En smula religionsstatistik. Av Chevalier de l’Absolus. 30
Tankar. Av Sankt Johannes av Korsets. 31
Små reflektioner. Av M. F.s. 32
Katholiken Paul Bourget. Av E. F.s. 34
Varför? Av Hjalmar Kyléns. 36
Fader Vår. Visdommen i Herrens Bönns. 38
Från Credos torns. 45
Credo 1933 nr 3
Innehåll
En Papist blandt Moskoviter. Av E. F.s. [49]
Om försiktighetsåtgärder som äro nödvändiga i klosterlivet för att bliva befriade från djävulens förföljelser. Av Sankt Johannes av Korsets. 53
Sanct Franciscus tredje orden. Av Nils Beskows. 54
Försonas. Av Mabel Faustmans. 58
Har Kristus stiftat kyrkan? Av Eva von Bahr-Bergiuss. 60
Svenska vallfärder till Loreto. Av A. Fredericis. 65
Eskimo – Excommuniqués. Av Kurt S. Thomsens. 68
Från Credos torns. 70
Credo 1933 nr 4
Innehåll
Den nye Skønhed. En Lignelse om moderne Kunst. Av A. Menzinger S. J.s. [73]
Den heliga Lidwina av Schiedam. F. 18 mars 1380 – D. 14 april 1433. Av Joh. van Gijsels. 75
Lars Birger Thjulén. Av Niklas Bergiuss. 78
Norvegia catholica i 1932. Av K. Kjelstrups. 82
Aandelig Sang. Av Helene Bergs. 85
Kyrkokrönika för år 1932. Av Gustaf Armfelts. 86
Vilhelm Madsen: Det nye Rusland. Av J. Wolfisberg S. J.s. 94
Från Credos torns. 95
Credo 1933 nr 5
Innehåll
Maria-salme i påsken. Av K. Kjelstrups. [97]
Dansk kritik. P. V. Rubow: Georg Brandes’ Briller och Henning Kehler: Poeter og Pedanter 1932. Av E. F.s. 98
Jag tackar Dig! Av Signe Stenbäcks. 100
Ikring ”Den burtkomne Faderen”. Av Antonie Tibergs. 100
Vallfärd till ”Vallis Gratiæ [Mariæ]”. Tallinn’s romersk-katholska minnen. Av A. Fredericis. 102
Roms kyrkor med svenska minnen. Av S. Nordmarks. 105
Tankar om kärleken till nästan. Av Sankt Johannes av Korsets. 108
Lars Birger Thjulén. Av Niklas Bergiuss. 109
Från Credos torns. 116
Credo 1933 nr 6
Innehåll
Visa om Kristus och själen. Av Sankt Johannes av Korsets. [121]
Ikring ”Den burtkomne Faderen”. Av Antonie Tibergs. 122
Dansk kritik II. Harald Nielsen: Litterære Mirakler. Av E. F.s. 125
Roms kyrkor med svenska minnen. Av S. N.s. 128
Den heliga kommunionens tillfälliga frukter. Av Joh. van Gijsels. 131
A. J. Lutz: Den katolske religion, fremstillet for moderne protestanter. Av Bertil Bodströms. 136
S. Thoma Angelica Walter vom armen Kinde Jesus: Seinsrhytmik. Av Ellen O. Nielsens. 140
Det nye Testamente efter Vulgata. Av Niels Hansens. 140
»Benedicamus Domino.» En liten katolsk bønnebok, utgitt av Dr. K. Kjelstrup, sogneprest. Av Alf Höghs. 141
Från Credos torns. 142
Credo 1933 nr 7
Innehåll
Mennesket – et fnug i tilværelsen. Av A. Menzinger S. J.s. [145]
Bestigandet av berget Karmel. Av Sankt Johannes av Korsets. 148
Ramon Lull fra Palma. Av Sigrid Undsets. 149
Vulgata. Av Erikke Rosenörn-Lehns. 161
Den heliga kommunionens tillfälliga frukter. Av Joh. van Gijsels. 163
Königsberg eller Oxford. Av B. D. Assarssons. 166
Från Credos torns. 169
Credo 1933 nr 8
Innehåll
Olsok. Av K. Kjelstrups. [173]
I katholsk-amerikansk Perspektiv. Av E. F.s. 175
Medeltid. Av Gustaf Armfelts. 179
Ramon Lull fra Palma. Av Sigrid Undsets. 187
Från Credos torns. 194
[Den själ som älskar världslig ära…]. Av Sankt Johannes av Korsets. 196
Credo 1933 nr 9
Innehåll
Hälsning från Oxford. Av Ronald Knoxs. [197]
Kardinal Newmans ”development”. Av Henrik J. Irgenss. 198
Oxford. Av B. D. Assarssons. 202
Övergång till annat trossamfund. Av B. D. Assarsson, Alfred Wihlborgs. 204
Grundtvig-Myte. Av E. F.s. 208
Ramon Lull fra Palma. Av Sigrid Undsets. 211
Hymn till den helige Eskil. Av Augustin Kocks. 219
Förklaring av Den heliga visan. Strof 1. Av Sankt Johannes av Korsets. 219
Från Credos torns. 220
Rettelse. Av A. Menzinger S. J.s. 224
Credo 1933 nr 10
Innehåll
Om dansk og svensk Aandsliv. Av E. F.s. [225]
Vallfärd till Nådendal. Av A. Fredericis. 229
Har Kirken svigtet? Av A. Menzinger S. J.s. 232
Daniel O’Connell. Av Karin Sparres. 236
Hymn på Kristi konungadömes fest. Av Arwed Botsjös. 239
Den h. Frans af Assisi og moderne astronomi. Av A. Menzinger S. J.s. 240
Om de sju slag av skada för vilka viljan utsätter sig genom att söka sin glädje i värden som tillhöra den moraliska ordningen. Av Sankt Johannes av Korsets. 241
P. Dominicus Johner: Erklärung des Kyriale. Av A. Menzinger S. J.s. 242
Från Credos torns. 244
Credo 1933 nr 11
Innehåll
Katholsk Skandinavisme. Av Amy Ankers. [249]
I den helige Johannes av Korsets fotspår genom natten och öknen. Av Monseigneur Landrieux, biskop av Dijons. 251
Bestigande av berget Karmel. Av Sankt Johannes av Korsets. 253
Louis Veuillot. Av Erikke Rosenörn-Lehns. 255
Om de sju slag av skada för vilka viljan utsätter sig genom att söka sin glädje i värden som tillhöra den moraliska ordningen. Av Sankt Johannes av Korsets. 262
Alfred Otto S. J.: Liber daticus Roskildensis. Av Johan Johnsens. 264
Martin Rockenbach: Neue katholische Dichtung. Av Heinrich Roos S. J.s. 265
Hör Moders. 266
Katholsk Frelsesvisheds. 266
Från Credos torns. 269
Credo 1933 nr 12
Innehåll
Gotlandsjul. Av Kåre Skredsviks. [273]
Fransk jul. Gamle skikker. Av Per Skansens. 274
Lotusblomsten. Et Juleminde fra Malakka. Av Rose Bruhns. 278
En vallfärd till Finsta 1933. Av B. D. Assarssons. 284
Pater Amandus Breitung S. J. In memoriam. Av A. Menzinger S. J.s. 287
Digt til A. Breitungs Minde. Av Johannes Jørgensens. 289
I den helige Johannes av Korsets fotspår genom natten och öknen. Av Monseigneur Landrieux, biskop av Dijons. 290
Peter Lippert S. J.: »Brie­fe in ein Kloster». Av Jørgen Bergs. 293
Robert Hugh Benson: Bag Taageslørs. 294
Eva v. Bahr-Bergius: Min väg tillbaka till kristendomen. Av B. D. Assarssons. 294
Från Credos torns. 296
Credoregister 1933 årgång 14