Credo 1940

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1940 nr 1
Innehåll    
Tal vid midnattsmässan 1939 i S:ta Eugenia kyrka i Stockholm. Av R. Wehner s. 1
Den gregorianska kyrkomusikens renässans. Av G. Schedin s. 5
Katolsk syn på befolkningsfrågan. Av J. Gerlach s. 8
Unge Andreas Hamerle’s Vinterfærd. Historisk Novelle. Av Karen Plovgaard s. 19
Credo 1940 nr 2
Innehåll    
Bålverk mot öster. Av Th. van Haag s. 25
Den totalitære Stat. Av A. Menzinger S. J. s. 27
Den katolska gemenskapen. (Katolsk kristendom och humanism 2:2). Av N. F. Molin s. 31
Katolsk syn på befolkningsfrågan. Av J. Gerlach s. 40
O. Karrer: Die Geheime Offenbarung s. 45
O. Karrer: Schicksal und Würde des Menschen. Av Alois Pichler C. ss. R. s. 45
Pierre Batifoll: Cathedra Petri. Etudes d’histoire ancienne de l’Eglise. ”Unam Sanctam”, IV. Av L.-M. D. s. 45
Else Hocke: Der letzte deutsche Papst Adrian VI. 1522–1523. Av Th. van Haag s. 46
Richard Gräf: Guds Viljes Vej, Richard Gräf: Levende Tro s. 47
Joseph Spillmann: Et Offer for Skriftemaalet. Av R. Groteclaes S. J. s. 47
Von Pius XI. zu Pius XII. Herausgegeben vom Bischöflichen Ordinariat Berlin. Av Th. van Haag s. 47
V. Honnay S. J.: Humanisme et livres de choix. Av N. F. M. s. [48]
Credo 1940 nr 3
Innehåll    
Långfredagens budskap. Av J. Gerlach s. 49
Dominikanerordenens forhistorie. Av Finn Dominique Thorn O. P. s. 51
Katolska kyrkan i Frankrike 1938–1939. Av L.-M. Dewailly O.P. s. 56
Nogle Typer fra Grønlands ældste Kirke. Av Karen Plovgaard s. 64
Från Credos torn s. 68
Et nyt Niels Steensens Minde i København. Av A. Menzinger S. J. s. 68
En moderne Digters religiöse Gennembrud. Av A. Menzinger S. J. s. 70
Credo 1940 nr 4
Innehåll    
P. Alois Menzinger S. J. In memoriam. Av G. Scherz C. SS. R. (s. 73). Av Karen Plovgaard (s. 76). Av Sigfred. C. Møller (s. 78) s. 73
”Guds Venner.” Av A. Menzinger S. J. † s. 81
Livet i gemenskapen. [Katolsk kristendom och humanism.] Av N. F. Molin s. 87
Credo 1940 nr 5
Innehåll    
Tankar om Guds försyn. Av J. Gerlach s. 97
Dominikanerordenens grunnleggelse; dens vesen og særpreg. Av Finn Dominique Thorn O. P. s. 102
Sverige. Av Johannes Jørgensen s. 108
Academicum Catholicum Sveciae. Av N. F. Molin s. 110
Kyrkokrönika för år 1939. Av Gustaf Armfelt s. 113
Otto Kuss: Was ist Christentum? Die Grundgedanken des Neuen Testamente s. 118
G. Chevrot: Petrus, der Apostel s. 119
Dom Christopher Butler O. S. B.: Kristendommen før Nicæa s. 119
Joseph Bernhart: Heilige und Tiere s. 119
Fanny Wibmer-Pedit: Der goldene Pflug. Av A. Menzinger S. J. † s. 119
P. A. J. Lutz O. P.: Protestanter og Katolikker. Av A. R. s. [120]
Credo 1940 nr 6
Innehåll
”En hjältes död”. Av R. Wehner s. 121
Fysik og Metafysik. Av J. Wolfisberg s. 123
St. Ignatius fra Antiokia og hans skrifter. Av Asgerd Jørgensen s. 127
Gille och brödraskap i medeltiden. Av Karin-Gustafsdotter v. Horn s. 133
Från Credos torn s. 138
Arnold Rademacher: Seine Reden und Aufsätze. Av J. G. s. [144]
Josef Emonds: Heimat und Erde. Av A. Menzinger S. J. † s. [144]
Leonhard Grimm: Der katholische Christ in seiner Welt. I. Band: Gott und sein Werk. Av J. G. s. [144]
Credo 1940 nr 7
Innehåll    
Vad ber du om? s. 145
Kristendom og sammenlignende Religionshistorie. I Anledning af K. Prumm ”Christentum als Neuheitserlebnis”. Av Steph. Wevers s. 148
Mystik och aktivitet. Av Eva Hjorth s. 154
Kyrkokrönika för år 1939. Av Gustaf Armfelt s. 161
Ludwig Deimel: Leib Christi. Av J. G. s. 166
Peter Ott: Die Umgestaltung in Christus. Av J. G. s. 166
Gustav E. Closen S. J.: Wege in die Heilige Schrift. Theologische Betrachtungen über religiöse Grundideen des alten Bundes. Av Th. van Haag s. 167
Bo Giertz: Kyrkofromhet. Av Th. van Haag s. 167
Credo 1940 nr 8
Innehåll    
Historiebetraktelse. Av J. Gerlach s. 169
Vladimir Sergejevitj Solovjov. Ett kapitel ur det ryska tänkandets historia. Av Olof v. Meyburg s. 171
En ny tidsålder för missionen i Fjärran östern. Av Th. van Haag s. 179
Nikolaj Berdiajew: Von der Würde des Christentums und der Unwürde der Christen. Av J. G. s. 191
Peter Lippert S. J.: Vom Endlichen zum Unendlichen. Av J. G. s. 191
Demaret (Dom Gaston): Indulgences à l’usage de tous les fidèles, suivies d’un manuel de Piété s. 191
C:te J. du Plessis: Le Sens de l’Histoire. Tome III: Les Derniers Temps d’après I’Apocalypse s. [192]
Credo 1940 nr 9
Innehåll    
Ad majorem Dei gloriam. I Anledning af 400 Aaret for Jesu Selskabs første Grundlæggelse. Av A. Menzinger S. J. † s. 193
Protestanter och jesuiter. Av Max Pribilla S. J. s. 195
Om meningen i de Ignatianska exercitierna. Av Ernst Böminghaus S. J. s. 202
De unifierade kyrkornas betydelse för Kyrkans enhet. Av Th. van Haag S. J. s. 208
Salazar – Portugal. Av Tove Rasmussen s. 213
Credo 1940 nr 10
Innehåll    
Kyrkans öden under det spanska inbördeskriget. Av J. G. s. 217
Det almindelige Præstedømme. Av K. Pauli S. J. s. 220
Tolerans. Av Max Pribilla S. J. s. 225
Grundlagen för Jesu Sällskap s. 233
Från Credos torn s. 237
Credo 1940 nr 11
Innehåll    
Till Credos läsare. Av redaktionen
Spero. Av C. C. Martindale S. J. s. 241
Kristen insats till befolkningsfrågans lösning. Av J. Gerlach s. 246
Det almindelige Præstedømme. Av K. Pauli S. J. s. 256
Academicum Catholicum Sueciae. Stadgar s. 260
Ekumenisk afton i Uppsala. Av N. F. M. s. 262
Josef Albert Otto S. J.: Kirche im Wachsen. Vierhundert Jahre Jesuitenorden im Dienste der Weltmission. Av Th. van Haag s. 263
Josef Albert Otto S. J.: Gründung der neuen Jesuitenmission. Av J. G. s. 263
Der Bilderkreis. Herausgegeben von Dr. Heinrich LützeIer. Av J. G. s. [264]
Credo 1940 nr 12
Innehåll    
Spero. II. Av C. C. Martindale S. J. s. 265
Katolska kyrkan och de orientaliska kyrkorna. Av Zacharias av Haarlem, O. F. M. Cap. s. 270
Hvad Spadestikket vidner om. Av Augustin Bea S. J. s. 276
Eugen Walter: Zu den Herrlichkeiten der Taufe. Wegweisung zur Vertiefung des Taufgeheimnisses und zur Erneuerung der Taufgnade. Av R. W. s. 287
Benedikt Momme Nissen: Meine Seele in der Welt. Av J. G. s. [288]
P. Beda Naegele: In Gottes Hand. Av S. S. s. [288]
Peter Max Boppel: Der Sinn deines Lebens. Av S. S. s. [288]
Credoregister 1940 årgång 21