Credo 1941

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1941 nr 1
Innehåll
Opus Justitiae Pax. Av S. Pilgrims. 1
Spero. III. Av C. C. Martindales. 7
Den katolska etikens första fundament. Av J. Gerlachs. 11
Den heliga Birgittas kloster i Altomünster. Till 100-årsminnet av dess återupprättande. Av S. Nordmark Obl. O. Ss. S.s. 18
Några historiska reflexioner kring Jesu Sällskaps 400-årsjubileum. Av Th. van Haags. 25
Svenska stadsvapen med helgonbild eller helgonemblem. Av Harald Fleetwoods. 32
Katolska perspektivs. 39
Den kristna familjens domstols. 39
Påvens julaftonstals. 40
Julaftonbudskap till kardinalstatssekreterarens. 41
Hur skall man tjäna?s. 41
Kristen pacifisms. 42
De katolska lekmännen i missionsländernas. 43
”Eros och Agape”. Olavi Castrén: Bernhard von Clairvaux. Zur Typologie des mittelalterIichen Menschen. Av Heinrich Rooss. 45
Med Pastor Schindler paa Reise. Peter Schindler: Kölvand og Skinnestribe. Av Johannes Jörgensens. 48
Dr. Friedrich Nötscher: Biblische Altertumskunde. Av S. W.s. 50
Kurt R. A. Georgi: Die confessio Dosithei (Jerusalem 1672). Geschichte, Inhalt und Bedeutung. Av Zacharias av Haarlems. 51
H. Marcon: Licht in der Finsternis. Av S. S.s. 52
Alois Leicher S. J.: Licht aus dem Herzen des Gottmenschen. Av S. S.s. 52
Odilo Altman O. F. M.: Sieben Schmerzen Büchlein. Av S. S.s. 52
E. M. Laijeunie: Die Blume von Annecy, Anna von Guigne, Geschichte eines heiligen Kindes für Gross und Klein. Av S. S.s. 52
Credo 1941 nr 2
Innehåll
Några ord om Bibeln under medeltiden. Till 500-årsjubileet av Gustav Vasas bibel. Av N. F. Molins. 53
Vatikanen och neutraliteten. Av S. Pilgrims. 61
Den heliga Birgittas kloster i Altomünster. Av S. Nordmark Obl. O. Ss. S.s. 65
Samvetet. Av Max Pribillas. 71
[Det är en orättvis, oförsvarlig förebråelse…]. Av Karl Adams. 82
Katolska perspektivs. 83
Två av den kristna arkeologiens mästare ur tidens. 83
Kristi kyrka och den totalitära staten. Av Gustaf Armfelts. 85
Kristendomen och antiken. Av Julius Wolfs. 87
Masspsykologi och sexualproblems. 88
Det gamle Testamentes Rehabilitation. Dr. Paul Heinisch: Theologie des Alten Testamentes. Av Steph. Weverss. 90
Gustav Kafka: Naturgesetz, Freiheit und Wunder. Av J. Wolfisbergs. 96
Robert Scherer: Christliche Weltverantwortung. Av Robert Brauns. 97
Leo Weismantel: Die Letzten von S:t Klaren. Av M. B.s. 98
Zeugen des Wortes. Utg. av Karl-Heinz Schmidthüs. Av J. G.s. 99
Credo 1941 nr 3
Innehåll
Till Birgittajubileet. Av N. F. Molins. 101
Något om den heliga Birgittas reliker i Vadstena och annorstädes. Av S. Nordmark Obl. O. Ss. S.s. 107
Guds förhärligande såsom etikens norm och motiv. Av J. Gerlachs. 121
”En gemensam kristen front”. Av J. Gerlachs. 127
Katolska perspektivs. 132
Karl Barths teologiska och idéhistoriska betydelses. 132
Svensk klosterkulturs. 135
Kristen patriotisms. 136
Försvinnande värden. Av Gustaf Armfelts. 139
En märkesman i det katolska Japan ur tiden. Av P. Dumoulins. 141
Rysk historia. Erdmann Hanisch: Geschichte Russlands, Rütger Essén: Den ryska ekvationen. Av Olof v. Meyburgs. 143
Toni Schmid: Birgitta och hennes uppenbarelser. Av Th. van Haags. 147
Josef Sellmair: Weisheit unterwegs. Worte der Meister. Av Robert Brauns. 149
Der Bilderkreis. Utg. av Dr Heinrich Lützeler. Av J. G.s. 149
Heinrich Lützeler: Die Kunst der Völker. Av H. Kreutzers. 150
Robert Rocholl: Die personale Würde der Frau. Av Robert Brauns. 151
Credo 1941 nr 4
Innehåll
Professor Pleijels jubileumsbok. Av B. D. Assarssons. 153
Rom och Orienten under de senaste hundra åren. Av Zacharias av Harleem O. Min. Cap.s. 155
Spero. IV. Av C. C. Martindales. 167
Katolsk hög- och senmedeltid i Sverige. Av Nils F. Molins. 174
Katolska perspektivs. 185
Johannes Jørgensen – 70 års. 185
Kampen för och emot kristendomens. 187
Imperium utan land. Av Ivan Oljelunds. 192
Aktuella Vadstenaminnen. Av Anna Lenah Elgströms. 193
Academicum Catholicum Sueciae. Av Olof v. Meyburgs. 194
Sigfrid von Engeström: Katolicismen i nutiden. Av Nils F. Molins. 195
Julius Tyciak: Mariengeheimnisse, Dr. Rudolf Graber: Maria im Gottesgeheimnis der Schöffung. Av Th. Hoffmanns. 197
H. E. Hengstenberg: Das Band zwischen Gott und Schöpfung, H. E. Hengstenberg: Christliche Grundhaltungen. Av J. Gerlach, P. Schmidts. 198
M. V. Bernadot: Från Eukaristien till Treenigheten. Av Arne Rasks. 199
Py Sörman: Teresa av Spanien, Py Sörman: De som tänkte med hjärtat. Av Arne Rasks. 199
Dr. Paul Krüger: Gläubiges Beten. Av J. Gerlachs. 200
Camille Melloy: La Paix d’Assise. Av Arne Rasks. 200
Credoregister 1941 årgång 22