Credo 1943

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1943 nr 1
Innehåll
Katolsk auktoritetstro och fri forskning. Av N. F. Molins. 1
Jerusalems minnesmärkning. Av J. Guillets. 7
Roms kyrkliga studieanstalter. Av Zacharias av Haarlem O. F. M. Cap.s. 15
Något om Clunyacenserkongregationen. Av Gustaf Armfelts. 20
Tomas a Kempis. Den mest inflytelserike tyske mystikern. Av Karl Richstaetters. 25
Katolska perspektivs. 30
P. Wlodimir Ledóchowski, S. J. in memoriams. 30
Sankt Erikspörsmålets. 31
Kristna linjer i återuppbyggnadsarbetet. Av Nils Ehrenströms. 35
Svensk samling av Apolloniabilder. Av Gunnar Trönnbergs. 35
Ekklesiologi i vardande. M. D. Koster: Ekklesiologie im Werden, Otto Iserland (utg): Die Kirche Christi. Grundfragen der Menschenbildung und Weltgestaltung, En bok om Kyrkan. Av J. Gerlachs. 37
Friedrich Rosenmeyer – Wilhelm Leblanc, S. J.: Konvertiten-Katechismus. Av Arne Rasks. 46
Norbert Rocholl: Vom Laienpriestertum. Av Arne Rasks. 46
Nils Bohman: Befrielse. Av Nils F. Molins. 47
Henriette Fernholz: Josi. – Der KeIIner Johannes, Franz Herwig: Fernando de Maghellan. Av Robert Brauns. 48
Credo 1943 nr 2
Innehåll
Regina Pacis. Av R. Wehners. 49
Viljan till enhet. Av Max Pribillas. 54
Henrik Tidemansson, biskop i Linköping. Av Tryggve Lundéns. 74
Katholicismen og Protestantism. Av Hans Bangs. 88
Katolska perspektivs. 99
Kardinal Hinsley in memoriam. Av C. C. Martindales. 99
Den Helige Fadern tar till ordas. 101
Bo Giertz: Tron allena. Av Gunnel Vallquists. 103
Puck Beer: Jag tjänar en Iysande herre. Av Gunnel Vallquists. 104
Jos. Schrijvers C. SS. R.: Jésus parmi nous. Av Gunnel Vallquists. 104
Jos. Schrijvers C. SS. R.: Message de Jésus à son Prêtre (Pensées de retrait). Av J. Guillets. 104
Credo 1943 nr 3
Innehåll
Den Helige Faderns ord till det arbetande folket. Av Pius XIIs. 105
Om mindervärdig religiös och kyrklig konst. Av H. Kreutsers. 114
Gamla svenska minnesverser för årets dagar och tider. Av Tryggve Lundéns. 125
Katolska perspektivs. 135
Hundreårsjubileet for Kirkens tilbakekomst til Norge. Av S. E.s. 135
Den Helige Faderns tal i Finlands presss. 136
Professor Johannes Jörgensen berättar om sin Birgittaforsknings. 139
Vær barmhjertige. Av S. W.s. 140
Påvens senaste fredsvädjans. 141
Vox humana. Stefan Zweig: Die WeIt von gestern, Alf Ahlberg: Minnen och meditationer. Av Robert Brauns. 144
Heinz Caspari: 4 miljoner judar i stöpsleven. Av Robert Brauns. 147
Msgr. Marius Besson: Maria. Av J. Gerlachs. 148
Ragnar Askmark: Svensk prästutbildning fram till år 1700. Av T. Lundéns. 149
J. Strebel: Geschiedene Ehen. Av J. Gerlachs. 151
Friedrich Dessauer: Der Fall GaIiIei und wir. Av J. Gerlachs. 151
Sven Stolpe: Fem norrmän. Av Gunnel Vallquists. 152
Credo 1943 nr 4
Innehåll
”Mystici corporis Christi”. Pius XII:s allmänna rundskrivelse om Kyrkan. Av J. Gerlachs. 153
Reflexioner över prof. E. Briems bok ”Helgon och helgonliv”. Av R. Wehners. 163
Den unge Studach – en romantiker. Av Robert Brauns. 169
Sct. Knuds kirke i Frederica. En dansk katolsk kirke fra det 18. aarhundrede. Av Knud Sindings. 179
Katolska perspektivs. 184
Sociale og Skole-Spørgsmaal. Av C. C. Martindale S. J.s. 184
Förnämligt katolskt arbete om Pauli kyrkosyn. Av Åke V. Ströms. 186
Kristi grav: Böök – Björkhagen. Av R. W.s. 187
Academicum Catholicum Sueciaes. 188
Gunnar Rosendal: Kyrkans framtid. Av J. Gerlachs. 189
Benedikt Momme Nissen: Die eine Kirche. Av J. Gerlachs. 191
G. Thils: Mission du Clergé. Av J. Guillets. 191
Richard Egenter: Von der Freiheit der Kinder Gottes. Av Th. Burkards. 192
Friedrich Wessely: Leben aus Gott und für Gott. Av Th. Burkards. 193
R. Wehner: Bibelkunskap 4. Nya Testamentets skriftsamling, dess historia och egenart. Av J. Gerlachs. 193
Aftongudstjänsten i Katolska kyrkan. Av J. Gerlachs. 194
Sven-Åke Rosenberg: Kyrk-Sverige. Av Gunnel Vallquists. 194
J. M. de Buck: Caractères difficiles. Av Gunnel Vallquists. 194
Sigrid Undset: Åter mot framtiden. Av N. F. Molins. 195
Erik R. Berg: Krigsfångar och andra. Av Torgil Magnusons. 196
Py Sörman: Spelet kring drottningen, Anders Lundebeck: Joséphine av Sverige-Norge, Gustav V:s farmoder. Av Arne Rasks. 196
Jeremias Gotthelf: Tjäna två herrar. Av Gunnel Vallquists. 197
Jaakko Haavio: Sions fånge. Av Arne Rasks. 198
P. H. Lange: Raman. En roman från Sydindien. Av Torgil Magnusons. 198
G. K. Chesterton: Fritænkeri og Rettroenhed. ”Orthodoxy”. Av J. Gerlachs. 199
Skyddsängeln. Bönbok för katolsk ungdom i Sverige. Av J. Gerlachs. 200
R. Wehner: Bibelkunskap 5. Nya Testamentets grundtext genom seklerna. Av J. Gerlachs. 200
Credoregister 1943 årgång 24