Credo 1943

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1943 nr 1
Innehåll
Katolsk auktoritetstro och fri forskning. Av N. F. Molin s. 1
Jerusalems minnesmärkning. Av J. Guillet s. 7
Roms kyrkliga studieanstalter. Av Zacharias av Haarlem O. F. M. Cap. s. 15
Något om Clunyacenserkongregationen. Av Gustaf Armfelt s. 20
Tomas a Kempis. Den mest inflytelserike tyske mystikern. Av Karl Richstaetter s. 25
Katolska perspektiv s. 30
P. Wlodimir Ledóchowski, S. J. in memoriam s. 30
Sankt Erikspörsmålet s. 31
Kristna linjer i återuppbyggnadsarbetet. Av Nils Ehrenström s. 35
Svensk samling av Apolloniabilder. Av Gunnar Trönnberg s. 35
Ekklesiologi i vardande. M. D. Koster: Ekklesiologie im Werden, Otto Iserland (utg): Die Kirche Christi. Grundfragen der Menschenbildung und Weltgestaltung, En bok om Kyrkan. Av J. Gerlach s. 37
Friedrich Rosenmeyer – Wilhelm Leblanc, S. J.: Konvertiten-Katechismus. Av Arne Rask s. 46
Norbert Rocholl: Vom Laienpriestertum. Av Arne Rask s. 46
Nils Bohman: Befrielse. Av Nils F. Molin s. 47
Henriette Fernholz: Josi. – Der KeIIner Johannes, Franz Herwig: Fernando de Maghellan. Av Robert Braun s. 48
Credo 1943 nr 2
Innehåll
Regina Pacis. Av R. Wehner s. 49
Viljan till enhet. Av Max Pribilla s. 54
Henrik Tidemansson, biskop i Linköping. Av Tryggve Lundén s. 74
Katholicismen og Protestantism. Av Hans Bang s. 88
Katolska perspektiv s. 99
Kardinal Hinsley in memoriam. Av C. C. Martindale s. 99
Den Helige Fadern tar till orda s. 101
Bo Giertz: Tron allena. Av Gunnel Vallquist s. 103
Puck Beer: Jag tjänar en Iysande herre. Av Gunnel Vallquist s. 104
Jos. Schrijvers C. SS. R.: Jésus parmi nous. Av Gunnel Vallquist s. 104
Jos. Schrijvers C. SS. R.: Message de Jésus à son Prêtre (Pensées de retrait). Av J. Guillet s. 104
Credo 1943 nr 3
Innehåll
Den Helige Faderns ord till det arbetande folket. Av Pius XII s. 105
Om mindervärdig religiös och kyrklig konst. Av H. Kreutser s. 114
Gamla svenska minnesverser för årets dagar och tider. Av Tryggve Lundén s. 125
Katolska perspektiv s. 135
Hundreårsjubileet for Kirkens tilbakekomst til Norge. Av S. E. s. 135
Den Helige Faderns tal i Finlands press s. 136
Professor Johannes Jörgensen berättar om sin Birgittaforskning s. 139
Vær barmhjertige. Av S. W. s. 140
Påvens senaste fredsvädjan s. 141
Vox humana. Stefan Zweig: Die WeIt von gestern, Alf Ahlberg: Minnen och meditationer. Av Robert Braun s. 144
Heinz Caspari: 4 miljoner judar i stöpsleven. Av Robert Braun s. 147
Msgr. Marius Besson: Maria. Av J. Gerlach s. 148
Ragnar Askmark: Svensk prästutbildning fram till år 1700. Av T. Lundén s. 149
J. Strebel: Geschiedene Ehen. Av J. Gerlach s. 151
Friedrich Dessauer: Der Fall GaIiIei und wir. Av J. Gerlach s. 151
Sven Stolpe: Fem norrmän. Av Gunnel Vallquist s. 152
Credo 1943 nr 4
Innehåll
”Mystici corporis Christi”. Pius XII:s allmänna rundskrivelse om Kyrkan. Av J. Gerlach s. 153
Reflexioner över prof. E. Briems bok ”Helgon och helgonliv”. Av R. Wehner s. 163
Den unge Studach – en romantiker. Av Robert Braun s. 169
Sct. Knuds kirke i Frederica. En dansk katolsk kirke fra det 18. aarhundrede. Av Knud Sinding s. 179
Katolska perspektiv s. 184
Sociale og Skole-Spørgsmaal. Av C. C. Martindale S. J. s. 184
Förnämligt katolskt arbete om Pauli kyrkosyn. Av Åke V. Ström s. 186
Kristi grav: Böök – Björkhagen. Av R. W. s. 187
Academicum Catholicum Sueciae s. 188
Gunnar Rosendal: Kyrkans framtid. Av J. Gerlach s. 189
Benedikt Momme Nissen: Die eine Kirche. Av J. Gerlach s. 191
G. Thils: Mission du Clergé. Av J. Guillet s. 191
Richard Egenter: Von der Freiheit der Kinder Gottes. Av Th. Burkard s. 192
Friedrich Wessely: Leben aus Gott und für Gott. Av Th. Burkard s. 193
R. Wehner: Bibelkunskap 4. Nya Testamentets skriftsamling, dess historia och egenart. Av J. Gerlach s. 193
Aftongudstjänsten i Katolska kyrkan. Av J. Gerlach s. 194
Sven-Åke Rosenberg: Kyrk-Sverige. Av Gunnel Vallquist s. 194
J. M. de Buck: Caractères difficiles. Av Gunnel Vallquist s. 194
Sigrid Undset: Åter mot framtiden. Av N. F. Molin s. 195
Erik R. Berg: Krigsfångar och andra. Av Torgil Magnuson s. 196
Py Sörman: Spelet kring drottningen, Anders Lundebeck: Joséphine av Sverige-Norge, Gustav V:s farmoder. Av Arne Rask s. 196
Jeremias Gotthelf: Tjäna två herrar. Av Gunnel Vallquist s. 197
Jaakko Haavio: Sions fånge. Av Arne Rask s. 198
P. H. Lange: Raman. En roman från Sydindien. Av Torgil Magnuson s. 198
G. K. Chesterton: Fritænkeri og Rettroenhed. ”Orthodoxy”. Av J. Gerlach s. 199
Skyddsängeln. Bönbok för katolsk ungdom i Sverige. Av J. Gerlach s. 200
R. Wehner: Bibelkunskap 5. Nya Testamentets grundtext genom seklerna. Av J. Gerlach s. 200
Credoregister 1943 årgång 24