Credo 1944

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1944 nr 1
Innehåll
Med anledning av Credos 25:e årgång. Av Gustaf Armfelt s. 1
Då vi började med Credo. Av Berndt David Assarsson s. 4
”Credo” vår tidskrifts lösen. Av J. Gerlach s. 8
Påvestolen och Finland genom seklen. Av Jarl Gallén s. 11
Västgötska lokalhelgon. Av Tryggve Lundén s. 18
–         I. Sankt Torsten i Bjurum s. 18
–         II. Sankta Ingemo i Dala s. 22
–         III. Ett anonymt helgon från Marks härad s. 25
Den heliga Birgitta och Urban den femte. Av Johannes Jørgensen s. 27
Katolska perspektiv s. 33
En påvlig rundskrivelse om bibelstudiet s. 33
Tankar ur den Helige Faderns tal till kardinalerna jul 1943 s. 37
”Pastor Angelicus” på Uppsala universitet s. 37
En ny dansk katolsk tidskrift s. 39
En bok om Kirken i Norge. K. Kjelstrup: Norvegia Catholica. Av Sven Eide s. 40
Gunnar Nycander: Personlighet och moral. Av J. Gerlach s. 43
Frère Léon: Leçons de psychologie. Av Gunnel Vallquist s. 45
Johnny Roosval: Sockenkyrka och Salomos tempel. Av Torgil Magnuson s. 45
Der Bilderkreis. Utg. Av Heinrich Lützeler. Av J. Gerlach s. 45
Alexej A. Hackel: Von ostkirchlicher Kunst. Av J. Gerlach s. 46
William Shakespeare: Nouvelle traduction française avec remarques et notes par Pierre Messiaen. Les Tragédies, Les Comédies, Les Drames historiques et des Poèmes. Av Gunnel Vallquist s. 46
Hans Botvid: Klostret utan nunna och munk. Av Gunnel Vallquist s. 47
O. F. Meyer: Den tyska totaliteten och den engelska ordningen. Bidrag till världspolitiken och den kommande freden. Av Arne Rask s. 47
Kultur och kristendom. En vänbok till Harry Blomberg på 50-årsdagen, En bok om människan av tjugufem författare. Av Arne Rask s. 47
Credo 1944 nr 2
Innehåll
Tankar kring kyrkans katolicitet. Av J. Gerlach s. 49
Sydsvenska lokalhelgon. Av Tryggve Lundén s. 58
–         I. Sankt Arvid (Arild) och hans syskon s. 58
–         II. Sankt Enevald av Sölvesborg s. 75
–         III. Sankt Elov av Borgholm s. 80
Sankt Erasmusstudier I. Av Oloph Odenius s. 88
Katolska perspektiv s. 99
Ett frimodigt herdabrev s. 99
Sankt Knuds Skole gennem 75 Aar. Av P. H. Kossmann s. 102
Fem års verksamhet för katolska flyktingar i Sverige. Av H.-H. von Essen s. 104
Hjälpkommittén för katolska flyktingar i Sverige. Årsberättelser s. 106
Arnold Ljungdal: Nihilismens filosofi. Av Olof v. Meyburg s. 108
Credo 1944 nr 3
Innehåll
Ostrobrama i Wilno. Av Gustaf Armfelt s. 109
Den helige Franciscus av Assisi och de franciskanska ordnarna. Av Zacharias av Haarlem O. F. M. Cap. s. 115
Sankt David av Munktorp, Västmanlands apostel. Av Tryggve Lundén s. 129
Katolska perspektiv s. 139
Påvens radiotal inför det sjätte krigsåret s. 139
De schweiziska biskoparnas vädjan s. 139
De kristnas politiska ansvar s. 140
Rom som moder till NT:s kanon s. 143
Från helvetets brevskola. Av C. S. Lewis s. 144
Två aktuella bibliska skrifter. Herders Bibelkommentar. Die Hl. Schrift für das Leben erklärt. Utg. av E. Kalt och W. Lauck, Band X/l: Das Buch Ezechiel, übersetzt und erklärt von Meinrad Schumpp O. P., Band XVI/2: Die Apokalypsis, übersetzt und erklärt von Peter Ketter. Av H. Kreutzer s. 146
Fred Linderoth och Sven Norbrink: Den Svenska Kyrkan. Av J. Gerlach s. 150
Sergius, m. fl.: Sanningen om religionen i Ryssland, N. S. Timasjeff: Religionen i Sovjet 1917–1942. Av Torgil Magnuson s. 152
Erdmann Hanisch: Geschichte Russlands. I. Band. Av Olof v. Meyburg s. 154
C. S. Lewis: Från helvetets brevskola. Av J. Gerlach s. 154
Pierre Letellier: François Mauriac. Romancier de la Grâce. Av Gunnel Vallquist s. 155
Anna-Lenah EIgström: Italiens elfte timma. Av Gunnel Vallquist s. 155
Jeanna Oterdahl: Min Iilla bönbok. En skolflickas samtal med Gud. Av Gunnel Vallquist s. 156
Credo 1944 nr 4
Innehåll
Familjens ideal. Av Max Pribilla s. 157
Sankta Helena av Skövde. Av Tryggve Lundén s. 166
Sankt Björn av Klockrike och andra lokalhelgon. Av Tryggve Lundén s. 182
–         I. Sankt Björn av Klockrike s. 182
–         II. Sankta Ragnhild av Tälje s. 184
–         III. Sankta Ulvhild s. 189
–         IV. Sankt Karlung i Roslagen s. 190
–         V. Sankt Romfar s. 194
–         VI. Sankt Sven av Arboga s. 197
Johannes Jørgensens Birgittabok. En fragmentarisk presentation av andra delen. Av A. Meyer s. 199
Katolska perspektiv s. 204
Thomism i Sverige. Av Gunnel Vallquist s. 204
Ekumenika s. 204
Academicum Catholica Sueciae 1944 s. 207
Psykologi med och utan sjäI. Alf Nyman: Nya vägar inom psykologien, Alf Nyman: Själsbegreppets förvandlingar, J.  Wolfisberg: Veje til Sjælen, Anders Olson: Medvetande och materia. Av J. Gerlach s. 208
A. H. Johnston: Katolsk tro. Radioföredrag. Av Curt Roeger s. 213
R. Wehner: Tolv ord om avlaten. Av Curt Roeger s. 213
Eugen Walter: Die Eucharistie, Eugen Walter: Das Siegel der Versöhnung. Av J. Gerlach s. 214
Elis Essen-Möller: Sexualfrågan ur läkarens synpunkt, Gustaf Grände: Nöjesliv och ungdomsvård, Birgit Rodhe: Kärlek, kamratskap och äktenskap. Av Gunnel Vallquist s. 214
E. Boehrer, O. S. C.: L’Ascension de la Souffrance. Av Arne Rask s. 215
J.-G.-H. Hoffmann: L’Église vit et ne se rend pas. Av Arne Rask s. 215
Konsten och livet, utgiven av d:r Heinrich Lützeler, Heinrich Lützeler: Om den glädje som varar – Unga flickor – Man och kvinna – Barnet – Musik, Reinhold Schneider: Den mäktiges anlete, Hilde Herrmann: Kvinnoporträtt från 1800-talet, Elisabeth Brecht: Lyckliga mödrar, Eckart Peterich: Grekernas tro. Av Torgil Magnuson s. [216]
Credoregister 1944 årgång 25