Credo 1944

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1944 nr 1
Innehåll
Med anledning av Credos 25:e årgång. Av Gustaf Armfelts. 1
Då vi började med Credo. Av Berndt David Assarssons. 4
”Credo” vår tidskrifts lösen. Av J. Gerlachs. 8
Påvestolen och Finland genom seklen. Av Jarl Galléns. 11
Västgötska lokalhelgon. Av Tryggve Lundéns. 18
–         I. Sankt Torsten i Bjurums. 18
–         II. Sankta Ingemo i Dalas. 22
–         III. Ett anonymt helgon från Marks härads. 25
Den heliga Birgitta och Urban den femte. Av Johannes Jørgensens. 27
Katolska perspektivs. 33
En påvlig rundskrivelse om bibelstudiets. 33
Tankar ur den Helige Faderns tal till kardinalerna jul 1943s. 37
”Pastor Angelicus” på Uppsala universitets. 37
En ny dansk katolsk tidskrifts. 39
En bok om Kirken i Norge. K. Kjelstrup: Norvegia Catholica. Av Sven Eides. 40
Gunnar Nycander: Personlighet och moral. Av J. Gerlachs. 43
Frère Léon: Leçons de psychologie. Av Gunnel Vallquists. 45
Johnny Roosval: Sockenkyrka och Salomos tempel. Av Torgil Magnusons. 45
Der Bilderkreis. Utg. Av Heinrich Lützeler. Av J. Gerlachs. 45
Alexej A. Hackel: Von ostkirchlicher Kunst. Av J. Gerlachs. 46
William Shakespeare: Nouvelle traduction française avec remarques et notes par Pierre Messiaen. Les Tragédies, Les Comédies, Les Drames historiques et des Poèmes. Av Gunnel Vallquists. 46
Hans Botvid: Klostret utan nunna och munk. Av Gunnel Vallquists. 47
O. F. Meyer: Den tyska totaliteten och den engelska ordningen. Bidrag till världspolitiken och den kommande freden. Av Arne Rasks. 47
Kultur och kristendom. En vänbok till Harry Blomberg på 50-årsdagen, En bok om människan av tjugufem författare. Av Arne Rasks. 47
Credo 1944 nr 2
Innehåll
Tankar kring kyrkans katolicitet. Av J. Gerlachs. 49
Sydsvenska lokalhelgon. Av Tryggve Lundéns. 58
–         I. Sankt Arvid (Arild) och hans syskons. 58
–         II. Sankt Enevald av Sölvesborgs. 75
–         III. Sankt Elov av Borgholms. 80
Sankt Erasmusstudier I. Av Oloph Odeniuss. 88
Katolska perspektivs. 99
Ett frimodigt herdabrevs. 99
Sankt Knuds Skole gennem 75 Aar. Av P. H. Kossmanns. 102
Fem års verksamhet för katolska flyktingar i Sverige. Av H.-H. von Essens. 104
Hjälpkommittén för katolska flyktingar i Sverige. Årsberättelsers. 106
Arnold Ljungdal: Nihilismens filosofi. Av Olof v. Meyburgs. 108
Credo 1944 nr 3
Innehåll
Ostrobrama i Wilno. Av Gustaf Armfelts. 109
Den helige Franciscus av Assisi och de franciskanska ordnarna. Av Zacharias av Haarlem O. F. M. Cap.s. 115
Sankt David av Munktorp, Västmanlands apostel. Av Tryggve Lundéns. 129
Katolska perspektivs. 139
Påvens radiotal inför det sjätte krigsårets. 139
De schweiziska biskoparnas vädjans. 139
De kristnas politiska ansvars. 140
Rom som moder till NT:s kanons. 143
Från helvetets brevskola. Av C. S. Lewiss. 144
Två aktuella bibliska skrifter. Herders Bibelkommentar. Die Hl. Schrift für das Leben erklärt. Utg. av E. Kalt och W. Lauck, Band X/l: Das Buch Ezechiel, übersetzt und erklärt von Meinrad Schumpp O. P., Band XVI/2: Die Apokalypsis, übersetzt und erklärt von Peter Ketter. Av H. Kreutzers. 146
Fred Linderoth och Sven Norbrink: Den Svenska Kyrkan. Av J. Gerlachs. 150
Sergius, m. fl.: Sanningen om religionen i Ryssland, N. S. Timasjeff: Religionen i Sovjet 1917–1942. Av Torgil Magnusons. 152
Erdmann Hanisch: Geschichte Russlands. I. Band. Av Olof v. Meyburgs. 154
C. S. Lewis: Från helvetets brevskola. Av J. Gerlachs. 154
Pierre Letellier: François Mauriac. Romancier de la Grâce. Av Gunnel Vallquists. 155
Anna-Lenah EIgström: Italiens elfte timma. Av Gunnel Vallquists. 155
Jeanna Oterdahl: Min Iilla bönbok. En skolflickas samtal med Gud. Av Gunnel Vallquists. 156
Credo 1944 nr 4
Innehåll
Familjens ideal. Av Max Pribillas. 157
Sankta Helena av Skövde. Av Tryggve Lundéns. 166
Sankt Björn av Klockrike och andra lokalhelgon. Av Tryggve Lundéns. 182
–         I. Sankt Björn av Klockrikes. 182
–         II. Sankta Ragnhild av Täljes. 184
–         III. Sankta Ulvhilds. 189
–         IV. Sankt Karlung i Roslagens. 190
–         V. Sankt Romfars. 194
–         VI. Sankt Sven av Arbogas. 197
Johannes Jørgensens Birgittabok. En fragmentarisk presentation av andra delen. Av A. Meyers. 199
Katolska perspektivs. 204
Thomism i Sverige. Av Gunnel Vallquists. 204
Ekumenikas. 204
Academicum Catholica Sueciae 1944s. 207
Psykologi med och utan sjäI. Alf Nyman: Nya vägar inom psykologien, Alf Nyman: Själsbegreppets förvandlingar, J.  Wolfisberg: Veje til Sjælen, Anders Olson: Medvetande och materia. Av J. Gerlachs. 208
A. H. Johnston: Katolsk tro. Radioföredrag. Av Curt Roegers. 213
R. Wehner: Tolv ord om avlaten. Av Curt Roegers. 213
Eugen Walter: Die Eucharistie, Eugen Walter: Das Siegel der Versöhnung. Av J. Gerlachs. 214
Elis Essen-Möller: Sexualfrågan ur läkarens synpunkt, Gustaf Grände: Nöjesliv och ungdomsvård, Birgit Rodhe: Kärlek, kamratskap och äktenskap. Av Gunnel Vallquists. 214
E. Boehrer, O. S. C.: L’Ascension de la Souffrance. Av Arne Rasks. 215
J.-G.-H. Hoffmann: L’Église vit et ne se rend pas. Av Arne Rasks. 215
Konsten och livet, utgiven av d:r Heinrich Lützeler, Heinrich Lützeler: Om den glädje som varar – Unga flickor – Man och kvinna – Barnet – Musik, Reinhold Schneider: Den mäktiges anlete, Hilde Herrmann: Kvinnoporträtt från 1800-talet, Elisabeth Brecht: Lyckliga mödrar, Eckart Peterich: Grekernas tro. Av Torgil Magnusons. [216]
Credoregister 1944 årgång 25