Credo 1945

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1945 nr 1–2
Innehåll
Tankar kring ungdomskunskap och ungdomsfostran. Av J. Gerlach s. 1
Svensk gradualavhandling om thomismens kunskapslära. Av B. Thierry d’Argenlieu O. P. s. 7
Clunys munkar, föregångare för sociala reformer. Av Gustaf Armfelt s. 21
Eriksofficiet, Eriksmässan och Eriksmiraklerna. Av Tryggve Lundén s. 26
–         I. Eriksofficiet s. 37
–         II. Eriksmässan s. 49
–         III. Eriksmiraklerna s. 52
Målarinnan Sophie Adlersparre. Av Robert Braun s. 67
Katolska perspektiv s. 83
Katolska kyrkan och filmen s. 83
Dansk kommentar till svensk film. Av S. W. s. 86
Protestantisk-frikyrklig anmälan av ”katolsk” film. Av E. Hj. L. s. 87
En svensk idrottsmans recension av påvefilmen. Av Torsten Tegnér s. 88
D. J. Boers: Troen alene? Av J. Gerlach s. 89
Vernon Johnson: En Herre – en tro. Av Arne Rask s. 90
Oscar Rönnbäck: Polarisens hjältar, Malte Hollertz: Den blinde ljusspridaren, Yngve Lindblom: Segraren på Hamptons redd, Yngve Lindblom: Den vita ängeln. Ur serien Bragd och hjältedåd. Av Curt Roeger s. 90
Eric Värenstam: Munken som behärskade Europa. Av Arne Rask s. 91
Vilhelm La Cour: Mellem Brødre. Dansk-norske Problemer i det 18. Aarhundredes Helstat. Av Arne Rask s. 91
Pär Lagerkvist: Dvärgen. Av Arne Rask s. 92
Gunnar Edman: Georg Diktaren. Av Gunnel Vallquist s. 93
Bengt E. Nyström: FIoderna sjunga. Av Gunnel Vallquist s. 94
Vera Alexandrova: Femina sum, Vera Alexandrova: Maskinen och blomman. Av Gunnel Vallquist s. 94
Der Bilderkreis. Utg. av d:r Heinrich Lützeler. Av J. Gerlach s. 94
Arthur Koestler: Domens dag. Av Arne Rask s. 95
Elfriede Matzner: Das Kind in der Kirche Christi. Av J. Gerlach s. 96
Knut Vikrot: Rösten, dess skolning och vård. Av J. Gerlach s. 96
Credo 1945 nr 3
Innehåll
Pius XII:s grundsatser om den sanna demokratien. Ur Påvens radiotal julen 1944. Av Pius XII s. 97
Den sexuella frågan inom ramen av den kristna uppfostran. Av J. Gerlach s. 103
Från några Värmlandskyrkor. Av Tryggve Lundén s. 118
Ett värmländskt lokalhelgon. Av Tryggve Lundén s. 122
Kapucinerna. Av Zacharias av Haarlem O. F. M. Cap. s. 125
Katolska perspektiv s. 142
Den Helige Faderns radiotal vid krigets slut s. 142
Efter befrielsen. Av Th. Suhr, Jacob Mangers s. 145
Middelalderens danske Bønnebøger, ved Karl Martin Nielsen. Av Tryggve Lundén s. 147
Stanislaw A. Adamek: Die ldeologie des Rechtes. I. Ursprung und Grundlagen des Rechtes. Av J. Gerlach s. 149
Geo Widengren: Religionens värld. Av J. Gerlach s. 153
Peter Schindler: Petrus. Antiquitates Christianae. Av Torgil Magnuson s. 155
Credo 1945 nr 4
Innehåll
John Henry Newmans konversion. 9 oktober 1845. Av Arne Rask s. 157
Tro – vetande. Ett inlägg. Av R. Wehner s. 161
Den andliga hygienens betydelse för den sexuella uppfostran. Av J. Gerlach s. 173
Sankt Brynolf, biskop av Skara. I. Hans liv och författarskap. Av Tryggve Lundén s. 183
Törnekronans officium. Av Brynolf, biskop av Skara s. 204
Katolska perspektiv s. 216
Med anledning av prof. Skydsgaards föreläsningar i Uppsala. Av J. G. s. 216
De tyska biskoparnas herdabrev av den 23 aug.1945 s. 216
Danmarks katoliker och efterkrigspolitiken s. 221
Filmspalten. Av C. R. s. 222
Academicum Catholicum Sueciae s. 224
Liber Ecclesiae Vallentunensis, utgiven av Toni Schmid. Av A. Meyer s. 225
Ida Friederike Görres: Das verborgene Antlitz. Eine Studie über Thérèse von Lisieux. Av Gunnel Vallquist s. 226
Yngve Brilioth: Predikans historia. Av J. Gerlach s. 228
Den svenska tidegärden. Av Gunnel Vallquist s. 229
Bengt I. Kilström: Kyrkan kallar, Viktor Södergren: En Ievande kyrka, Varför jag älskar mitt samfund. 15 samfund belysta av 33 författare. Av Curt Roeger s. 230
Pastoral-psykologi. Av J. Gerlach s. 231
Alma Söderhjelm – C. F. Palmstierna: Oscar I. Av Robert Braun s. 232
Lechard Johannesson: Sinneskunskapens problem. Av B. d’Argenlieu s. 234
Knut Hagberg: Järnhertigen. Av Arne Rask s. 234
Puck Beer: Staffan Stalledräng. Av Gunnel Vallquist s. 234
Hugo Odeberg: Tillbaka till Bibeln. Av J. Gerlach s. 235
Sigfrid Estborn: Låtom oss bedja. Av Gunnel Vallquist s. 235
Ingeborg Björklund: Sankt Göran och prinsessan. Av Gunnel Vallquist s. 235
Albert Viksten: Hälsingland. Av J. Gerlach s. [236]
Sam Rönnegård: Dalfolk. Av Gunnel Vallquist s. [236]
Credoregister 1945 årgång 26