Credo 1945

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1945 nr 1–2
Innehåll
Tankar kring ungdomskunskap och ungdomsfostran. Av J. Gerlachs. 1
Svensk gradualavhandling om thomismens kunskapslära. Av B. Thierry d’Argenlieu O. P.s. 7
Clunys munkar, föregångare för sociala reformer. Av Gustaf Armfelts. 21
Eriksofficiet, Eriksmässan och Eriksmiraklerna. Av Tryggve Lundéns. 26
–         I. Eriksofficiets. 37
–         II. Eriksmässans. 49
–         III. Eriksmiraklernas. 52
Målarinnan Sophie Adlersparre. Av Robert Brauns. 67
Katolska perspektivs. 83
Katolska kyrkan och filmens. 83
Dansk kommentar till svensk film. Av S. W.s. 86
Protestantisk-frikyrklig anmälan av ”katolsk” film. Av E. Hj. L.s. 87
En svensk idrottsmans recension av påvefilmen. Av Torsten Tegnérs. 88
D. J. Boers: Troen alene? Av J. Gerlachs. 89
Vernon Johnson: En Herre – en tro. Av Arne Rasks. 90
Oscar Rönnbäck: Polarisens hjältar, Malte Hollertz: Den blinde ljusspridaren, Yngve Lindblom: Segraren på Hamptons redd, Yngve Lindblom: Den vita ängeln. Ur serien Bragd och hjältedåd. Av Curt Roegers. 90
Eric Värenstam: Munken som behärskade Europa. Av Arne Rasks. 91
Vilhelm La Cour: Mellem Brødre. Dansk-norske Problemer i det 18. Aarhundredes Helstat. Av Arne Rasks. 91
Pär Lagerkvist: Dvärgen. Av Arne Rasks. 92
Gunnar Edman: Georg Diktaren. Av Gunnel Vallquists. 93
Bengt E. Nyström: FIoderna sjunga. Av Gunnel Vallquists. 94
Vera Alexandrova: Femina sum, Vera Alexandrova: Maskinen och blomman. Av Gunnel Vallquists. 94
Der Bilderkreis. Utg. av d:r Heinrich Lützeler. Av J. Gerlachs. 94
Arthur Koestler: Domens dag. Av Arne Rasks. 95
Elfriede Matzner: Das Kind in der Kirche Christi. Av J. Gerlachs. 96
Knut Vikrot: Rösten, dess skolning och vård. Av J. Gerlachs. 96
Credo 1945 nr 3
Innehåll
Pius XII:s grundsatser om den sanna demokratien. Ur Påvens radiotal julen 1944. Av Pius XIIs. 97
Den sexuella frågan inom ramen av den kristna uppfostran. Av J. Gerlachs. 103
Från några Värmlandskyrkor. Av Tryggve Lundéns. 118
Ett värmländskt lokalhelgon. Av Tryggve Lundéns. 122
Kapucinerna. Av Zacharias av Haarlem O. F. M. Cap.s. 125
Katolska perspektivs. 142
Den Helige Faderns radiotal vid krigets sluts. 142
Efter befrielsen. Av Th. Suhr, Jacob Mangerss. 145
Middelalderens danske Bønnebøger, ved Karl Martin Nielsen. Av Tryggve Lundéns. 147
Stanislaw A. Adamek: Die ldeologie des Rechtes. I. Ursprung und Grundlagen des Rechtes. Av J. Gerlachs. 149
Geo Widengren: Religionens värld. Av J. Gerlachs. 153
Peter Schindler: Petrus. Antiquitates Christianae. Av Torgil Magnusons. 155
Credo 1945 nr 4
Innehåll
John Henry Newmans konversion. 9 oktober 1845. Av Arne Rasks. 157
Tro – vetande. Ett inlägg. Av R. Wehners. 161
Den andliga hygienens betydelse för den sexuella uppfostran. Av J. Gerlachs. 173
Sankt Brynolf, biskop av Skara. I. Hans liv och författarskap. Av Tryggve Lundéns. 183
Törnekronans officium. Av Brynolf, biskop av Skaras. 204
Katolska perspektivs. 216
Med anledning av prof. Skydsgaards föreläsningar i Uppsala. Av J. G.s. 216
De tyska biskoparnas herdabrev av den 23 aug.1945s. 216
Danmarks katoliker och efterkrigspolitikens. 221
Filmspalten. Av C. R.s. 222
Academicum Catholicum Sueciaes. 224
Liber Ecclesiae Vallentunensis, utgiven av Toni Schmid. Av A. Meyers. 225
Ida Friederike Görres: Das verborgene Antlitz. Eine Studie über Thérèse von Lisieux. Av Gunnel Vallquists. 226
Yngve Brilioth: Predikans historia. Av J. Gerlachs. 228
Den svenska tidegärden. Av Gunnel Vallquists. 229
Bengt I. Kilström: Kyrkan kallar, Viktor Södergren: En Ievande kyrka, Varför jag älskar mitt samfund. 15 samfund belysta av 33 författare. Av Curt Roegers. 230
Pastoral-psykologi. Av J. Gerlachs. 231
Alma Söderhjelm – C. F. Palmstierna: Oscar I. Av Robert Brauns. 232
Lechard Johannesson: Sinneskunskapens problem. Av B. d’Argenlieus. 234
Knut Hagberg: Järnhertigen. Av Arne Rasks. 234
Puck Beer: Staffan Stalledräng. Av Gunnel Vallquists. 234
Hugo Odeberg: Tillbaka till Bibeln. Av J. Gerlachs. 235
Sigfrid Estborn: Låtom oss bedja. Av Gunnel Vallquists. 235
Ingeborg Björklund: Sankt Göran och prinsessan. Av Gunnel Vallquists. 235
Albert Viksten: Hälsingland. Av J. Gerlachs. [236]
Sam Rönnegård: Dalfolk. Av Gunnel Vallquists. [236]
Credoregister 1945 årgång 26