Credo 1946

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1946 nr 1
Innehåll
Om tidebönerna. Av R. Wehner s. 1
Det religiösa inslaget i Gabriela Mistrals diktning. Av Carlos Claveria s. 4
Den apostoliska successionen i Sverige. Av Jarl Gallén s. 9
Sankt Brynolf, biskop av Skara. II. Hans eftermäle. Av Tryggve Lundén s. 14
Brynolfsofficiet. Av Brynolf, biskop av Skara s. 24
Kören. Till Johannes Jørgensen. Av Harry Blomberg s. 40
Drottning Joséphines sista utlandsresa. Av Robert Braun s. 42
Katolska perspektiv s. 54
Ekumenisk diskussion. Av Arne Rask s. 54
Diskussionen om Spanien. Av J. Gerlach s. 55
Katolicismens framtid i Österrike. Av Kurt von Schuschnigg s. 58
Världen kallar på katolikerna. Av Gustaf Armfelt s. 61
Academicum Catholicum i Finland. Av Jarl Gallén s. 64
Smärre hagiografiska bidrag. Av Tryggve Lundén s. 65
David Lindquist: Förstamässan i Stockholm. En liturgihistorisk studie. Av Tryggve Lundén s. 67
Bo Giertz: Den stora lögnen och den stora sanningen. Av Gunnel Vallquist s. 68
Ildefons Herwegen: Den helige Benedikt. Av Gunnel Vallquist s. 69
Gunnar Westin: Trossamfund i i Sverige. Av Curt Roeger s. 69
Vera Alexandrova: Skogen Stockholm. Av Gunnel Vallquist s. 70
Ragnar Jändel: Poesi och prosa. Efterlämnat. Av Gunnel Vallquist s. 70
Martha Sahlström: Pilgrimsfärden, Gunnar Wahlström: Himmelens port. Medeltidsskildring. Av Arne Rask s. 71
Frederic Prokosch: Åskans tid. Av Gunnel Vallquist s. 71
Georges Bernanos: En katolsk Præsts Dagbog. Av Arne Rask s. 72
Alessandro Manzoni: Die Verlobten. Av Arne Rask s. 72
R. Wehner: Vår Herres sista väg. En korsvägsandakt. Av J. Gerlach s. 72
Bo Giertz: Rätt och orätt i sexuallivet. Av J. Gerlach s. 72
Credo 1946 nr 2
Innehåll
Brynolf Algotssons [biskop av Skara] samlade diktverk. Inledning och översättning av Tryggve Lundén s. 73
–         Helenaofficiet s. 77
–         Eskilsofficiet s. 90
–         Ur Skarabreviariets Sigfridsofficum s. 103
–         Jungfru Marias lördagsofficium s. 105
–         Törnekronans officium s. 111
Credo 1946 nr 3–4
Innehåll    
Hymnerna för Lunds domkyrkas relikfest. Av Tryggve Lundén   s. 125
Kardinal J. H. Newman. Hans personlighet och religiösa utveckling. Av Herman Kreutzer   s. 130
Sankt Ansgars, Sankt Botvids och Sankt Davids officier. Av Tryggve Lundén   s. 149
–         I. Sankt Ansgars officium   s. 149
–         II. Sankt Botvids officium   s. 161
–         III. Sankt Davids officium   s. 173
Katolska traditioner i den lettiska litteraturen. Av M. Bukšs   s. 184
Drottning Joséphines död. Av Robert Braun   s. 193
Vilket öde väntar Katolska kyrkan i östra Polen? Av Gustaf Armfelt   s. 200
Katolskt liv i England. Av Walter Breitenfeld   s. 205
Katolska perspektiv   s. 217
Till den nya latinska psalmöversättningen. Av Pius XII   s. 217
Sanningen om den rutenska kyrkans schism med Rom   s. 219
Katolska kyrkans läge i Jugoslavien   s. 221
Den nya fosterfördrivningslagen i Sverige   s. 224
En av de tappra i kampen mot statstotalismen. Av R. Braun   s. 225
Pius XII: Weltkirche and Weltfriede, Carlo Colombo: Zum Neubau der Gesellschaft. Die soziale Botschaft von Papst Pius XII, Der Christ im Staats- und Wirtschaftsleben. Hirtenworte der Schweizer Bischöfe 1942/45, Film-Dokumente katholischer Filmgesinnung. Av J. Gerlach   s. 228
Max Huber: Den barmbärtige Samariten. Av J. Gerlach   s. 229
Geo Widengren: Religionens ursprung. Av J. Gerlach   s. 229
Jacques Maritain: Les droits de I’homme et Ia loi naturelle. Av Torgil Magnuson   s. 229
Den kristne Realisme. Köpenhamn 1941–1946, Samlerens Forlag. 1. Jacques Maritain: Kristendom og Demokrati, 2. Karl Barth: Tyskerne og vi, 3. Karl Barth: Hvorledes kan Tyskerne helbredes?, 4. C. S. Lewis: Hinsides Personligheden. Av J. Gerlach   s. 230
Friedrich Muckermann: Der deutsche Weg. Av J. Gerlach   s. 231
Ivan Engnell: Gamla Testamentet. Av S. Wevers   s. 232
Peter Schindler: St. Lioba den Angelsaxer. Av Tryggve Lundén   s. 233
Lauritz Weibull: Skånes kyrka från äIdsta tid till Jacob Erlandsens död 1274. Av Tryggve Lundén   s. 234
Sigurd Pira: Från norra Smålands medeltid. Kulturhistoriska studier. Av Tryggve Lundén   s. 238
Valdemar Nyman: Sko, sko hästen. Av Tryggve Lundén   s. 239
Credoregister 1946 årgång 27