Credo 1948

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1948 nr 1
Innehåll
De katolska akademikernas möte i Vadstena 1947. Av Allan Janzon s. 1
Några yttre fakta. Av Allan Janzon s. 2
Academicum Catholicum i Norden. Hälsningsanförande den 10 augusti till H. Exc. Biskop dr Joh. Erik Müller. Av Olaf Pedersen s. 7
Vårt förhållande till den nordiska kulturen. Av Jarl Gallén s. 12
Den katolske akademikers arbeid innen faget. Av Helge Røstad s. 20
[I den naturvidenskabelige Gruppe…]. Av Av Olaf Pedersen s. 24
[Den humanistiske gruppe…]. Av Johan Jensen s. 27
Akademikeren og katolsk aksjon. Av H. Kielland Bergwitz s. 27
Folkenes families. Av Johan Jensen s. 32
”Ite missa est”. Av Arne Rask s. 41
Till en katolsk vän. Av Sven Stolpe s. 43
Den katolska förnyelsen i Frankrike. Av Gunnel Vallquist s. 44
Makt och ande. Tankar till Gandhis död. Av Robert Braun s. 50
Katolska perspektiv s. 54
P. Wilhelm Schmidt S. V. D., 80 år. Av J. Maringer S. V. D. s. 54
I helgdagsfrågan. Av Tryggve Lundén s. 55
Protestantisk syn på katolsk ekumenik. Av J. Gerlach s. 57
Kulturen och kyrkan. Av Robert Braun s. 60
Missionsfrågor. Av Arne Rask s. 63
Filmspalten. Av Curt Roeger s. 64
Academicum Catholicum Sueciae s. 65
Katolska Perspektiv. Jubileumsskrift utgiven av Academicum Catholicum. Av Robert Braun s. 66
Göran Stenius: Vatikanen. Av Robert Braun s. 67
Nils Karlström: Kristna samförståndssträvanden under världskriget 1914–1918, med särskild hänsyn till Nathan Söderbloms insats. Av L.-M. Dewailly O. P. s. 67
Roger Aubert: Le Saint-Siège et l’union des Églises. Av L.-M. Dewailly s. 69
Bengt Strömberg: Magister Mathias och fransk mendikantpredikan. Av Tryggve Lundén s. 69
Bertil Berthelson: Studier i Birgittinerordens byggnadsskick. l. Anläggningsplanen och dess tillämpbarhet. Av Olga Alice Nygren s. 71
Liturgia. Encyclopedie Populaire des Connaissances Liturgiques, Le Christ. Encyclopedie Populaire des Connaissances Christologiques. Av Gunnel Vallquist s. 73
Paul Renaudin: Quatre Mystiques anglais. Av Gunnar Vallquist s. 74
Philip Flanagan, D. D.: Newman, Faith and the Believer. Av H. Kreutzer s. 74
E. I. Watkin: Catholic Art and Culture. Av Maria Adamson s. 76
W. Gore Allen: Renaissance in the North. Av Arne Rask s. 76
D. J. Boers O. F. M.: Katolsk Praksis. Av Maria Adamson s. 77
G. Lindeskog: Bevingade Bibelord. Av L.-M. Dewailly O. P. s. 77
Martin P:son Nilsson: Grekisk religiositet. Av Av L.-M. Dewailly O. P. s. 78
Braybrook-King: Translation. Av Arne Rask s. 78
S:ra Leandro Dupré: Vi sex. Av Bo Setterlind s. 78
Edward F. Murphy: Den röda liljan. Av Maria Adamson s. 79
Karl Otto Zamore: Fattigdoktorn i urskogen, H. J. Kaeser: Alpernas besegrare. Ur serien Bragd och hjältedåd. Av Curt Roeger s. 79
Jos. Smits van Waesberghe: Gregorian Chant and its place in the Catholic Liturgy. Av Regina Renner s. 79
Peter Howard: ldéer på marsch. Av J. Gerlach s. 80
Credo 1948 nr 2
Innehåll
Giovanni Papini’s brev til menneskeheten. Av Hallvard Rieber-Mohn O. P. s. 81
Lekmannarörelser och insatser av lekmän. Av Gustaf Armfelt s. 87
Gertrud von le Fort. II. Av Tryggve Lundén s. 94
”Person och gemenskap enligt romersk-katolsk och luthersk grundåskådning” [akademisk avhandling av Rudolf Johannesson]. Av H. Roos s. 109
Katolska perspektiv s. 117
Med anledning av den 72:e ”Katholikentag” i Tyskland, 1–5 sept. 1948. Av Dr Eibel s. 117
Hur många äro katolikerna i England och Amerika? Av Jarl Gallén s. 119
Una Sancta-rörelsen s. 121
Koncentrationslägren och kristenheten. Av Robert Braun s. 123
Ogiltighetsförklaring av äktenskap. Av Cyril Cowderoy s. 125
Ludwig Lambinet: Das Wesen des katholisch-protestantischen Gegensatzes. Av J. Gerlach s. 127
Verpflichtendes Erbe. Texte aus der abendländischen Geistesgeschichte, Licht vom Licht. Eine Sammlung geistlicher Texte. Av J. Gerlach s. 128
Joseph Eberle: Unser Weg zur Kirche. Religiöse Selbstzeugnisse berühmter Konvertiten. Av J. Gerlach s. 130
James F. Cassidy B. A.: The Life of Father Faber. Av H. Kreutzer s. 132
Denis Gwynn: Father Dominic Barberi. Av H. Kreutzer s. 132
Gerald Vann O. P.: Eve and the Gryphon. Av H. Kreutzer s. 132
Nikolai Berdiaeff: Dostojevski Siaren. Av Maria Adamson s. 133
Die Regel des heiligen Benedikt. Übersetzt und kurz erklärt von Dr. P. Eugen Pfiffner. Av Jarl Gallén s. 134
Bo Giertz: Kampen om människan. Av Gabriel Näsmark O. P. s. 134
Gunnar Brenning: Ett liv värt att leva. Av Maria Adamson s. 135
Gert Borgenstierna: Döden. Av Robert Braun s. 136
Andreas Posch: Vom Weg des Abendlandes. Av Robert Braun s. 136
Jeanna Oterdahl: Jag lyfter mina händer. Av J. Gerlach s. 137
Alf Ahlberg: Filosofiens Historia. Av H. Kreutzer s. 137
Graham Greene: Magten og Aeren. Av Maria Adamson s. 137
Fritz Sahlin: Han segrade ändå. Georg Friedrich Händel, Dagny Sundgren: Odödlig man. Leonardo da Vinci, Sven Svensson: Masaryk – folkhjälten, K. O. Zamore: Nybyggarprästen i Vilda Västern, Fredrik Franklin: Den vapenlöse frihetshjälten. Mahatma Gandhi. Av Tore Nyberg s. 138
Engelsk Aandsliv omkring den Anden Verdenskrig. Av Arne Rask s. 139
Credo 1948 nr 3–4
Innehåll
Ignatius’ av Loyolas andliga övningar – 400 år. Av R. Wehner s. 141
Demokrati och kristendom. Av Olof Höijer s. 150
Liturgiska dikter till Danmarks helgon. Av Tryggve Lundén s. 157
Niklas Bergius. Av Robert Braun s. 169
Victoriansk renessanse. To engelske katolske lyrikere fra XIX århundre. Av Hallvard Rieber-Mohn O. P. s. 174
Drottning Josephine och Norges krona. Av Robert Braun s. 182
De katolska akademikernas möte i Kristiansand. Av Torgil Magnuson s. 188
Sankt Erasmusstudier II. Av Oloph Odenius s. 192
Katolska perspektiv s. 197
Varför kämpa mot kommunismen? s. 197
Det kristna Ungerns motstånd s. 198
Katolikdagen i Mainz s. 204
Höst i London 1948. Av Robert Braun s. 207
Patristica [Hippolytos av Rom]. Av Gunnel Vallquist s. 214
Gustaf Wingren: Människan och lnkarnationen enligt lrenæus. Av L.-M. Dewailly O. P. s. 218
F. M. Braun: Neues Licht auf die Kirche. Av L.-M. Dewailly O. P. s. 219
G. Bardy: La théologie de I’Eglise de S. Clément de Rome á S. Irénée, G. Bardy: La théologie de I’Eglise de S. Irénée au concile de Nicée. Av D–y s. 220
J. Lindblom: Ekklesia, en biblisk studie till belysning av kyrkoproblemet. Av L.-M. Dewailly O. P. s. 220
Josef Neuner und Heinrich Roos: Der Glaube der Kirche in den urkunden der Lehrverkündigung. Av J. Gerlach s. 221
L.-M. Dewailly O. P.: Jésus-Christ, Parole de Dieu. Av J-G s. 221
Kardinal Petit de Julleville: Notre Foi catholique. Av Gunnel Vallquist s. 221
Etienne Magnin: Mes raisons de croire. Av Gunnel Vallquist s. 222
Martin Harrison O. P.: The Everyday Catholic. Av J-G s. 222
Maurice Zundel: Das Hohelied der heiligen Messe. Av J-G s. 222
Bo Giertz: Med egna ögon. Av Maria Adamson s. 222
Giovanni Papini: Breve til Menneskene fra Pave Celestino VI. Av J-G s. 223
Die grossen Ordensregeln. Herausgegeben von Hans Urs von Balthasar. Av Jarl Gallén s. 224
Niklas Bergius: Helgon. Korta biografier. Av Tryggve Lundén s. 224
Janet Mary Scott: St. Jane Frances the Chantal. Av Maria Adamson s. 225
Merry in God. Father William Doyle S. J. Av J-G s. 226
Johannes Jørgensen: Den hellige Birgitta af Vadstena. Av J-G s. 226
Carl-Allan Moberg: Die liturgischen Hymnen in Schweden. l. Av J. Gerlach s. 226
Walter Brugger: Philosophisches Wörterbuch. Av J. Gerlach s. 226
Olaf Pedersen: Fra Kierkegaard til Sartre. Av Jarl Gallén s. 227
Axel Olsson: Asylrätt och humanism. Av J. Gerlach s. 228
Eivind Berggrav: Humor och allvar. Av Maria Adamson s. 228
Med Kristus för ungdomen. En utredning av baptistiskt ungdomsarbete verkställt på uppdrag av svenska baptisternas ungdomsförbund. Av Tore Nyberg s. 229
Guy Hallin: En fredsfantast? – eller… Av J. Gerlach s. 229
George Kaftal: St Dominic in Early Tuscan Painting. Av Maria Adamson s. 229
Eleanor Ruggles: Gerard Manley Hopkins. A life. Av Arne Rask s. 230
Graham Green: Hjärtpunkten. Av J. Gerlach s. 230
Harry Blomberg: Stackars vår kärlek. Av Gunnel Vallquist s. 231
Anna Lenah Elgström: Den målade öknen. Av Inger Bengtsson s. 232
Georges Bernanos: Den våldtagna. Av J. Gerlach s. 233
Karl Otto Zamore: 3000 år före sin tid. Berättelse från det gamla Egypten om farao Achnaton, Agne Vindmark: Morapojken som blev kung i konstens rike. Anders Zorn, George Fridén: En man banar väg för Nordens ungdom. N. F. S. Grundtvig. Av Tore Nyberg s. 234
Gertrud von Le Fort: Veronikas svetteduk. Av J-G s. 234
Sven Stolpe: Sakrament. Av Robert Braun s. 234
Credoregister 1948 årgång 29