Credo 1948

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1948 nr 1
Innehåll
De katolska akademikernas möte i Vadstena 1947. Av Allan Janzons. 1
Några yttre fakta. Av Allan Janzons. 2
Academicum Catholicum i Norden. Hälsningsanförande den 10 augusti till H. Exc. Biskop dr Joh. Erik Müller. Av Olaf Pedersens. 7
Vårt förhållande till den nordiska kulturen. Av Jarl Galléns. 12
Den katolske akademikers arbeid innen faget. Av Helge Røstads. 20
[I den naturvidenskabelige Gruppe…]. Av Av Olaf Pedersens. 24
[Den humanistiske gruppe…]. Av Johan Jensens. 27
Akademikeren og katolsk aksjon. Av H. Kielland Bergwitzs. 27
Folkenes families. Av Johan Jensens. 32
”Ite missa est”. Av Arne Rasks. 41
Till en katolsk vän. Av Sven Stolpes. 43
Den katolska förnyelsen i Frankrike. Av Gunnel Vallquists. 44
Makt och ande. Tankar till Gandhis död. Av Robert Brauns. 50
Katolska perspektivs. 54
P. Wilhelm Schmidt S. V. D., 80 år. Av J. Maringer S. V. D.s. 54
I helgdagsfrågan. Av Tryggve Lundéns. 55
Protestantisk syn på katolsk ekumenik. Av J. Gerlachs. 57
Kulturen och kyrkan. Av Robert Brauns. 60
Missionsfrågor. Av Arne Rasks. 63
Filmspalten. Av Curt Roegers. 64
Academicum Catholicum Sueciaes. 65
Katolska Perspektiv. Jubileumsskrift utgiven av Academicum Catholicum. Av Robert Brauns. 66
Göran Stenius: Vatikanen. Av Robert Brauns. 67
Nils Karlström: Kristna samförståndssträvanden under världskriget 1914–1918, med särskild hänsyn till Nathan Söderbloms insats. Av L.-M. Dewailly O. P.s. 67
Roger Aubert: Le Saint-Siège et l’union des Églises. Av L.-M. Dewaillys. 69
Bengt Strömberg: Magister Mathias och fransk mendikantpredikan. Av Tryggve Lundéns. 69
Bertil Berthelson: Studier i Birgittinerordens byggnadsskick. l. Anläggningsplanen och dess tillämpbarhet. Av Olga Alice Nygrens. 71
Liturgia. Encyclopedie Populaire des Connaissances Liturgiques, Le Christ. Encyclopedie Populaire des Connaissances Christologiques. Av Gunnel Vallquists. 73
Paul Renaudin: Quatre Mystiques anglais. Av Gunnar Vallquists. 74
Philip Flanagan, D. D.: Newman, Faith and the Believer. Av H. Kreutzers. 74
E. I. Watkin: Catholic Art and Culture. Av Maria Adamsons. 76
W. Gore Allen: Renaissance in the North. Av Arne Rasks. 76
D. J. Boers O. F. M.: Katolsk Praksis. Av Maria Adamsons. 77
G. Lindeskog: Bevingade Bibelord. Av L.-M. Dewailly O. P.s. 77
Martin P:son Nilsson: Grekisk religiositet. Av Av L.-M. Dewailly O. P.s. 78
Braybrook-King: Translation. Av Arne Rasks. 78
S:ra Leandro Dupré: Vi sex. Av Bo Setterlinds. 78
Edward F. Murphy: Den röda liljan. Av Maria Adamsons. 79
Karl Otto Zamore: Fattigdoktorn i urskogen, H. J. Kaeser: Alpernas besegrare. Ur serien Bragd och hjältedåd. Av Curt Roegers. 79
Jos. Smits van Waesberghe: Gregorian Chant and its place in the Catholic Liturgy. Av Regina Renners. 79
Peter Howard: ldéer på marsch. Av J. Gerlachs. 80
Credo 1948 nr 2
Innehåll
Giovanni Papini’s brev til menneskeheten. Av Hallvard Rieber-Mohn O. P.s. 81
Lekmannarörelser och insatser av lekmän. Av Gustaf Armfelts. 87
Gertrud von le Fort. II. Av Tryggve Lundéns. 94
”Person och gemenskap enligt romersk-katolsk och luthersk grundåskådning” [akademisk avhandling av Rudolf Johannesson]. Av H. Rooss. 109
Katolska perspektivs. 117
Med anledning av den 72:e ”Katholikentag” i Tyskland, 1–5 sept. 1948. Av Dr Eibels. 117
Hur många äro katolikerna i England och Amerika? Av Jarl Galléns. 119
Una Sancta-rörelsens. 121
Koncentrationslägren och kristenheten. Av Robert Brauns. 123
Ogiltighetsförklaring av äktenskap. Av Cyril Cowderoys. 125
Ludwig Lambinet: Das Wesen des katholisch-protestantischen Gegensatzes. Av J. Gerlachs. 127
Verpflichtendes Erbe. Texte aus der abendländischen Geistesgeschichte, Licht vom Licht. Eine Sammlung geistlicher Texte. Av J. Gerlachs. 128
Joseph Eberle: Unser Weg zur Kirche. Religiöse Selbstzeugnisse berühmter Konvertiten. Av J. Gerlachs. 130
James F. Cassidy B. A.: The Life of Father Faber. Av H. Kreutzers. 132
Denis Gwynn: Father Dominic Barberi. Av H. Kreutzers. 132
Gerald Vann O. P.: Eve and the Gryphon. Av H. Kreutzers. 132
Nikolai Berdiaeff: Dostojevski Siaren. Av Maria Adamsons. 133
Die Regel des heiligen Benedikt. Übersetzt und kurz erklärt von Dr. P. Eugen Pfiffner. Av Jarl Galléns. 134
Bo Giertz: Kampen om människan. Av Gabriel Näsmark O. P.s. 134
Gunnar Brenning: Ett liv värt att leva. Av Maria Adamsons. 135
Gert Borgenstierna: Döden. Av Robert Brauns. 136
Andreas Posch: Vom Weg des Abendlandes. Av Robert Brauns. 136
Jeanna Oterdahl: Jag lyfter mina händer. Av J. Gerlachs. 137
Alf Ahlberg: Filosofiens Historia. Av H. Kreutzers. 137
Graham Greene: Magten og Aeren. Av Maria Adamsons. 137
Fritz Sahlin: Han segrade ändå. Georg Friedrich Händel, Dagny Sundgren: Odödlig man. Leonardo da Vinci, Sven Svensson: Masaryk – folkhjälten, K. O. Zamore: Nybyggarprästen i Vilda Västern, Fredrik Franklin: Den vapenlöse frihetshjälten. Mahatma Gandhi. Av Tore Nybergs. 138
Engelsk Aandsliv omkring den Anden Verdenskrig. Av Arne Rasks. 139
Credo 1948 nr 3–4
Innehåll
Ignatius’ av Loyolas andliga övningar – 400 år. Av R. Wehners. 141
Demokrati och kristendom. Av Olof Höijers. 150
Liturgiska dikter till Danmarks helgon. Av Tryggve Lundéns. 157
Niklas Bergius. Av Robert Brauns. 169
Victoriansk renessanse. To engelske katolske lyrikere fra XIX århundre. Av Hallvard Rieber-Mohn O. P.s. 174
Drottning Josephine och Norges krona. Av Robert Brauns. 182
De katolska akademikernas möte i Kristiansand. Av Torgil Magnusons. 188
Sankt Erasmusstudier II. Av Oloph Odeniuss. 192
Katolska perspektivs. 197
Varför kämpa mot kommunismen?s. 197
Det kristna Ungerns motstånds. 198
Katolikdagen i Mainzs. 204
Höst i London 1948. Av Robert Brauns. 207
Patristica [Hippolytos av Rom]. Av Gunnel Vallquists. 214
Gustaf Wingren: Människan och lnkarnationen enligt lrenæus. Av L.-M. Dewailly O. P.s. 218
F. M. Braun: Neues Licht auf die Kirche. Av L.-M. Dewailly O. P.s. 219
G. Bardy: La théologie de I’Eglise de S. Clément de Rome á S. Irénée, G. Bardy: La théologie de I’Eglise de S. Irénée au concile de Nicée. Av D–ys. 220
J. Lindblom: Ekklesia, en biblisk studie till belysning av kyrkoproblemet. Av L.-M. Dewailly O. P.s. 220
Josef Neuner und Heinrich Roos: Der Glaube der Kirche in den urkunden der Lehrverkündigung. Av J. Gerlachs. 221
L.-M. Dewailly O. P.: Jésus-Christ, Parole de Dieu. Av J-Gs. 221
Kardinal Petit de Julleville: Notre Foi catholique. Av Gunnel Vallquists. 221
Etienne Magnin: Mes raisons de croire. Av Gunnel Vallquists. 222
Martin Harrison O. P.: The Everyday Catholic. Av J-Gs. 222
Maurice Zundel: Das Hohelied der heiligen Messe. Av J-Gs. 222
Bo Giertz: Med egna ögon. Av Maria Adamsons. 222
Giovanni Papini: Breve til Menneskene fra Pave Celestino VI. Av J-Gs. 223
Die grossen Ordensregeln. Herausgegeben von Hans Urs von Balthasar. Av Jarl Galléns. 224
Niklas Bergius: Helgon. Korta biografier. Av Tryggve Lundéns. 224
Janet Mary Scott: St. Jane Frances the Chantal. Av Maria Adamsons. 225
Merry in God. Father William Doyle S. J. Av J-Gs. 226
Johannes Jørgensen: Den hellige Birgitta af Vadstena. Av J-Gs. 226
Carl-Allan Moberg: Die liturgischen Hymnen in Schweden. l. Av J. Gerlachs. 226
Walter Brugger: Philosophisches Wörterbuch. Av J. Gerlachs. 226
Olaf Pedersen: Fra Kierkegaard til Sartre. Av Jarl Galléns. 227
Axel Olsson: Asylrätt och humanism. Av J. Gerlachs. 228
Eivind Berggrav: Humor och allvar. Av Maria Adamsons. 228
Med Kristus för ungdomen. En utredning av baptistiskt ungdomsarbete verkställt på uppdrag av svenska baptisternas ungdomsförbund. Av Tore Nybergs. 229
Guy Hallin: En fredsfantast? – eller… Av J. Gerlachs. 229
George Kaftal: St Dominic in Early Tuscan Painting. Av Maria Adamsons. 229
Eleanor Ruggles: Gerard Manley Hopkins. A life. Av Arne Rasks. 230
Graham Green: Hjärtpunkten. Av J. Gerlachs. 230
Harry Blomberg: Stackars vår kärlek. Av Gunnel Vallquists. 231
Anna Lenah Elgström: Den målade öknen. Av Inger Bengtssons. 232
Georges Bernanos: Den våldtagna. Av J. Gerlachs. 233
Karl Otto Zamore: 3000 år före sin tid. Berättelse från det gamla Egypten om farao Achnaton, Agne Vindmark: Morapojken som blev kung i konstens rike. Anders Zorn, George Fridén: En man banar väg för Nordens ungdom. N. F. S. Grundtvig. Av Tore Nybergs. 234
Gertrud von Le Fort: Veronikas svetteduk. Av J-Gs. 234
Sven Stolpe: Sakrament. Av Robert Brauns. 234
Credoregister 1948 årgång 29