Credo 1949

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1949 nr 1
Innehåll
Ett dubbeljubileum av världshistoriskt intresse. Av Gustaf Armfelts. 1
En apostolisk appell mot gudshatet. Av Pius XIIs. 5
Jesus Kristus, Guds Ord. Av L.-M. Dewailly O. P.s. 9
Till frågan om en hypostaslikhet mellan Tor och Sankt Olof. Ett kultgeografiskt bidrag till kännedomen om Sankt Olof i Sverige. Av Oloph Odeniuss. 21
Katolska perspektivs. 52
Vatikanen och världspolitikens. 52
Domen över kardinal Mindszentys. 54
Segrare i bojor. Av Robert Brauns. 61
Det ”vita” äktenskapet. Av J-Gs. 64
Kritik över kritiker. Av Gunnel Vallquists. 68
Herder-Korrespondens. Orbis Catholicus. Av R-Bs. 72
Academicum Catholicum Sueciaes. 73
Patristica. Origenes. Av Gunnel Vallquists. 74
M. C. D’Arcy S. J.: The Mind and Heart of Love. Av H. Kreutzers. 82
Dom Paul Delatte: Commentaire sur Ia RègIe de Saint Benoit. Av Gunnel Vallquists. 85
Jean Daniélou: Le Mystère de l’Avent, Erik Peterson: Les témoins de la Vérité. Av Gunnel Vallquists. 86
R. P. Bruno de Jésus-Marie O. C. D: Saint Jean de la Croix, H. Chandebois: Portrait de Saint Jean de la Croix. Av Gunnel Vallquists. 87
L’Eglise et le Pécheur. Av L. Ferry O. P.s. 88
F. Sherwood TayIor: Two Ways of Life. Christian and Materialist. Av H. Kreutzers. 88
Olle Källström och Ragnar Askmark: Altare och funt. Av M. Adamsons. 88
Bernard Bogan: The Great Link. A History of St. George’s, Southwark. Av Arne Rasks. 89
Yngve Brilioth: Svensk kyrkokunskap. Av Arne Rasks. 90
E. Allison Peers: Behind that Wall. An Introduction to some Classics of the lnterior Life. Av Arne Rasks. 90
Walther Shewring: Letters of Eric Gill. Av Hallvard Rieber-Mohn O. P.s. 91
The Poems of Alice Meynell. Av Hallvard Rieber-Mohn O. P.s. 93
Harry Martinson: Vägen till Klockrike. Av Inger Bengtssons. 93
Olov Hartman: Död med förhinder. Av Robert Brauns. 94
Bo Bergman: Skalden. Av Robert Brauns. 95
Jeremias Gotthelf: Den svarta spindeln. Av Robert Brauns. 95
Karen Plovgaard: Riget og Magten. Av Maria Adamsons. 96
Arvid Ernvik: Golgata. Av Inger Bengtssons. 96
Stina Bergengren: I nattens tysta timma. Av I–Bs. 96
Selma Lagerlöf: Ljuslågan. Dramatiserad av Rune Lindström. Av I–Bs. 96
Credo 1949 nr 2
Innehåll
Sigrid Undset död. Av Sven Stolpes. 97
Strindberg och den katolska kyrkan. Av Robert Brauns. 100
Broderskap. Av Olof Höijers. 107
Brev från Disentis. Av Tryggve Lundéns. 120
Katolska perspektivs. 124
Påven och Palestinafrågan. Av Pius XIIs. 124
Folkets Israel. Av Robert Brauns. 125
Kardinal Suhard om katolskt samarbete med kommunisternas. 127
Folkets röst om kristendom och kyrka. Av J–Gs. 129
En märklig konversions. 133
Ett protestantiskt klosters. 134
Smärre hagiografiska bidrag. Av Oloph Odeniuss. 135
Robert Braun: Josephine von Schweden. Av Jarl Galléns. 138
Charles Joys: Biskop og konge. Bispevalg i Norge 1000–1350. Av Tryggve Lundéns. 139
Sven Stolpe: Den glömda vägen. Av Robert Brauns. 143
Moderne katolsk tanke i forhold til nordisk åndsmilieu. Särnummer av tidskriften Catholica. Av J–Gs. 144
Alexis Carrel: Bönen. Av Maria Adamsons. 144
Credo 1949 nr 3
Innehåll
Människan på flykten. Av A. Brunner SJs. 145
Jesus Kristus, Guds Ord. Av L.-M. Dewailly OPs. 154
Sankt Hallvard, Bohusläns skyddspatron. Av Tryggve Lundéns. 163
Werner Bergengruen. Av Tryggve Lundéns. 169
Nordens katolska akademikers möte i Helsingör 23–31 juli 1949. Av Bengt Ljungs. 174
Katolska perspektivs. 178
Sigrid Undset som kristen personlighet. Av  Eva Dithmer-Vanbergs. 178
Civiltá Cattolica 100 år i Kyrkans tjänsts. 179
Jacques Maritain om den moderna ateismens. 181
Goda utsikter för katolicismen i Japans. 182
Bruno Schafer: Sie hörten seine Stimme. Av Sven Stolpes. 185
Robert Sencourt: The Life of Newman. Av H. Kreutzers. 186
G. K. Chesterton: Thomas au Aquino. Av Robert Brauns. 186
Joseph Bonsirven: L’Evangile de Paul. Av L.-M. Dewailly OPs. 187
Karl Holl: Luthers kristendomssyn. Av Arne Rasks. 188
Yngve Brilioth m. fl.: Den nya kyrkosynen. Av Arne Rasks. 189
Josef Dillersberger: Das Stundenbuch. Av Robert Brauns. 190
Denis de Rougemont: Djævelens Part. Av Arne Rasks. 190
Les Intellectuels dans le Chrétienté. Av J–Gs. 191
W. H. Gardner: Gerard Manley Hopkins. Av Hallvard Rieber-Mohns. 192
Credo 1949 nr 4
Innehåll
Den levande Guden i vår moderna värld. Av Maurice Bévenot SJs. 193
Kring temat de ”religiöst oskyldiga”. Av Robert Brauns. 198
”En skola till Herrens tjänst”. Några principiella synpunkter på det monastiska livet. Av André Renard OSBs. 205
Klosterlivets innebörd. Av M. de Pailleretss. 209
Lydia Wahlströms memoarer. Av Anna Lenah Elgströms. 213
Katolska perspektivs. 217
Det heliga årets mening och syfte. Av Pius XIIs. 217
Moralen och det heliga årets. 218
Den artificiella befruktningen ur katolsk synvinkels. 218
Påveord om rätt och missbruk av rättens. 220
Styria, ett katolskt förlag i Österrike. Av Robert Brauns. 222
Lechard Johannesson: 40-talet och idéerna. Av J. Gerlachs. 224
Sven Stolpe: Vadstena och andra studier. Av J. Gerlachs. 225
Dick Helander: Kristna symboler. En orientering. Av Tryggve Lundéns. 225
Henr. Jos. Vogels: Novum Testamentum Graece et Latine. Pars I:a, evangelia et actus. Av R. Wehners. 226
Middelalderens danske Bønnebøger. Av Tryggve Lundéns. 227
B. Thierry d’Argenlieu OP: Perspectives catholiques en Suède. Av M. de P.s. 227
Arne Odd Johnsen: Fra ættesamfunn til statssamfunn. Av Tryggve Lundéns. 227
J. Jørgensen: Mit Livs Legende, 1–2. Av Arne Rasks. 231
Thomas Gilby OP: Barbara Celarent. A Description of Scholastic Dialectic. Av Leif Carlssons. 231
Herders Haus-Kalender für Zeit und Ewigkeit. Av Robert Brauns. 232
Credoregister 1949 årgång 30