Credo 1949

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1949 nr 1
Innehåll
Ett dubbeljubileum av världshistoriskt intresse. Av Gustaf Armfelt s. 1
En apostolisk appell mot gudshatet. Av Pius XII s. 5
Jesus Kristus, Guds Ord. Av L.-M. Dewailly O. P. s. 9
Till frågan om en hypostaslikhet mellan Tor och Sankt Olof. Ett kultgeografiskt bidrag till kännedomen om Sankt Olof i Sverige. Av Oloph Odenius s. 21
Katolska perspektiv s. 52
Vatikanen och världspolitiken s. 52
Domen över kardinal Mindszenty s. 54
Segrare i bojor. Av Robert Braun s. 61
Det ”vita” äktenskapet. Av J-G s. 64
Kritik över kritiker. Av Gunnel Vallquist s. 68
Herder-Korrespondens. Orbis Catholicus. Av R-B s. 72
Academicum Catholicum Sueciae s. 73
Patristica. Origenes. Av Gunnel Vallquist s. 74
M. C. D’Arcy S. J.: The Mind and Heart of Love. Av H. Kreutzer s. 82
Dom Paul Delatte: Commentaire sur Ia RègIe de Saint Benoit. Av Gunnel Vallquist s. 85
Jean Daniélou: Le Mystère de l’Avent, Erik Peterson: Les témoins de la Vérité. Av Gunnel Vallquist s. 86
R. P. Bruno de Jésus-Marie O. C. D: Saint Jean de la Croix, H. Chandebois: Portrait de Saint Jean de la Croix. Av Gunnel Vallquist s. 87
L’Eglise et le Pécheur. Av L. Ferry O. P. s. 88
F. Sherwood TayIor: Two Ways of Life. Christian and Materialist. Av H. Kreutzer s. 88
Olle Källström och Ragnar Askmark: Altare och funt. Av M. Adamson s. 88
Bernard Bogan: The Great Link. A History of St. George’s, Southwark. Av Arne Rask s. 89
Yngve Brilioth: Svensk kyrkokunskap. Av Arne Rask s. 90
E. Allison Peers: Behind that Wall. An Introduction to some Classics of the lnterior Life. Av Arne Rask s. 90
Walther Shewring: Letters of Eric Gill. Av Hallvard Rieber-Mohn O. P. s. 91
The Poems of Alice Meynell. Av Hallvard Rieber-Mohn O. P. s. 93
Harry Martinson: Vägen till Klockrike. Av Inger Bengtsson s. 93
Olov Hartman: Död med förhinder. Av Robert Braun s. 94
Bo Bergman: Skalden. Av Robert Braun s. 95
Jeremias Gotthelf: Den svarta spindeln. Av Robert Braun s. 95
Karen Plovgaard: Riget og Magten. Av Maria Adamson s. 96
Arvid Ernvik: Golgata. Av Inger Bengtsson s. 96
Stina Bergengren: I nattens tysta timma. Av I–B s. 96
Selma Lagerlöf: Ljuslågan. Dramatiserad av Rune Lindström. Av I–B s. 96
Credo 1949 nr 2
Innehåll
Sigrid Undset död. Av Sven Stolpe s. 97
Strindberg och den katolska kyrkan. Av Robert Braun s. 100
Broderskap. Av Olof Höijer s. 107
Brev från Disentis. Av Tryggve Lundén s. 120
Katolska perspektiv s. 124
Påven och Palestinafrågan. Av Pius XII s. 124
Folkets Israel. Av Robert Braun s. 125
Kardinal Suhard om katolskt samarbete med kommunisterna s. 127
Folkets röst om kristendom och kyrka. Av J–G s. 129
En märklig konversion s. 133
Ett protestantiskt kloster s. 134
Smärre hagiografiska bidrag. Av Oloph Odenius s. 135
Robert Braun: Josephine von Schweden. Av Jarl Gallén s. 138
Charles Joys: Biskop og konge. Bispevalg i Norge 1000–1350. Av Tryggve Lundén s. 139
Sven Stolpe: Den glömda vägen. Av Robert Braun s. 143
Moderne katolsk tanke i forhold til nordisk åndsmilieu. Särnummer av tidskriften Catholica. Av J–G s. 144
Alexis Carrel: Bönen. Av Maria Adamson s. 144
Credo 1949 nr 3
Innehåll
Människan på flykten. Av A. Brunner SJ s. 145
Jesus Kristus, Guds Ord. Av L.-M. Dewailly OP s. 154
Sankt Hallvard, Bohusläns skyddspatron. Av Tryggve Lundén s. 163
Werner Bergengruen. Av Tryggve Lundén s. 169
Nordens katolska akademikers möte i Helsingör 23–31 juli 1949. Av Bengt Ljung s. 174
Katolska perspektiv s. 178
Sigrid Undset som kristen personlighet. Av  Eva Dithmer-Vanberg s. 178
Civiltá Cattolica 100 år i Kyrkans tjänst s. 179
Jacques Maritain om den moderna ateismen s. 181
Goda utsikter för katolicismen i Japan s. 182
Bruno Schafer: Sie hörten seine Stimme. Av Sven Stolpe s. 185
Robert Sencourt: The Life of Newman. Av H. Kreutzer s. 186
G. K. Chesterton: Thomas au Aquino. Av Robert Braun s. 186
Joseph Bonsirven: L’Evangile de Paul. Av L.-M. Dewailly OP s. 187
Karl Holl: Luthers kristendomssyn. Av Arne Rask s. 188
Yngve Brilioth m. fl.: Den nya kyrkosynen. Av Arne Rask s. 189
Josef Dillersberger: Das Stundenbuch. Av Robert Braun s. 190
Denis de Rougemont: Djævelens Part. Av Arne Rask s. 190
Les Intellectuels dans le Chrétienté. Av J–G s. 191
W. H. Gardner: Gerard Manley Hopkins. Av Hallvard Rieber-Mohn s. 192
Credo 1949 nr 4
Innehåll
Den levande Guden i vår moderna värld. Av Maurice Bévenot SJ s. 193
Kring temat de ”religiöst oskyldiga”. Av Robert Braun s. 198
”En skola till Herrens tjänst”. Några principiella synpunkter på det monastiska livet. Av André Renard OSB s. 205
Klosterlivets innebörd. Av M. de Paillerets s. 209
Lydia Wahlströms memoarer. Av Anna Lenah Elgström s. 213
Katolska perspektiv s. 217
Det heliga årets mening och syfte. Av Pius XII s. 217
Moralen och det heliga året s. 218
Den artificiella befruktningen ur katolsk synvinkel s. 218
Påveord om rätt och missbruk av rätten s. 220
Styria, ett katolskt förlag i Österrike. Av Robert Braun s. 222
Lechard Johannesson: 40-talet och idéerna. Av J. Gerlach s. 224
Sven Stolpe: Vadstena och andra studier. Av J. Gerlach s. 225
Dick Helander: Kristna symboler. En orientering. Av Tryggve Lundén s. 225
Henr. Jos. Vogels: Novum Testamentum Graece et Latine. Pars I:a, evangelia et actus. Av R. Wehner s. 226
Middelalderens danske Bønnebøger. Av Tryggve Lundén s. 227
B. Thierry d’Argenlieu OP: Perspectives catholiques en Suède. Av M. de P. s. 227
Arne Odd Johnsen: Fra ættesamfunn til statssamfunn. Av Tryggve Lundén s. 227
J. Jørgensen: Mit Livs Legende, 1–2. Av Arne Rask s. 231
Thomas Gilby OP: Barbara Celarent. A Description of Scholastic Dialectic. Av Leif Carlsson s. 231
Herders Haus-Kalender für Zeit und Ewigkeit. Av Robert Braun s. 232
Credoregister 1949 årgång 30