Credo 1951

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1951 nr 1
Innehåll  
Innehåll s. [1]
Kring Credos program s. 3
Amerikansk valfart. Av Sigrid Undset † s. 6
Simone Weil. Tankar och maximer. Ur La pesanteur et la grâce. Av Simone Weil, J. M. Perrin s. 16
Sed contra… Kommentar till debatt; tillika ett försök till analys av positivistisk polemik. Av Leif Carlsson s. 24
Nyfunnen S:t Olofs-relik i en Skånekyrka. Av O. Källström s. 32
Katolska perspektiv s. 37
Sverige 1950. Av Sven Stolpe s. 37
Graham Greene om Mariadogmen. Av Graham Greene s. 41
Ande och dikt, eller dikt och ande? Sven Stolpe: Ande och dikt. Av Östen Sjöstrand s. 46
Till CREDO’s vänner.  
Credo 1951 nr 2
Innehåll  
Innehåll s. [49]
Barabbas och nutidsmänniskan s. 51
Det katolska Österrike mellan sköldarna. Av Robert Braun s. 54
Bakom de tätt slutna pupillerna. Av Graham Greene s. 61
Om diktens uppgift. Av Sven Stolpe s. 62
Kyrkans helighet. Av Gertrud von Le Fort s. 74
”Konst och skolastik”. Östen Sjöstrand: Invigelse. Dikter. Av Leif Carlsson s. 76
Om diktning och tendens. Av Ingvar Högman s. 80
Katolska perspektiv s. 83
Påvlig hämsko på vetenskapen? s. 83
Kvinnor i missionsverksamheten s. 89
Eros och agape än en gång. En replik till Folke Holmström. Av Sven Stolpe s. 91
Lars Gösta Rignell: Die Nachtgesichte des Sacharjas. Eine exegetische Studie. Av Jacques Guillet SJ s. 93
Den katolske kirke i norske skolebøker. Av Sven Stolpe s. 94
Anton C. Pegis: The Wisdom of catholicism, an anthology. Av Sven Stolpe s. 94
Johnny Roosval: Gotländsk vitriarius. Av Sven Stolpe s. 95
Credo 1951 nr 3
Innehåll  
Innehåll s. [97]
Hedenius har rätt s. 99
Vincent D’Indy 1851–1931. Av Kajsa Rootzén s. 102
Infernokrisens innebörd. Av Jacob Kulling s. 107
Amerikansk valfart. Av Sigrid Undset † s. 121
Katolska perspektiv s. 136
Stigmatisering s. 136
Henri Bergson och Kyrkan s. 138
Jacob Kulling: Att spjärna mot udden. En Strindbergsstudie. Av Sven Stolpe s. 141
Michael Pfliegler: Die religiöse Situation, Georg Siegmund: Nietzsche der ”Antichrist”, Nietzsche der ”Atheist”. Av Robert Braun s. 143
Credo 1951 nr 4
Innehåll  
Innehåll s. [145]
Budskapet från Chalkedon. Av J. G. s. 147
Edith Stein. Av Robert Braun s. 150
Nocturner. Av Ida Görres s. 155
Två dikter om det historiska skeendet. Av Birger Christoffersson s. 159
Assy. Av Sven Stolpe s. 160
Tvångsdop på Strindberg. Av Gunnar Brandell s. 163
Svar till Gunnar Brandell. Av Jacob Kulling s. 167
Altartavla. Av Staffan Larsson s. 173
Stendansen. Av Anna Lenah Elgström s. 174
Sanningen om Ryssland. Pater Georg: Partisanen, Christen and Bolschewiken. Av Sven Stolpe s. 186
Katolska perspektiv s. 190
Pius X saligförklarad. Av Edward Duff S. J. s. 190
Reflexioner i homosexualitetsfrågan s. 193
Kommunismen i katolska länder s. 195
Glöm ej de förföljda bakom järnridån. Av Gustaf Armfelt s. 196
Konversionsrörelsen i USA s. 197
Julien Green: Moïra. Av Sven Stolpe s. 198
Graham Greene: Slutet på historien. Av Sven Stolpe s. 199
Ny litteratur i Tyskland s. 201
Walter Theodor Cleve: Peter Wust, ein christlicher Existenzphilosoph unserer Tage. Av Sven Stolpe s. 203
Elsebet Kieler: Troens holdning. Av S. S–e s. 204
Daniel Haakonsen: Skabelsen i Henrik Wergelands diktning. Av Sven Stolpe s. 206
Alf Ahlberg: Filosofiskt lexikon. Av Sven Stolpe s. 208
Credo 1951 nr 5–6
Innehåll  
Innehåll s. [209]
Brev till Pär Lagerkvist om Barabbas och Guds natt. Av R. Wehner s. 211
Satanism. Av Sven Stolpe s. 214
Hildegard av Bingen. Ordo virtutum. Av Sture Bergel s. 223
Sankta Ingrid av Skänninge. Av Brynolf Lundén OP s. 228
Kristus – Konungen. Av Gertrud von Le Fort s. 236
Den romerska mässan genom tiderna. Josef Andreas Jungmann: Missarum Solemnia. Av A. Grillmeier SJ s. 237
Maria-portrettet i Priscillas katakomber. Av Finn Halvorsen s. 245
Katolikfaran i Sverige år 1742. Av Eja Margrete Hirn s. 251
O salutaris hostia! Av Gerhard Bungerfeldt s. 255
Diskussionen om tro och vetande. Erik Hj. Linders lågkyrkliga och katolska propaganda. Av Lechard Johannesson s. 257
Katholicism och thomism. Av Gunnel Vallquist s. 262
Pius XII:s tal vid seismologkongressen. Av J. G. s. 265
Det ontologiska gudsbeviset ännu en gång. Av Leif Carlsson s. 267
Katolska perspektiv s. 272
Påvens tal till barnmorskorna s. 272
Kommunismen och kristendomen s. 279
Katolskt socialarbete i Frankrike s. 280
Från katolska förlag i Frankrike. Av P. Hornung s. 282
Rudolf Allers. Sexuallivets psykologi. Av Lars Rask s. 285
Sigmund Mowinckel: Han som kommer. Av S. S–e s. 286
Anne Fremantle: Desert Calling, The Story of Charles de Foucauld. Av Pli s. 288
Piera Delfino Sessa: Pater Pio. Av S. S–e s. 288
Credoregister 1951 årgång 32