Credo 1954

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1954 nr 1
Innehåll  
Sedan sist s. 1
[Kungen berättade för mig…]. Ur Joinvilles biografi över Ludvig den helige s. 4
Tekniken och Gud. Av Olaf Pedersen s. 5
Intryck från en resa i Indien. Av Dagny Arbman s. 14
Don Camillo och rösterna. Av Gunnar D. Kumlien s. 24
Brev till Jacques Rivière. Med anledning av korrespondensen Claudel – Gide. Av François Mauriac s. 32
Jeanne D’Arc i ny belysning. Av Sven Stolpe s. 36
Katolska perspektiv s. 39
Diskussionen om arbetarprästerna s. 39
Påvetal om tekniken och religionen. Av Pius XII s. 41
Märkliga angrepp på Katolska kyrkan i England s. 42
Arvid Runestam: Svensk kyrka och teologi i dag. Av S. S–e s. 46
Evelyn Waugh: Edmund Campion. Av L. R. s. 47
E. B. Strauss: Reason and Unreason in Psychological Medicine. Av L. R. s. 47
B. G. Sandhurst: We saw her. Av Arne Rask s. 48
Credo 1954 nr 2
Innehåll  
Sedan sist s. 49
Varför vördas Maria? Av Wilhelm Köster SJ s. 50
”Kejsarens nya kläder”. Av Sven Stolpe s. 55
Jeronimo Nadal SJ 1507–1579. Av A. F. Stridsberg s. 60
Luk. 24:16. Av Gerhard Bungerfeldt s. 72
Blaise Pascal och hans tid. Av Peter Hornung SJ s. 73
Efter Pär Lagerkvists ”Barabbas”. Av Robert Braun s. 81
Det mystiska bröllopet. Av Tryggve Lundén s. 86
Katolska perspektiv s. 89
Påvetal om skolastik och thomism. Av Pius XII s. 89
Jesuitparagrafen i Norges grundlag s. 90
P. Wilhelm Schmidt och dr Pius Parsch in memoriam s. 91
Maisie Vard: Be not solicitous – Sidelights on the Providence of God and the catholic family. Av L. R. s. 93
Arnold L. Haskell: Saints Alive. Av L. R. s. 95
Erik Cinthio, Bror Olsson: Lunds domkyrka. AV JG s. 96
Hammenhög: I en fransk småstad. Staden vid Loire. Av G. K–s s. 96
Torsten Steinby: Finland i den eviga staden. Av R. B. s. 96
Credo 1954 nr 3
Innehållet  
Sedan sist s. 97
Religion och folkdemokrati. Av Anna Lenah Elgström s. 100
Jeanne D’Arc. Av lda Friederike Görres s. 107
Partage de Midi. Av Paul Claudel s. 118
Östen Sjöstrands genombrott. Östen Sjöstrand: Dikter mellan midnatt och gryning. Av Sven Stolpe s. 129
Ett ödmjukt hjärtas bön till Gud. Ur den heliga Birgittas himmelska uppenbarelser. Av Den heliga Birgitta s. 132
[Här bör vi fästa uppmärksamheten på…]. Av Sankt Johannes av Korset s. 134
Katolska perspektiv s. 135
Kring Pius X:s helgonförklaring s. 135
300-årsminnet av Kristinas tronavsägelse s. 136
Den kristne och kommunismen s. 138
[Det berättas om François Mauriac…] s. 139
Tysk bokkrönika. Av Sven Stolpe s. 140
Graham Greene: Essais catholiques. Av Sven Stolpe s. 143
Magnus Mörner: The political and economic activities of the Jesuits in the La Plata Region. Av J. A. Otto SJ s. 144
Amelie Posse: Minnenas park. Av A. L. E. s. 145
Lloyd C. Douglas: Den purpurröda manteln. Av A. L. E. s. 146
Bo Setterlind: San Michele. Av Sven Stolpe s. 147
Roger P. Buliard: Inuk. Av L. R. s. 147
Varia. Av JG s. 148
Credo 1954 nr 4
Innehåll  
Sedan sist s. 149
Augustinus och vi. Av Wilhelm Köster SJ s. 152
Teknikens framsteg och Gudsriket. Av Olaf Pedersen s. 157
Charles du Bos och hans dagbok. Av Sven Stolpe s. 165
Eva Bergius och Brunnsvik. Av Alf Ahlberg s. 171
Kyrkans böneliv. Av Gertrud von Le Fort s. 174
Om Guds ord. Andra predikan för andra söndagen i fastan. Av Jacques Bénigne Bossuet s. 177
Katolska perspektiv s. 182
Encyklikan ”Sacra Virginitas” s. 182
Pax Christi: Internationell katolsk fredsrörelse. Av Elna Pousard s. 185
Eva von Bahr-Bergius – 80 år. Av R. B. s. 187
Abbé Pierre s. 188
”Abendländische Akademie”. Av WK s. 189
Rosendal och Rom. Av Ingegerd Stadener s. 190
Birgittaboken. Av Sven Stolpe s. 191
André Hayen SJ: Saint Thomas d’Aquin et la vie de I’Église, André Hayen SJ: Thomas von Aquino gestern und heute. Av Peter Hornung SJ s. 192
Hans Björkegren: Mistral. Av Sven Stolpe s. 193
Anders Bugge: Norske stavkirker. Av Sven Stolpe s. 194
Ernst Uehli: Die Mosaiken von Ravenna. Av Sven Stolpe s. 195
Harald Schiller: Olle Hjortzberg. Av Sven Stolpe s. 195
Per Persson: Den romantiska gasellen. Av Sven Stolpe s. 196
Credo 1954 nr 5
Innehållet  
Sedan sist s. 197
Änglarnas uppgift. Av Jean Daniélou SJ s. 199
Förnuftet och hjärtat. Religionsfilosofiska linjer i Pascals tänkande. Av Peter Hornung SJ s. 211
Underjordisk sång. Av Östen Sjöstrand s. 220
Noli me tangere-motivet. En ikonografisk studie. Av Aina Rynell s. 221
[Den protestantiske skribenten tycks…]. Av Hjalmar Sundén s. 228
Bikt eller exhibitionism. Av Robert Braun s. 229
De kristna och enheten. En lekmans funderingar. Av Gunnel Vallquist s. 234
Katolska perspektiv s. 238
Arbetarprästerna och Frankrikemissionen. Av Gunnel Vallquist s. 238
Påven och det moderna kriget s. 240
A. Bygdén, N. G. Gejvall, C. H. Hjortsjö: Heliga Birgittas reliker, R. Wehner SJ: Från Ansgarius till Karin Olsdotter. Åtta sekler av Sveriges kyrkohistoria i tabeller, Blütenlese aus den Offenbarungen der hl. Birgitta von Schweden. Av Tore Nyberg s. 241
Sven Stolpe: Franciskus – Iärjunge och diktare. Av J. G. s. 242
Gustaf Armfelt: Min väg till Kyrkan. Polsk övers. Av E. Adamek s. 242
Sigurd Dahllöf: Kristusdikter. Av Sven Stolpe s. 243
George Berkeley: Valda skrifter. Av S. S–e s. 243
August Kubizek: Adolf Hitler. Av S. S–e s. 244
Franz Kafka: Brev till Milena. Av S. S–e s. 244
Bo Setterlind: Tabu. Av S. S–e s. 244
Der Grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Av mr s. 245
Leo Weismantel: Albrecht Dürer, der junge Meister, Albrecht Dürers Brautfahrt in die Welt. Av mr s. 246
Varia. Av J. G. s. 247
Credoregister 1954 årgång 35