Credo 1957

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1957 nr 1
Innehåll
Sedan sists. 1
Den gamle syndarens betraktelse. Av François Mauriacs. 3
Kyrkan som organisation och organism. Ett katolskt både-och. Av Albert Raulin OPs. 5
Ensidig berättelse om Colombia. Åke Kastlund: Utpost i lncaland. Av Sven Stolpes. 12
Katekes i dag. Av Wilhelm Köster SJs. 18
Johannes döparen och essenerna. Av Tryggve Lundéns. 22
Osynlig hjälp. Av Birgit Langes. 28
Pro et contras. 29
Diktaren – kritikern. Av W. Hammenhögs. 29
Nihilismen och det litterära skapandet. Av Lechard Johannessons. 34
Skönlitteratur eller uppbyggelselitteratur? Av Gunnel Vallquists. 37
Motivval – ej moralism. Av Robert Brauns. 38
Katolska perspektivs. 40
Kyrka och stat i Polens. 40
Silverbibeln utlånad. Av W. K.s. 44
Maria – Nordens drottning. Av Sven Stolpes. 46
Sigurd Dahllöf åttio år. Av S. S–es. 48
Credo 1957 nr 2
Innehåll
Sedan sists. 49
En moder i Israel. Några minnesord om Generalabbedissan Moder Elisabeth Hesselblad, Ordo Sanctissimi Salvatoris et S. Birgittae. Av Anna Lenah Elgströms. 52
Kyrkan som organisation och organism. Ekumeniskt perspektiv. Av Albert Raulin OPs. 62
Laxness och katolicismen. Av Sven Stolpes. 67
Den katolska trossegern vid riksdagen i Västerås 1527. Hugo Yrwing: Gustav Vasa, kröningsfrågan och Västerås riksdag 1527. Av Hans Jägerstads. 76
Pro et contras. 85
En brygga till försoning. Av Birgit Langes. 85
[Det är en heder för Credo…]. Av Sven Stolpes. 87
Simone Weil och sanningen. Av Sven Stolpes. 90
Erik Cinthio: Lunds domkyrka under romansk tid. Av Dagny Arbmans. 92
Sigrid Undset: Katarina av Siena. Av Sven Stolpes. 94
Gunnar Rosendal: Vårt katolska arv. Av W. K.s. 95
Ludwig Herrling SJ: Geschichte der Kirche in den Vereinigten Staaten. Av Peter Hornung SJs. 95
Credo 1957 nr 3
Innehåll
Den helige Sigfrid. Av Tryggve Lundéns. 97
[Officiet Sanctus Sigfridus]. De Sancto Sigfrido confessore/Om bekännaren Sankt Sigfrid. Av Tryggve Lundéns. 105
Den heliga Birgittas. [144]
Credo 1957 nr 4
Innehåll
Sedan sists. 145
Bön och tillit. Av F. Refoulé OPs. 148
Ett minne från Monasterium Pacis Mariae. En medicinsk-botanisk kuriositet i Mariefred. Av Carl-Johan Clemedsons. 159
Tro – erfarenhet – verklighet. Av Wilhelm Köster SJs. 167
[En människa är aldrig så viktig…]. Av Anna Lenah Elgströms. 171
Bernhard Shaw och nunnan. Av Sven Stolpes. 172
[Att leva är att välja…]. Av Anna Lenah Elgströms. 176
Katolska perspektivs. 177
Qumrân och kristendomen. Av Ernst Vogt SJs. 177
Den humanistiska bildningens framtid. Av Christopher Dawsons. 179
Anglikanska klosters. 182
Två Kristina-notiser. Av Sven Stolpes. 185
Manuscripts autobiographiques de Sainte Thérèse de I’Enfant Jésus. Av W. K.s. 186
Hendrig Kraemer: Religionens framtid. Av Sven Stolpes. 187
Jacob Stake: Evangeliskt eller romerskt, ett diskussionsinlägg. Av Sven Stolpes. 188
Juchen Klepper: Unter dem Schatten deiner Flügel. Av Sven Stolpes. 190
James Carney: Studies in lrish Literature and History. Av P. Hornung SJs. 191
Thomas Merton: Marthe, Marie et Lazare. Av W. K.s. 191
Columba Cary-Elwes: The Sheepfold and the Shepherd. Av Th. Cowley OPs. 191
Francis Clark SJ: Anglican Orders and Defect of Intention. Av Th. Cowley OPs. 192
L. E. Elliott-Binns: English Thought 1860–1900. The Theological Aspect. Av Th. Cowley OPs. 192
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1957 nr 5
Innehåll
Sedan sists. 193
Lekmännens helighet. Av Jean Daniélou SJs. 194
Det heliga året. Av Gertrud von Le Forts. 200
Det litterära arvet efter heliga Birgitta. Av Lennart Hollmans. 201
Buddismen och Asien. Av Heinz Dumoulin SJs. 210
Lars Skytte. Av Sven Stolpes. 214
Katolska perspektivs. 217
Kardinal Mercati in memoriams. 217
”Die Sammlung”. Av Eva-Maria Jungs. 219
Färgad värld. Av Anna Lenah Elgströms. 222
[Fra mange sider rettes…]. Av Olaf Pedersens. 225
Drottning Kristinas visdom. Av Sven Stolpes. 226
Engelsk och fransk efterskörd. Av Ch. E.–J.G. (s. 227), H. B. (s. 230)s. 227
Eva Berggrén: Den svarta trädgården. Av Halina Brzezinskas. 231
Eva Alexanderson: Resa tiII smältpunkten, Mig som liten är, Guldhönan. Av Halina Brzezinskas. 232
Herders kleines Bildungsbuch. Av F. H.s. 233
Der Grosse Herder, bd. 9. Av JGs. 234
Franz König: Religionswissenschaftliches Wörterbuch. Av JGs. 234
Dictionnaire de Spiritualité, Fasc. XXI–XXIII: Direction spirituelle – Dorothée de Montau. Av W. K.s. 235
Bengt G. Söderberg: Mäster Sighmunder i Dädesjö. Av Sven Stolpes. 235
René Hardy: Bitter seger. Av Sven Stolpes. 236
Jacob Bjørke: Blaise Pascal. Av Sven Stolpes. 237
GunneI Vallquist: La Pira. Av Anna Lenah Elgströms. 238
Sven Stolpe: Sound of a distant horn (Lätt, snabb och öm –), i amerikansk presss. 240
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1957 årgång 38