Credo 1957

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1957 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Den gamle syndarens betraktelse. Av François Mauriac s. 3
Kyrkan som organisation och organism. Ett katolskt både-och. Av Albert Raulin OP s. 5
Ensidig berättelse om Colombia. Åke Kastlund: Utpost i lncaland. Av Sven Stolpe s. 12
Katekes i dag. Av Wilhelm Köster SJ s. 18
Johannes döparen och essenerna. Av Tryggve Lundén s. 22
Osynlig hjälp. Av Birgit Lange s. 28
Pro et contra s. 29
Diktaren – kritikern. Av W. Hammenhög s. 29
Nihilismen och det litterära skapandet. Av Lechard Johannesson s. 34
Skönlitteratur eller uppbyggelselitteratur? Av Gunnel Vallquist s. 37
Motivval – ej moralism. Av Robert Braun s. 38
Katolska perspektiv s. 40
Kyrka och stat i Polen s. 40
Silverbibeln utlånad. Av W. K. s. 44
Maria – Nordens drottning. Av Sven Stolpe s. 46
Sigurd Dahllöf åttio år. Av S. S–e s. 48
Credo 1957 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 49
En moder i Israel. Några minnesord om Generalabbedissan Moder Elisabeth Hesselblad, Ordo Sanctissimi Salvatoris et S. Birgittae. Av Anna Lenah Elgström s. 52
Kyrkan som organisation och organism. Ekumeniskt perspektiv. Av Albert Raulin OP s. 62
Laxness och katolicismen. Av Sven Stolpe s. 67
Den katolska trossegern vid riksdagen i Västerås 1527. Hugo Yrwing: Gustav Vasa, kröningsfrågan och Västerås riksdag 1527. Av Hans Jägerstad s. 76
Pro et contra s. 85
En brygga till försoning. Av Birgit Lange s. 85
[Det är en heder för Credo…]. Av Sven Stolpe s. 87
Simone Weil och sanningen. Av Sven Stolpe s. 90
Erik Cinthio: Lunds domkyrka under romansk tid. Av Dagny Arbman s. 92
Sigrid Undset: Katarina av Siena. Av Sven Stolpe s. 94
Gunnar Rosendal: Vårt katolska arv. Av W. K. s. 95
Ludwig Herrling SJ: Geschichte der Kirche in den Vereinigten Staaten. Av Peter Hornung SJ s. 95
Credo 1957 nr 3
Innehåll
Den helige Sigfrid. Av Tryggve Lundén s. 97
[Officiet Sanctus Sigfridus]. De Sancto Sigfrido confessore/Om bekännaren Sankt Sigfrid. Av Tryggve Lundén s. 105
Den heliga Birgitta s. [144]
Credo 1957 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 145
Bön och tillit. Av F. Refoulé OP s. 148
Ett minne från Monasterium Pacis Mariae. En medicinsk-botanisk kuriositet i Mariefred. Av Carl-Johan Clemedson s. 159
Tro – erfarenhet – verklighet. Av Wilhelm Köster SJ s. 167
[En människa är aldrig så viktig…]. Av Anna Lenah Elgström s. 171
Bernhard Shaw och nunnan. Av Sven Stolpe s. 172
[Att leva är att välja…]. Av Anna Lenah Elgström s. 176
Katolska perspektiv s. 177
Qumrân och kristendomen. Av Ernst Vogt SJ s. 177
Den humanistiska bildningens framtid. Av Christopher Dawson s. 179
Anglikanska kloster s. 182
Två Kristina-notiser. Av Sven Stolpe s. 185
Manuscripts autobiographiques de Sainte Thérèse de I’Enfant Jésus. Av W. K. s. 186
Hendrig Kraemer: Religionens framtid. Av Sven Stolpe s. 187
Jacob Stake: Evangeliskt eller romerskt, ett diskussionsinlägg. Av Sven Stolpe s. 188
Juchen Klepper: Unter dem Schatten deiner Flügel. Av Sven Stolpe s. 190
James Carney: Studies in lrish Literature and History. Av P. Hornung SJ s. 191
Thomas Merton: Marthe, Marie et Lazare. Av W. K. s. 191
Columba Cary-Elwes: The Sheepfold and the Shepherd. Av Th. Cowley OP s. 191
Francis Clark SJ: Anglican Orders and Defect of Intention. Av Th. Cowley OP s. 192
L. E. Elliott-Binns: English Thought 1860–1900. The Theological Aspect. Av Th. Cowley OP s. 192
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1957 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 193
Lekmännens helighet. Av Jean Daniélou SJ s. 194
Det heliga året. Av Gertrud von Le Fort s. 200
Det litterära arvet efter heliga Birgitta. Av Lennart Hollman s. 201
Buddismen och Asien. Av Heinz Dumoulin SJ s. 210
Lars Skytte. Av Sven Stolpe s. 214
Katolska perspektiv s. 217
Kardinal Mercati in memoriam s. 217
”Die Sammlung”. Av Eva-Maria Jung s. 219
Färgad värld. Av Anna Lenah Elgström s. 222
[Fra mange sider rettes…]. Av Olaf Pedersen s. 225
Drottning Kristinas visdom. Av Sven Stolpe s. 226
Engelsk och fransk efterskörd. Av Ch. E.–J.G. (s. 227), H. B. (s. 230) s. 227
Eva Berggrén: Den svarta trädgården. Av Halina Brzezinska s. 231
Eva Alexanderson: Resa tiII smältpunkten, Mig som liten är, Guldhönan. Av Halina Brzezinska s. 232
Herders kleines Bildungsbuch. Av F. H. s. 233
Der Grosse Herder, bd. 9. Av JG s. 234
Franz König: Religionswissenschaftliches Wörterbuch. Av JG s. 234
Dictionnaire de Spiritualité, Fasc. XXI–XXIII: Direction spirituelle – Dorothée de Montau. Av W. K. s. 235
Bengt G. Söderberg: Mäster Sighmunder i Dädesjö. Av Sven Stolpe s. 235
René Hardy: Bitter seger. Av Sven Stolpe s. 236
Jacob Bjørke: Blaise Pascal. Av Sven Stolpe s. 237
GunneI Vallquist: La Pira. Av Anna Lenah Elgström s. 238
Sven Stolpe: Sound of a distant horn (Lätt, snabb och öm –), i amerikansk press s. 240
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1957 årgång 38