Credo 1958

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1958 nr 1
Innehållet
Sedan sist s. 1
Religiositet och moralisk förpliktelse. Av A. Raulin OP s. 3
Maria, Regina Poloniae. Av Halina Brzezinska s. 13
Kvinnliga präster i Rom? Av Gunnel Vallquist s. 19
Teilhard de Chardin. Av Sven Stolpe s. 24
Lekmän på väg. Av Wilhelm Köster SJ s. 29
[Jag kan inte se något skäl…]. Av Werner Aspenström s. 34
Katolska perspektiv s. 35
Påvlig encyklika om film, radio och television s. 35
Antimodernistisk teologkongress i Oxford s. 37
Katolikerna och politiken i Polen s. 38
Katolsk president i USA? Av L. C. s. 41
Astrid Forsberg: Ängel av trä. Av Anna Lenah Elgström s. 43
Vad Kristus lärt mig. En antologi. Av Anna Lenah Elgström s. 44
Olga Alice Nygren: En medeltida fräIsningsspegel. Av Sven Stolpe s. 45
Sven Stolpe: Ungdom. Av J. P. Wieselgren s. 46
Aloys Wenzl: Metaphysik als Weg von den Grenzen der Wissenschaft an die Grenzen der Religion. Av W. K. s. 47
Johannes Michael Hollenbach SJ: Der Mensch als Entwurf. Av mr s. 48
Till redaktionen inkomna böcker och skrifter.
Credo 1958 nr 2
Innehållet
Sedan sist s. 49
Lourdes. Av Wilhelm Köster SJ s. 50
Den svåra vägen. Processen bakom helgonförklaringen. Av Jon Peter Wieselgren s. 55
Sigrid Undsets religiösa utveckling i ljuset av hennes senare diktning. Av Birgitta Malmgren s. 62
Den nya generationens katolska diktare i England. Av Neville Braybrooke s. 69
Dödahavsrullarna och den tidiga kyrkan. Av Arne R. Lanestedt s. 76
Katolska perspektiv s. 80
Pater Monchanin död. Av Dagny Arbman s. 80
Katolska Unga Kvinnor. Av Regina Betz s. 82
En notis om drottning Kristina. Av Sven Stolpe s. 83
Det enda bevarade talet av abbé Gridaine. Av Arne Palmqvist, Jean Baptiste Gridaines s. 84
Gustaf Wingren: Svensk teologi efter 1900. Av Sven Stolpe s. 89
Ingemar Hedenius: I stället för samtal. Av Sven Stolpe s. 90
Sven Helander: Ordinarius Lincopensis c:a 1400 och dess liturgiska förebilder. Av Tryggve Lundén s. 92
Nicolaus Steno and his indice. Edited by Gustav Scherz. Av W. K. s. 93
Hellmuth Rössler: Grösse und Tragik des christlichen Europa. Av Sven Stolpe s. 93
Werner Bulst: Vernünftiger Glaube. Av mr s. 94
Florilegium Franciscanum in usum scholarum excerpsit Sam. Cavallin. Av W. K. s. 94
L’Apostolato dei Laici. Av W. K. s. 94
Walther von Loewenich: Der moderne Katholizismus. Av Sven Stolpe s. 95
Dictionnaire de Spiritualité. Fasc. XXIV. Av W. K. s. 95
Peter Schindler: Dagar i Rom. Av J. P. Wieselgren s. 95
Joseph-Marie Perrin OP: Consécration à Dieu et présence au monde. Av W. K. s. 96
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1958 nr 3
Innehåll
Den helige Nikolaus’ av Linköping liv och underverk efter en medeltida urkund översatt av Tryggve Lundén. s. [97]
–         Inledning s. 99
–         Den helige Nikolaus’ liv s. 107
–         Den helige Nikolaus’ mirakler s. 120
–         Personregister till Mirakelberättelserna s. 167
–         Ortregister till Mirakelberättelserna s. 171
Credo 1958 nr 4–5
Innehåll
Sedan sist s. 175
Tankar om Guds moder. Av Örnulf Ranheimsæter s. 179
Den romerska katolicismen och de ortodoxa kyrkorna. Av C. J. Dumont O. P. s. 184
Guds Dag. Av Magdalena Bergström s. 191
Stensen-bilden i vår tid. Av G. Scherz C. SS. R. s. 193
Sigrid Undsets religiösa utveckling. Gymnadenia och Den brændende busk. Av Birgitta Malmgren s. 200
Stora testamentet. Av François Villon s. 210
Adam av Bremen och Finlands tidiga missionshistoria. Av Birgit Klockars s. 213
Norrman om Maritain. Av Sven Stolpe s. 223
Katolska perspektiv s. 226
Världsutställning 1958. Av Wilhelm Köster SJ s. 226
Kyrkornas världsråd en ”Överkyrka”? s. 229
Tystnadens kyrka. Av Anna Lenah Elgström s. 231
Tertullien: Traité de prescription contre les hérétiques. Av W. K. s. 238
Lechard Johannesson: Henric Schartau, Henric Schartau: Större Undervisningen. Av W. K. s. 238
Ida Friederike Görres: Das Senfkorn von Lisieux. Das verborgene Antlitz, Neue Deutung. Av Sven Stolpe s. 239
Maurice Villain: Abbé Paul Couturier, apôtre de l’Unité Chrétienne. Av Gunnel Vallquist s. 240
Irene Behn: Der Philosoph und die Königin. Renatus Descartes und Christine Vasa. Briefwechsel und Begegnung. Av Robert Braun s. 242
Jakob Fellermeier: Abriss der katholischen Gesellschaftslehre, Ehe und Familie. Grundsätze, Bestand und fördernde Massnahmen. Av J. P. Wieselgren s. 243
Quaestiones disputatae. 1. Karl Rahner: Über die Schriftinspiration. 2. Karl Rahner: Zur Theologie des Todes. 3. Heinrich Schlier: Mächte und Gewalten im Neuen Testament. Av mr s. 244
Theodor Schnitzler: Die Messe in der Betrachtung. Av W. K. s. 244
Louis Lochet: Fils de l’ÉgIise. Av W. K. s. 245
Vi blev katolikker. 23 personlige beretninger samlet af Gunnar Martin Nielsen. Sven Stolpe: Warum wir katholisch wurden. Peter Schindler: Vejen til Rom, Peter Schindler: Das Netz des Petrus, Peter Schindler: Lovsang og lignelser, Johannes Jørgensen: Den helige Frans av Assisi. Av Peter Hornung SJ s. 245
Kunskap och tro. Uppsatser tillägnade Elis Malmeström. Av Bruno Schüller SJ s. 246
Albert Görres: Methode und Erfahrungen der Psychoanalyse, Henrik Sjöbring: Struktur och utveckling. En personlighetsteori. Av Olof v. Meyburg s. 247
Olaf Pedersen: Nicole Oresme og hans naturfilosofiske system. Av Stig Haraldson s. 248
Jacques Maritain: Reflections on America. Av Sven Stolpe s. 249
Herder-Bücherei s. 250
Lexikon für Theologie und Kirche, begründet von Dr. Michael Buchberger. Av W. K. s. 251
Kristen Humanism, årsbok 1958. Av R. Wehner s. 251
Albert Béguin: Poésie de la présence. Les cahiers du Rhône, Albert Béguin, étapes d’une pensée, rencontres avec AIb. B. Les cahiers du Rhône. Av Sven Stolpe s. 252
Evangelos ApostolopouIos: Penelope kommer tillbaka. Av Sven Stolpe s. 252
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1958 årgång 39