Credo 1960

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1960 nr 1
Innehåll
Sedan sists. 1
Det kyrkliga ämbetet ur katolsk synpunkt. Av Otto Karrers. 6
Nytaarsbøn 1886. Av Helena Nybloms. 17
Musikaliska fiktioner. Något om begreppsförvirringen kring vissa musikverk av religiös karaktär. Av Kajsa Rootzéns. 19
Sankt Patrick och hans lärjungar. Av Alf Åbergs. 24
Katolska perspektivs. 30
Utmärkelse till Anna Lenah Elgströms. 30
Don Sturzo. Av Maurice Vaussards. 31
Katakombernas kyrka i Kina. Av J. A. O.s. 33
Kyrkans mission i de underutvecklade ländernas. 37
Asiatiska och afrikanska studenter vid europeiska högskolor. Av Helmut Weyerss. 39
Gunnel Vallquist: Till dess dagen gryr. Av Lars Rooth SJs. 42
Hans Hof: Har människan en själ? Av W. K.s. 43
Miscellanea. Martin Grabmann. Av W. K.s. 44
Torgil Magnusson: De lyckliga söndagarna. Av W. K.s. 44
Neues Testament. Herder-Böcherei, Dünndruckausgaben. Av W. K.s. 45
Jean Galot SJ: Le cœur du Père. Av E. Schelin SJs. 45
Daniel Pezeril: Pauvre et saint Curé d’Ars. Av E. Schelin SJs. 46
Heinrich Bacht: Der Tag des Herrn. I. Winter. Av K.s. 46
Fritz Leist: Moses, Sokrates, Jesus. Av K.s. 47
Paulus Gordan: Freundschaft mit Bernanos. Av Sven Stolpes. 47
Anton Wilhelm-Hüffer: Karl Muth als Literaturkritiker. Av Sven Stolpes. 47
Otto Schlisske: Die silberne Handschrift. Av mrs. 48
Joseph Lortz: Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung. Av mrs. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1960 nr 2–3
Innehåll
Sedan sists. 49
Inför ett kyrkfönster. Av Johanna Schwarzs. 53
Postkommunionens sakramentslitania. Med anledning av den eukaristiska världskongressen i München. Av Theodor Schnitzlers. 54
Theologia Gloriae. Dom Charles Massabki: Le Christ rencontre de deux amours. Av Birgitta Trotzigs. 58
Utvecklingsläran och Bibeln. Av Astrid Cleve-von Eulers. 65
En annan är i flammorna. Av Gerhard Bungerfeldts. 71
Världsflyktingåret. Av R. C. Ellsworths. 72
Humanismens födelse. Av José María Pemáns. 86
Thomas i Lund. Av Wilhelm Köster SJs. 90
Bergson och katolicismen. Av Jacques Chevaliers. 95
Det kyrkliga domstolsväsendet. Av Jon Peter Wieselgrens. 99
De danska birgittinklostren Maribo och Mariager. Av Sr. M. Birgitta O. Ss. S. & Sr. M. Ingeborg O. Ss. Ss. 103
Biskopsvisitation i Finland på 1400-talet. Av Birgit Klockarss. 109
Katolska perspektivs. 113
En ny revision av kyrkans lagbok. Av Emil Schmitz SJs. 113
Stiftet Berlins. 114
Kyrkan och vetenskapens. 116
Befolkningsproblemets. 117
Icke något nytt genom Kristus? Av Robert Brauns. 119
P. Johannes Laures SJ in memoriam. Av John Petersons. 122
Monumenta nipponica. Av John Petersons. 124
Bengt Sundkler: The christian ministry in Africa. Av W. K.s. 126
John Henry Newman: Apologia pro vita sua. Av W. K.s. 127
Margit Sahlin: Ordets tjänst i en förändrad värld. Av Lars Rooth SJs. 128
David Hedegård: Är barndopet bibliskt? Av Lars Rooth SJs. 128
Peter F. Anson: The Hermit of Cat lsland. Av J. P. Wieselgrens. 129
Bertil Broomé: Ätten Posse. Av Alf Åbergs. 130
Collection Christus: l. Saint Ignace: Journal spirituel, traduit et commenté par Maurice Giuliani SJ, 2. Saint Ignace: Lettres, traduites et commentées par Gervais Dumeige SJ, 3. Louis Lallemant: Doctrine spirituelle, introduction et notes par François Courel SJ, 4. Bienheureux Pierre Favre: Mémorial, traduit et commenté par Michel de Certaux SJ. Av mrs. 131
Jean Colson: La fonction diaconale aux origines de I’Église. Av W. K.s. 132
Friedrich Dessauer: Was ist der Mensch? Av W. K.s. 132
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1960 nr 4
Innehåll
Sedan sists. 133
Efter åttahundra år. S:t Eriks minne. Av Leif Carlssons. 138
Läroämbete och teologi. Till assumpta-definitionens 10-årsjubileum. Av Wilhelm Köster SJs. 142
Legenden om ett liv [om Johannes Jörgensen]. Av Gunnel Vallquists. 147
Svart ära. Av Anna Lenah Elgströms. 161
Själens vintermorgon. Av Magdalena Bergströms. 171
Katolska perspektivs. 172
Ekumenica. Av Johannes XXIIIs. 172
[Samtidigt har påven utnämnt…]. Av A. Rasks. 174
Dom Lambert Beauduin OSB (1873–1960) in memoriam. Av A. Rasks. 175
Katolska universitets. 177
Kyrkan i Jugoslavien efter kardinal Stepinac’s döds. 179
[Noggrant måste jag se till att i mig…]. Av Auguste Valensins. 183
Ethelbert Stauffer. Den historiske Jesus i ny belysning. Av Sven Stolpes. 184
Carl-Gustaf Undhagen: Birger Gregerssons Birgitta-officium. Av W. K.s. 185
André Nodin. Saint Vincent et la Charité. Av E. Schelin SJs. 186
Romano Guardini: Le monde et la personne. Av E. Schelin SJs. 187
Jean Daniélou SJ: Le chrétien et le monde moderne. Av A. Rasks. 188
Karl-Gustaf Hildebrand: Varför jag är lutheran. Av Sven Stolpes. 188
Hans Asmussen, Albert Brandenburg: Wege zur Einheit. Av Hermann Schulzes. 189
Äktenskapets ABC. Av Hermann Schulzes. 190
Elis Erlandson: Lyssna lyda. Av Sven Stolpes. 190
Lennart Blom: I trädskuggans djup. Av Sven Stolpes. 191
Det Ondas mysterium. Av I. G.s. 192
Årsbok för Kristen humanism 1960. Av I. G.s. 192
Svenska katolska akademiens. 192
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1960 nr 5
Innehåll
Sedan sists. 193
Vad är människan? Av Wilhelm Köster SJs. 195
Huvudmotiv i samtida katolsk litteratur. Av Helmut Hatzfelds. 202
Katolska kyrkan i Sverige 1820–73. Arne Palmquist: Die Römisch-katholische Kirche in Schweden nach 1781. II. Das Apostolische Vikariat 1820–1873. Av Jos. Gerlach SJs. 217
Jeronimo Nadal SJ i Coimbra 1561. Av A. F. Stridsbergs. 224
Katolska perspektivs. 229
De nya rubrikerna för breviar och mässas. 229
Dachau som vallfärdsorts. 231
[Finns det någon realitet…]. Av Gunnel Vallquists. 234
Gunnel Vallquist: Vägar till Gud. Av Sven Stolpes. 235
Waldemar Hammenhög: Regeringsgatan, Helga Lekamens Gränd. Av Lars Rooth SJs. 237
Alf Åberg: Nils Dacke och Landsfadern. Av Sven Stolpes. 239
AIex Johnson: Eivind Berggrav. Spänningens man. Av Alf Åbergs. 240
Per Oscarsson: Nattens färger. Av Lars Rooth SJs. 240
Die katholische Kirche in Berlin und Mitteldeutschland. Av Herman Schultzes. 241
Ignatius av Loyola: AndIiga övningar. Av JGs. 242
Leone Algisi: Giovanni XXIII. Av W. K.s. 243
Olle Herrlin: Liturgiska perspektiv. Av W. K.s. 243
Dictionnaire de Spiritualité. Fasc. XXVIII–XXX. Av W. K.s. 244
Alfons Kirchgässner: Die mächtigen Zeichen. Av JGs. 244
Peter Schindler: Hvis du blev katolik. Av L. R.s. 244
Christopher Meyhew: Människor som söker Gud. Av L. R.s. 245
Johannes Jørgensen: Orion över Assisi. Av HBs. 245
La souffrance. Valeur chrétienne. Av HBs. 245
La lumière dans les ténèbres. Av HBs. 245
MicheI Carrouges: Le Père. Av HBs. 245
A. Kriekemans: Préparation au mariage et à la famille. Av HBs. 246
[Levande litteratur…]. Av L. R.s. 246
[Pauluskredsens Forlag…]. Av JGs. 247
S. Tyszkiewicz SJ – Th. Belpair OSB: Ascètes Russes. Av A. Rasks. 247
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1960 årgång 41