Credo 1960

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1960 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Det kyrkliga ämbetet ur katolsk synpunkt. Av Otto Karrer s. 6
Nytaarsbøn 1886. Av Helena Nyblom s. 17
Musikaliska fiktioner. Något om begreppsförvirringen kring vissa musikverk av religiös karaktär. Av Kajsa Rootzén s. 19
Sankt Patrick och hans lärjungar. Av Alf Åberg s. 24
Katolska perspektiv s. 30
Utmärkelse till Anna Lenah Elgström s. 30
Don Sturzo. Av Maurice Vaussard s. 31
Katakombernas kyrka i Kina. Av J. A. O. s. 33
Kyrkans mission i de underutvecklade länderna s. 37
Asiatiska och afrikanska studenter vid europeiska högskolor. Av Helmut Weyers s. 39
Gunnel Vallquist: Till dess dagen gryr. Av Lars Rooth SJ s. 42
Hans Hof: Har människan en själ? Av W. K. s. 43
Miscellanea. Martin Grabmann. Av W. K. s. 44
Torgil Magnusson: De lyckliga söndagarna. Av W. K. s. 44
Neues Testament. Herder-Böcherei, Dünndruckausgaben. Av W. K. s. 45
Jean Galot SJ: Le cœur du Père. Av E. Schelin SJ s. 45
Daniel Pezeril: Pauvre et saint Curé d’Ars. Av E. Schelin SJ s. 46
Heinrich Bacht: Der Tag des Herrn. I. Winter. Av K. s. 46
Fritz Leist: Moses, Sokrates, Jesus. Av K. s. 47
Paulus Gordan: Freundschaft mit Bernanos. Av Sven Stolpe s. 47
Anton Wilhelm-Hüffer: Karl Muth als Literaturkritiker. Av Sven Stolpe s. 47
Otto Schlisske: Die silberne Handschrift. Av mr s. 48
Joseph Lortz: Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung. Av mr s. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1960 nr 2–3
Innehåll
Sedan sist s. 49
Inför ett kyrkfönster. Av Johanna Schwarz s. 53
Postkommunionens sakramentslitania. Med anledning av den eukaristiska världskongressen i München. Av Theodor Schnitzler s. 54
Theologia Gloriae. Dom Charles Massabki: Le Christ rencontre de deux amours. Av Birgitta Trotzig s. 58
Utvecklingsläran och Bibeln. Av Astrid Cleve-von Euler s. 65
En annan är i flammorna. Av Gerhard Bungerfeldt s. 71
Världsflyktingåret. Av R. C. Ellsworth s. 72
Humanismens födelse. Av José María Pemán s. 86
Thomas i Lund. Av Wilhelm Köster SJ s. 90
Bergson och katolicismen. Av Jacques Chevalier s. 95
Det kyrkliga domstolsväsendet. Av Jon Peter Wieselgren s. 99
De danska birgittinklostren Maribo och Mariager. Av Sr. M. Birgitta O. Ss. S. & Sr. M. Ingeborg O. Ss. S s. 103
Biskopsvisitation i Finland på 1400-talet. Av Birgit Klockars s. 109
Katolska perspektiv s. 113
En ny revision av kyrkans lagbok. Av Emil Schmitz SJ s. 113
Stiftet Berlin s. 114
Kyrkan och vetenskapen s. 116
Befolkningsproblemet s. 117
Icke något nytt genom Kristus? Av Robert Braun s. 119
P. Johannes Laures SJ in memoriam. Av John Peterson s. 122
Monumenta nipponica. Av John Peterson s. 124
Bengt Sundkler: The christian ministry in Africa. Av W. K. s. 126
John Henry Newman: Apologia pro vita sua. Av W. K. s. 127
Margit Sahlin: Ordets tjänst i en förändrad värld. Av Lars Rooth SJ s. 128
David Hedegård: Är barndopet bibliskt? Av Lars Rooth SJ s. 128
Peter F. Anson: The Hermit of Cat lsland. Av J. P. Wieselgren s. 129
Bertil Broomé: Ätten Posse. Av Alf Åberg s. 130
Collection Christus: l. Saint Ignace: Journal spirituel, traduit et commenté par Maurice Giuliani SJ, 2. Saint Ignace: Lettres, traduites et commentées par Gervais Dumeige SJ, 3. Louis Lallemant: Doctrine spirituelle, introduction et notes par François Courel SJ, 4. Bienheureux Pierre Favre: Mémorial, traduit et commenté par Michel de Certaux SJ. Av mr s. 131
Jean Colson: La fonction diaconale aux origines de I’Église. Av W. K. s. 132
Friedrich Dessauer: Was ist der Mensch? Av W. K. s. 132
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1960 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 133
Efter åttahundra år. S:t Eriks minne. Av Leif Carlsson s. 138
Läroämbete och teologi. Till assumpta-definitionens 10-årsjubileum. Av Wilhelm Köster SJ s. 142
Legenden om ett liv [om Johannes Jörgensen]. Av Gunnel Vallquist s. 147
Svart ära. Av Anna Lenah Elgström s. 161
Själens vintermorgon. Av Magdalena Bergström s. 171
Katolska perspektiv s. 172
Ekumenica. Av Johannes XXIII s. 172
[Samtidigt har påven utnämnt…]. Av A. Rask s. 174
Dom Lambert Beauduin OSB (1873–1960) in memoriam. Av A. Rask s. 175
Katolska universitet s. 177
Kyrkan i Jugoslavien efter kardinal Stepinac’s död s. 179
[Noggrant måste jag se till att i mig…]. Av Auguste Valensin s. 183
Ethelbert Stauffer. Den historiske Jesus i ny belysning. Av Sven Stolpe s. 184
Carl-Gustaf Undhagen: Birger Gregerssons Birgitta-officium. Av W. K. s. 185
André Nodin. Saint Vincent et la Charité. Av E. Schelin SJ s. 186
Romano Guardini: Le monde et la personne. Av E. Schelin SJ s. 187
Jean Daniélou SJ: Le chrétien et le monde moderne. Av A. Rask s. 188
Karl-Gustaf Hildebrand: Varför jag är lutheran. Av Sven Stolpe s. 188
Hans Asmussen, Albert Brandenburg: Wege zur Einheit. Av Hermann Schulze s. 189
Äktenskapets ABC. Av Hermann Schulze s. 190
Elis Erlandson: Lyssna lyda. Av Sven Stolpe s. 190
Lennart Blom: I trädskuggans djup. Av Sven Stolpe s. 191
Det Ondas mysterium. Av I. G. s. 192
Årsbok för Kristen humanism 1960. Av I. G. s. 192
Svenska katolska akademien s. 192
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1960 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 193
Vad är människan? Av Wilhelm Köster SJ s. 195
Huvudmotiv i samtida katolsk litteratur. Av Helmut Hatzfeld s. 202
Katolska kyrkan i Sverige 1820–73. Arne Palmquist: Die Römisch-katholische Kirche in Schweden nach 1781. II. Das Apostolische Vikariat 1820–1873. Av Jos. Gerlach SJ s. 217
Jeronimo Nadal SJ i Coimbra 1561. Av A. F. Stridsberg s. 224
Katolska perspektiv s. 229
De nya rubrikerna för breviar och mässa s. 229
Dachau som vallfärdsort s. 231
[Finns det någon realitet…]. Av Gunnel Vallquist s. 234
Gunnel Vallquist: Vägar till Gud. Av Sven Stolpe s. 235
Waldemar Hammenhög: Regeringsgatan, Helga Lekamens Gränd. Av Lars Rooth SJ s. 237
Alf Åberg: Nils Dacke och Landsfadern. Av Sven Stolpe s. 239
AIex Johnson: Eivind Berggrav. Spänningens man. Av Alf Åberg s. 240
Per Oscarsson: Nattens färger. Av Lars Rooth SJ s. 240
Die katholische Kirche in Berlin und Mitteldeutschland. Av Herman Schultze s. 241
Ignatius av Loyola: AndIiga övningar. Av JG s. 242
Leone Algisi: Giovanni XXIII. Av W. K. s. 243
Olle Herrlin: Liturgiska perspektiv. Av W. K. s. 243
Dictionnaire de Spiritualité. Fasc. XXVIII–XXX. Av W. K. s. 244
Alfons Kirchgässner: Die mächtigen Zeichen. Av JG s. 244
Peter Schindler: Hvis du blev katolik. Av L. R. s. 244
Christopher Meyhew: Människor som söker Gud. Av L. R. s. 245
Johannes Jørgensen: Orion över Assisi. Av HB s. 245
La souffrance. Valeur chrétienne. Av HB s. 245
La lumière dans les ténèbres. Av HB s. 245
MicheI Carrouges: Le Père. Av HB s. 245
A. Kriekemans: Préparation au mariage et à la famille. Av HB s. 246
[Levande litteratur…]. Av L. R. s. 246
[Pauluskredsens Forlag…]. Av JG s. 247
S. Tyszkiewicz SJ – Th. Belpair OSB: Ascètes Russes. Av A. Rask s. 247
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1960 årgång 41