Credo 1961

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1961 nr 1
Innehåll
Sedan sists. 1
”Irrgångar till ljuset”. Av Ansgar Meyer SJ †s. 3
Den kristne Stravinskij. Av Kajsa Rootzéns. 6
[Tron har sina egna ögon…]. Av Augustinuss. 17
Freud i munkkåpa? Av Wilhelm Köster SJs. 18
[Bort det, att vi skulle tro…]. Av Augustinuss. 23
Litteratur och moral. Av Simone Weils. 24
Ur ”Cecilia”. Av Tore Nybergs. 29
Katolska perspektivs. 36
”Lumen vitae”. Av Wilhelm Köster SJs. 36
Katolicismen i Österrike på glid?s. 39
Med Petri och Pauli myndighets. 41
J. Rudfeld, A. Strange, O. Rørdam-Bonnevie: Kirken kalde mig hjem. Av A. Rasks. 42
A Guide to the Materials for Swedish Historical Research in Great Britain. Av Sven Stolpes. 43
Marie Fargues: Utvalgte tekster fra Det gamle Testamente. Av Lars Rooth SJs. 44
Lorenz Jaeger: Das ökumenische Konzil, die Kirche und die Christenheit. Erbe und Auftrag. Av Lars Rooth SJs. 44
Oscar Cullman: Catholics and Protestants. Av LRs. 46
Jean Daniélou: Approches du Christ. Av E. Schelin SJs. 46
Henri de Lubac: Über die Wege Gottes. Av E. Schelin SJs. 47
Das stammgeschichtliche Werden der Organismen und des Menschen. Av Herman Schulzes. 47
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1961 nr 2
Innehåll
Sedan sists. 49
Nödvändigheten av liturgisk förnyelse. Av K. Ansgar Nelson OSBs. 52
Hostia. Av Magdalena Bergströms. 56
Birgittamedaljer. Av Torgny Lindgrens. 57
Då och nu. Av Birgit Klockarss. 65
Intryck från Polen 1960. Av Christopher Pickles, M.A.s. 68
”Matines”. Av Marie Noëls. 76
Katolska perspektivs. 78
Kyrkan i Kongos. 78
Socialisering eller personalisering?s. 80
Arkeologiska fynd bekräftar kyrklig tradition. Av Per Janzons. 84
Otrons problem. Av Thomas Mertons. 85
Per Erik Persson: Kyrkans ämbete som Kristus-representation. Av W. Köster SJs. 86
Josef Pieper: Thomas av Aquino. Av W. K.s. 87
Paul Overhage: Um das Erscheinungsbild der ersten Menschen. Quaestiones disputatae 7. Av W. K.s. 87
Aktuelle Fragen zur Eucharistie, herausg. von Michael Schmaus, Pro Mundi Vita, herausg. von der Theologischen Fakultät der Universität München. Av W. K.s. 87
J. H. Walgrave: Newman – le développement du dogme. Av W. K.s. 88
Bernhard Häring: Christ in einer neuen Welt. Av mrs. 89
Hans Urs von Balthasar: Die Gottesfrage des heutigen Menschen. Av R. Wehner SJs. 89
Dries van Collie: Der begeisterte Selbstmord. Av HSs. 90
Corbinian GindeIe: Lebendiger Choral, Gregorianisches Chordirigieren, Gregorianisches Singen. Av R-M Crochet ops. 90
André Blanchet SJ: La littérature et le spirituel. 1. La mêlée littéraire. Av E. Schelin SJs. 91
Albert Brandenburg: Gericht und Evangelium. Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien. Bd IV. Av W. K.s. 92
Johannes M. Hollenbach SJ: Christliche Tiefenerziehung. Av H. B.s. 93
Georges Auzou: De Ia servitude au service. Av W. K.s. 94
L.-M. Dewailly OP: Envoyés du Père – Mission et Apostolicité. Av W. K.s. 94
Ludwig Hödl: Der Anspruch der Philosophie und der Einspruch der Theologie im Streit der Fakultäten. Av W. K.s. 94
Alf Ahlberg: Teknikens himmelsfärd. Av W. K.s. 95
José O’Callaghan: Las tres categorías estéticas de la cultura clásica. Av W. K.s. 95
Johan Chydenius: The theory of medieval symbolism. Av W. K.s. 96
Léon le Grand: Sermons. Sources Chrétiennes No 24. Av mrs. 96
Alois Winkelhofer: Das Kommen seines Reiches, Alois Winkelhofer: Traktat über den Teufe. Av JGs. 96
Dokumente der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa. Bd I/3: Polnische Gesetze und Verordnungen 1944–1955. Av JGs. 96
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1961 nr 3
Innehåll
Sedan sists. 97
Ahasverus’ dubbla död. Pär Lagerkvist: Ahasverus död. Av Wilhelm Köster SJs. 98
Det gamla huset och den unga kvinnan. Av Anna Lenah Elgströms. 104
Te deum. Av Gertrud von Le Forts. 117
Nils Dacke. Av Alf Åbergs. 118
Vigilie på Marie Himmelsfärdsdag. Av Gertrud von Le Forts. 134
Katolska perspektivs. 135
Kyrkomötets skyddshelgons. 135
Ekumenicas. 136
Fallet Eichmanns. 138
Edward Berggren in memoriams. 140
Kirsten Pedersen O. Ss. S.: Birgittinere. Av Anna Lenah Elgströms. 141
Birgit Klockars: Biskop Hemming av Åbo. Av Lars Rooth SJs. 143
Begegnungen der Christen. Studien evang. und kath. Theologen, herausg. von Maximilian Roesle und Oscar Cullmann. Av mrs. 144
Erich Przywara, Hermann Sauer: Gespräch zwischen den Kirchen. Av W. K.s. 144
Aloys Grillmeier: Der Logos am Kreuz. Av W. K.s. 145
Nikolaus Monzel: Solidarität und Selbstverantwortung. Av W. K.s. 145
Anton Böhm: Lebensstandard wozu? Av HSs. 146
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1961 nr 4
Innehåll
Franciskanernas utdrivande från deras kloster i Malmö – Halmstad – Ystad – Viborg enligt ett samtida dokument från 1534
Broder Jacobo Daciano. Enligt en mexikansk krönika från år 1639
s. [147]
Förord. Av Agostino M. Lundin ofms. 149
Orienterande inledning. Av Jörgen Nybo Rasmussens. 151
Om Malmö kloster. Utdrivningskrönikan kap. VIs. 156
Om Halmstads kloster. Utdrivningskrönikan kap. XIs. 168
Om Ystads kloster. Utdrivningskrönikan kap. XIIs. 172
Om Viborgs kloster. Utdrivningskrönikan kap. IIs. 177
Broder Jacobo Daciano. Enligt en mexikansk krönika från år 1639s. 181
Krönikas. 182
Bihangs. 190
Två lovsånger av S:t Franciskuss. 192
Franciskansk böns. 194
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1961 nr 5
Innehåll
Sedan sists. 195
En studie över Ingmar Bergmans idévärld. Av Jos Burvenich SJs. 199
[Gud som är Ren Närvaro…]. Av Thomas Mertons. 206
Propagandakongregationens tillblivelse. Av Jon Peter Wieselgrens. 207
Henri Dominique Lacordaire. Till 100-årsminnet av hans död. Av Sr. Ingrid Maria Söderlund o. p.s. 211
Birgitta och reformationen. Av Tore Nybergs. 220
Jul. Av Gertrud von Le Forts. 227
Katolska perspektivs. 228
Dag Hammarskjöld in memoriams. 228
Syon Abbeys hundrårsjubileum. Av Eric Colledges. 229
Kristen enhet i The House of Lordss. 231
Riktlinjer för katolska läkares. 233
Kina 1961s. 235
[Det finns något oerhört i vår otro.]. Av Thomas Mertons. 237
Ruben Josefson och Per Stjernquist: Rättens ursprung och grund. Av Lars Rooth SJs. 238
Troskunskap och fromhet. Av Jos. Gerlach SJs. 240
Sven Stolpe: Drottning Kristina. Den svenska tiden, 2:a delen: Efter tronavsägelsen, Die Offenbarungen der heiligen Birgitta von Schweden, Ausgew. u. eingeleitet von Sven Stolpe, Richard Boshouwers: Sven Stolpe. Av Jos. Gerlach SJs. 245
Kristen humanism. Årsbok 1961. Av JGs. 246
La Sainte Bible traduite en français sous la direction de L’École Biblique de Jérusalem, Joseph Bonsirven SJ: Vocabulaire Biblique. Av JGs. 248
Gabriel MarceI: Gegenwart und Unsterblichkeit. Av mrs. 248
Waldemar Hammenhög: Ensittarvägen. Av L. R.s. 248
Afanisij Nikitin: Resan bortom de tre haven 1466–1472. Av A. Å–gs. 249
[Bland Cavefors (Malmö-Lund) publikationer…]. Av L. R.s. 250
Luc. C. Grollenberg: Bildatlas till bibeln. Av L. R.s. 250
Svensk katolsk bibliografi, sammanställd av Kajsa Rootzén. Av W. K.s. 250
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1961 årgång 42