Credo 1962

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1962 nr 1
Innehåll
Sedan sists. 1
Skriftlig och muntlig tradition. Apropos en doktorsavhandling. Av Lars Rooth SJs. 3
[Att också vår tid skall…]. Av Pius XIIs. 11
Påsk. Av Gertrud von Le Forts. 12
Lekmannen i kyrkan. Av Gunnel Vallquists. 13
Den katolske lekmannen i den moderna världen. Alfons Auer: Weltoffener Christ. Av Hermann Seiler SJs. 24
[Kyrkan kan icke avstå…]. Av Pius XIIs. 33
Birgittinorden i Belgien. Några anteckningar. Av Torgny Lindgrens. 34
[Min fru sancta Maria.] Medeltida birgittinbön efter cod. Berol. Theol. Lat. 71s. 41
Katolska perspektivs. 42
Ekumenisk mobilisering i New Delhi. Av H. S–rs. 42
Schismen i undervisningens. 43
[Förnuftet säger oss att den ende…]. Av Thomas Mertons. 47
Stätten des Geistes. Av Hermann Seiler SJs. 48
Bilan du Monde. Encyclopédie catholique du monde chrétien, 2 band. Av H. S–rs. 49
Georg Siegmund: Sein oder Nichtsein. Av H. S.s. 50
Robert Braun: Die Mutter der Flüchtlinge. Av W. K.s. 51
Rudolf Henz: Die Nachzügler. Av Robert Brauns. 52
Friedrich Dessauer: Prometheus und die Weltübel. Av W. K.s. 53
Johannes Gründler: Lexikon der christlichen Kirchen und Sekten. 2 band. Av JGs. 53
Karl Rahner–Herbert Vorgrimler: Kleines theologisches Wörterbuch. Herder-Bücherei, Josef Neuner–Heinrich Roos: Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung, Alfred Läpple: Kleines Urkundenbuch des katholischen Glauben. Av JGs. 54
Py Sörman: Sankt Johannes Boscos. 54
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1962 nr 2
Innehåll
Sedan sists. 55
Störningar i den religiösa utvecklingen. Av Aina Nycanders. 58
Matteo Riccis världskarta. Av John Petersons. 64
Propagandakongregationens verksamhetsområde. Av John Peter Wieselgrens. 76
Att resa med andra ögon. Av Tore Nybergs. 83
Katolska perspektivs. 91
Eva von Bahr-Bergius in memoriam. Av JGs. 91
Ungdomsproblemets. 95
Det kristna läget i Egyptens. 98
Hampus Lyttkens: Nythomismen. Av Wilhem Köster SJs. 100
Martini de Dacia Opera, utg. av Heinrich Roos, Heinrich Roos: Katolsk filosofi i Vor tids filosofi. Av W. K.s. 103
Pierre Lenicque: Modern världsbild och kristen tanke. Av H. S–rs. 103
Dictionnaire de Spiritualité. Tome IV. Av H. S–rs. 104
Thomas Corbishley: Religion is reasonable, Warum glauben? Utg. av Walter Kern. Av W. K.s. 104
Karl Erlinghagen: Wom Bildungsideal zur Lebensordnung. Av H. Si.s. 104
Wladimir Solowjew: Una Sancta. Av mrs. 105
Gusti Stridsberg: Menschen, Mächte und ich. Av W. K.s. 105
Johannes Jørgensen: Imellen Nattens Stjærner. Av W. K.s. 106
Alf Ahlberg: Den helige Augustinus. Av JGs. 106
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1962 nr 3
Innehåll
Sedan sists. 107
Norden och de allmänna koncilierna. Av Helmut Holzapfels. 110
Mening eller nonsens? Av Erwin Bischofbergers. 119
Vägen hem till kyrkan. Av Gertrud von Le Forts. 124
Inlägg i klosterdebatten. Av Henri Dominique Lacordaires. 126
Livingstone och Stanley. Två idéer i Afrikas kolonisationshistoria. Av Alf Åbergs. 132
Katolska perspektivs. 138
Påvens påskbudskaps. 138
Alla kardinaler nu biskopars. 139
De ortodoxa och den ekumeniska rörelsens. 140
Katolicismen i Uganda. Av J. A. S.s. 144
Religiös lyrik. Av Lennart Ejerfeldts. 147
Bjørn Højbo: Evangelium og Oldkirke. Av JGs. 149
Alphons Mulders: Missionsgeschichte. Av JGs. 150
Dietrich Bonhoeffer: Motstånd och underkastelse. Av Herman Schulzes. 151
Julius Gross: Entstehungsgeschichte des Erbsündendogmas von der Bibel bis Augustinus. Av Bw.s. 152
Albert Lang: Die Entfaltung des apologetischen Problems in der Scholastik des Mittelalters. Av W. K.s. 153
Kurt Almqvist: Den glömda dimensionen. Av W. K.s. 153
Julian of Norwich: The Revelations of Divine Love. Av W. K.s. 154
Heinrich Bacht: Weltnähe oder Weltdistanz? Av mrs. 154
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1962 nr 4
Innehåll
Sedan sists. 155
Om filosofi och bibelexeges. Av August Brunner SJs. 161
[Icke sällan händer det…]. Av Pius XIIs. 173
Vägen hem till kyrkan. Av Gertrud von Le Forts. 174
Filosofen som politiker. Av F. C. Copleston SJs. 176
Birgittinorden i norra och västra Tyskland. Några anteckningar. Av Torgny Lindgrens. 183
Katolska perspektivs. 188
Inför det kommande konciliets. 188
Föräldrarnas ansvar och skolpolitikens. 190
De intellektuella i Kina och kristendomen intill 1949. Av Thaddäus Hangs. 191
Omvändelse utanför och inom klostret. Disa Lindholm: Ficklampsljus, Anne Huré: Les deux moniales. Av Eva Alexandersons. 194
Aktuella teologiska frågor. A. Ebneter: Luther und das Konzils. 197
Sentire Ecclesiam. Das Bewusstsein von der Kirche als gestaltende Kraft der Frömmigkeits. 198
R. Schnackenburg: Die Kirche im Neuen Testament. Quaest. disp. 14s. 198
K. Rahner–J. Ratzinger: Episkopat und Primat. Quaest. disp. 11s. 198
O. Semmelroth: Das geistliche Amts. 198
M. Schmaus: Mariologi. Katholische Dogmatiks. 199
P. Overhage–K. Rahner: Das Problem der Hominisation. Quaest. disp. 12/13s. 199
Cl. Cuénot: Teilhard de Chardins. 200
F. Prat: La théologie de Saint Pauls. 200
Cl. Tresmontant: Sittliche Existens bei den Propheten Israelss. 200
M. Schmaus–K. Forster: Der Kult und der Menschs. 200
A. Lang: Fundamentalteologi. Bd 1. Die Sendung Christi. Bd 2. Der Auftrag der Kirche. Av Hermann Seiler SJs. 201
Else Pelke: Der Lübecker Christenprozess 1943. Av HSs. 201
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1962 nr 5
Innehåll
Sedan sists. 203
Att uppleva kyrkan. II Vatikankonciliets högtidliga öppnande. Av Eva Alexandersons. 207
Vägen hem till kyrkan. Av Gertrud von Le Forts. 214
Den kristne i vår tid. Himmelens och jordens människa. Av Hermann Seiler SJs. 216
Propagandakongregationens organisation. Av Jon Peter Wieselgrens. 230
Katolska perspektivs. 236
Clara Nordström in memoriams. 236
Öppet brev till Arnulf Øverland. Av Robert Brauns. 237
Kinas intellektuella och kristendomen efter 1949. Av Thaddäus Hangs. 242
Kyrkan i Koreas. 246
Waldemar Hammenhög: I en sydengelsk by, Det är ingen mark att bygga på, min älskade. Av Lars Rooth SJs. 247
Mest historiskt. Av Lars Rooth SJs. 248
Wright Miller: Ryssarna som människor. Av Berit Hultgrens. 252
Roman Faber: Vatikanet. Av SLs. 253
Leonard von Matt: Frühchristliches Rom. Av Bws. 254
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1962 årgång 43