Credo 1962

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1962 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Skriftlig och muntlig tradition. Apropos en doktorsavhandling. Av Lars Rooth SJ s. 3
[Att också vår tid skall…]. Av Pius XII s. 11
Påsk. Av Gertrud von Le Fort s. 12
Lekmannen i kyrkan. Av Gunnel Vallquist s. 13
Den katolske lekmannen i den moderna världen. Alfons Auer: Weltoffener Christ. Av Hermann Seiler SJ s. 24
[Kyrkan kan icke avstå…]. Av Pius XII s. 33
Birgittinorden i Belgien. Några anteckningar. Av Torgny Lindgren s. 34
[Min fru sancta Maria.] Medeltida birgittinbön efter cod. Berol. Theol. Lat. 71 s. 41
Katolska perspektiv s. 42
Ekumenisk mobilisering i New Delhi. Av H. S–r s. 42
Schismen i undervisningen s. 43
[Förnuftet säger oss att den ende…]. Av Thomas Merton s. 47
Stätten des Geistes. Av Hermann Seiler SJ s. 48
Bilan du Monde. Encyclopédie catholique du monde chrétien, 2 band. Av H. S–r s. 49
Georg Siegmund: Sein oder Nichtsein. Av H. S. s. 50
Robert Braun: Die Mutter der Flüchtlinge. Av W. K. s. 51
Rudolf Henz: Die Nachzügler. Av Robert Braun s. 52
Friedrich Dessauer: Prometheus und die Weltübel. Av W. K. s. 53
Johannes Gründler: Lexikon der christlichen Kirchen und Sekten. 2 band. Av JG s. 53
Karl Rahner–Herbert Vorgrimler: Kleines theologisches Wörterbuch. Herder-Bücherei, Josef Neuner–Heinrich Roos: Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung, Alfred Läpple: Kleines Urkundenbuch des katholischen Glauben. Av JG s. 54
Py Sörman: Sankt Johannes Bosco s. 54
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1962 nr 2
Innehåll
Sedan sist s. 55
Störningar i den religiösa utvecklingen. Av Aina Nycander s. 58
Matteo Riccis världskarta. Av John Peterson s. 64
Propagandakongregationens verksamhetsområde. Av John Peter Wieselgren s. 76
Att resa med andra ögon. Av Tore Nyberg s. 83
Katolska perspektiv s. 91
Eva von Bahr-Bergius in memoriam. Av JG s. 91
Ungdomsproblemet s. 95
Det kristna läget i Egypten s. 98
Hampus Lyttkens: Nythomismen. Av Wilhem Köster SJ s. 100
Martini de Dacia Opera, utg. av Heinrich Roos, Heinrich Roos: Katolsk filosofi i Vor tids filosofi. Av W. K. s. 103
Pierre Lenicque: Modern världsbild och kristen tanke. Av H. S–r s. 103
Dictionnaire de Spiritualité. Tome IV. Av H. S–r s. 104
Thomas Corbishley: Religion is reasonable, Warum glauben? Utg. av Walter Kern. Av W. K. s. 104
Karl Erlinghagen: Wom Bildungsideal zur Lebensordnung. Av H. Si. s. 104
Wladimir Solowjew: Una Sancta. Av mr s. 105
Gusti Stridsberg: Menschen, Mächte und ich. Av W. K. s. 105
Johannes Jørgensen: Imellen Nattens Stjærner. Av W. K. s. 106
Alf Ahlberg: Den helige Augustinus. Av JG s. 106
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1962 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 107
Norden och de allmänna koncilierna. Av Helmut Holzapfel s. 110
Mening eller nonsens? Av Erwin Bischofberger s. 119
Vägen hem till kyrkan. Av Gertrud von Le Fort s. 124
Inlägg i klosterdebatten. Av Henri Dominique Lacordaire s. 126
Livingstone och Stanley. Två idéer i Afrikas kolonisationshistoria. Av Alf Åberg s. 132
Katolska perspektiv s. 138
Påvens påskbudskap s. 138
Alla kardinaler nu biskopar s. 139
De ortodoxa och den ekumeniska rörelsen s. 140
Katolicismen i Uganda. Av J. A. S. s. 144
Religiös lyrik. Av Lennart Ejerfeldt s. 147
Bjørn Højbo: Evangelium og Oldkirke. Av JG s. 149
Alphons Mulders: Missionsgeschichte. Av JG s. 150
Dietrich Bonhoeffer: Motstånd och underkastelse. Av Herman Schulze s. 151
Julius Gross: Entstehungsgeschichte des Erbsündendogmas von der Bibel bis Augustinus. Av Bw. s. 152
Albert Lang: Die Entfaltung des apologetischen Problems in der Scholastik des Mittelalters. Av W. K. s. 153
Kurt Almqvist: Den glömda dimensionen. Av W. K. s. 153
Julian of Norwich: The Revelations of Divine Love. Av W. K. s. 154
Heinrich Bacht: Weltnähe oder Weltdistanz? Av mr s. 154
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1962 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 155
Om filosofi och bibelexeges. Av August Brunner SJ s. 161
[Icke sällan händer det…]. Av Pius XII s. 173
Vägen hem till kyrkan. Av Gertrud von Le Fort s. 174
Filosofen som politiker. Av F. C. Copleston SJ s. 176
Birgittinorden i norra och västra Tyskland. Några anteckningar. Av Torgny Lindgren s. 183
Katolska perspektiv s. 188
Inför det kommande konciliet s. 188
Föräldrarnas ansvar och skolpolitiken s. 190
De intellektuella i Kina och kristendomen intill 1949. Av Thaddäus Hang s. 191
Omvändelse utanför och inom klostret. Disa Lindholm: Ficklampsljus, Anne Huré: Les deux moniales. Av Eva Alexanderson s. 194
Aktuella teologiska frågor. A. Ebneter: Luther und das Konzil s. 197
Sentire Ecclesiam. Das Bewusstsein von der Kirche als gestaltende Kraft der Frömmigkeit s. 198
R. Schnackenburg: Die Kirche im Neuen Testament. Quaest. disp. 14 s. 198
K. Rahner–J. Ratzinger: Episkopat und Primat. Quaest. disp. 11 s. 198
O. Semmelroth: Das geistliche Amt s. 198
M. Schmaus: Mariologi. Katholische Dogmatik s. 199
P. Overhage–K. Rahner: Das Problem der Hominisation. Quaest. disp. 12/13 s. 199
Cl. Cuénot: Teilhard de Chardin s. 200
F. Prat: La théologie de Saint Paul s. 200
Cl. Tresmontant: Sittliche Existens bei den Propheten Israels s. 200
M. Schmaus–K. Forster: Der Kult und der Mensch s. 200
A. Lang: Fundamentalteologi. Bd 1. Die Sendung Christi. Bd 2. Der Auftrag der Kirche. Av Hermann Seiler SJ s. 201
Else Pelke: Der Lübecker Christenprozess 1943. Av HS s. 201
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1962 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 203
Att uppleva kyrkan. II Vatikankonciliets högtidliga öppnande. Av Eva Alexanderson s. 207
Vägen hem till kyrkan. Av Gertrud von Le Fort s. 214
Den kristne i vår tid. Himmelens och jordens människa. Av Hermann Seiler SJ s. 216
Propagandakongregationens organisation. Av Jon Peter Wieselgren s. 230
Katolska perspektiv s. 236
Clara Nordström in memoriam s. 236
Öppet brev till Arnulf Øverland. Av Robert Braun s. 237
Kinas intellektuella och kristendomen efter 1949. Av Thaddäus Hang s. 242
Kyrkan i Korea s. 246
Waldemar Hammenhög: I en sydengelsk by, Det är ingen mark att bygga på, min älskade. Av Lars Rooth SJ s. 247
Mest historiskt. Av Lars Rooth SJ s. 248
Wright Miller: Ryssarna som människor. Av Berit Hultgren s. 252
Roman Faber: Vatikanet. Av SL s. 253
Leonard von Matt: Frühchristliches Rom. Av Bw s. 254
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1962 årgång 43