Credo 1963

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1963 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Katolsk religionsundervisning i nutiden. Av Stig Lindholm s. 7
[Moder och läromästarinna…]. Av Johannes XXIII s. 15
Övergivenhetens berg. Av Pierre Jean Jouve s. 16
Vad är ”kyrka” för Tomas av Kempen? Av Karl Pellens s. 17
Grottan. Av Wilhelm Köster SJ s. 26
Katolska perspektiv s. 32
[Det är inte förvånande…]. Av Johannes XXIII s. 40
Kristi ansikte. François Mauriac: Människosonen. Av Anna Lenah Elgström s. 41
Das Marienlob der Reformatoren. Av JG s. 42
Heinrich Schneider. Die Sprüche Salomos. Das Buch des Predigers. Das Hohelied. Av JG s. 43
Das Neue Testament übers von Fritz Tillman. Av FH s. 44
Roland de Vaux OP: Das Alte Testament und seine Lebensordnungen II. Av SL s. 44
Johannes Wiesheu: Der Bibelunterricht. Handbuch für obere Volkschulklassen und höhere Lehranstalten. I. Das alte Testament. Av SL s. 45
Otto Semmelroth: Wirkendes Wort. Av WS s. 45
Ignace Lepp: Ateismens psykologi. Av SL s. 46
Heinrich Lötzeler: Christliche Bildkunst der Gegenwart. Av SL s. 46
Justus Hartnack: Wittgenstein og den moderne filosofi, Wittgenstein und die moderne philosophie. Av Klaus Riesenhuber SJ s. 46
Olof Herrlin: Herdabrev till prästerna och lekfolket i Visby stifts församlingar. Av A. Å-g s. 47
20. Juli 1944. Herder Bücherei 96. Av H. Sch. s. 48
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1963 nr 2
Innehåll    
Sedan sist s. 49
Älskar du mig? Av Wilhelm Köster SJ s. 53
Det tragiska i Birgitta Trotzigs diktning. Av Jean Paillard OP s. 59
Ett befriat helgon. Av Anna Lenah Elgström s. 71
[Vår själ måste vara öppen…]. Av Teresa av Avila s. 76
[Egentligen är vi skapade för…]. Av Johannes av Korset s. 76
[Bönens makt har alla helgon…]. Av Thérèse av Lisieux s. 76
Katolska perspektiv s. 77
Konciliet och liturgin s. 77
Observatörerna vid andra Vatikankonciliet s. 80
Vincens Pallotti lekmannaapostolatets banbrytare. Av Frans Bobrowski SAC s. 84
Elizabeth Hamilton: The Great Teresa. Av Anna Lenah Elgström s. 87
Peter Schindler: Maria-Bogen. Av JG s. 90
Som sökte de Gud. Svenska dikter om tro och tvivel valda och kommenterade av Rune Pär Olofsson. Av A. Å-g s. 91
Fri kyrka? Av JG s. 91
Edith Stein: Die Frau in Ehe und Beruf. Av Hn s. 93
Linköpingsbiskopen Petrus Benedicti’s visitationsbok. Av A. Rask s. 94
Nicolaus von Cues: Vom verborgenen Gott. Vom Gottsuchen. Von der Gotteskindschaft. Av A. Rask s. 95
Aage Bertelsen: Oktober 43. James Matthews: Azikwelwa. Av SL s. 96
C. H. Martling: Europeisk kyrkogeografi. Av H. S. s. 97
Johannes Hirschberger: Kleine Philosophiegeschichte, Herder-Bücherei. Av Rainer Carls SJ s. 98
John M. Oesterreicher: Der Papst und die Juden. Av Robert Braun s. 99
Philip Caraman SJ: Henry Morse – priest of the plague and martyr of England. Av SL s. 100
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1963 nr 3
Innehåll
Sedan sist s. 101
Om prästkallelsen. Av H. Finé SJ s. 107
[– kommen från fattigdomen…]. Av Johannes XXIII s. 113
En problematisk katolik – Oscar Wilde. Av Gusti Stridsberg s. 114
Pater Goods rapport från Sverige. Av Beth Åkerhielm s. 119
[Jag beder mina vänner…]. Av Alfred Delp SJ s. 130
[För Ignatius av Loyola är Gud…]. Av Karl Rahner SJ s. 130
Katolska perspektiv s. 131
Fr. Martindale in memoriam. Av Lars Rooth SJ s. 131
Amerikansk kristendom i stöpsleven s. 132
Skuggor över Ekvatorn s. 136
Den katolska kyrkan i norska läroböcker s. 139
Apropå påvevalet. Av Lars Rooth SJ s. 140
Sankt Nikolaus’ av Linköping kanonisationsprocess. Av Jarl Gallén s. 141
Thomas Corbishley SJ: Religion is Reasonable. Av L. R. s. 144
Karl Färber: Neues Brevier zum inneren Leben, Psalmenbuch, En sang på trapperne, Das Psalmengebet. Av SL s. 144
Såsom en tjänare. Diakonibetraktelser sammanställda av Lennart Frejborn. Av JG s. 145
Hugo von Hofmannsthal: Det gamle Spil om Envher. Av JG s. 146
Ånd og Liv. Nr 14 Troen, Nr 15 De syge. Av JG s. 146
Francis Clark SJ: The Catholic Church and Anglican Orders s. 146
Från Petrus de Dacia-föreningens förlag. Av JG s. 147
Der Grosse Herder. Bd. 11. Ergänzungsband 1. A–K. Das aktuelle Bildungsbuch: Natur and Technik, Bd. 12. Ergänzungsband 2, L–Z, Das aktuelle Bildungsbuch: Geist und Kultur. Av Rainer Carls SJ s. 148
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1963 nr 4
Innehåll    
Ärade läsare. Av Redaktionen    
Pacem in terris. Rundskrivelse av vår helige fader Johannes XXIII. Om freden på jorden i sanning, rättfärdighet, kärlek och frihet. Av Johannes XXIII   s. [150]
–         Inledning   s. 151
–         I. Ordningen bland människorna   s. 153
–         II. Relationerna mellan människorna och den offentliga  myndigheten inom den enskilda staten   s. 160
–         III. Relationerna mellan staterna   s. 167
–         IV. Förhållandet mellan de enskilda politiska gemenskaperna och gemenskapen av alla folk   s. 176
–         V. Pastorala anvisningar   s. 180
–         Anmärkningar   s. 186
In memoriam Johannes XXIII. Av Wilhelm Köster SJ   s. [190]
Credo 1963 nr 5
Innehåll    
Sedan sist s. 195
Auschwitz såsom spektakel. Av Hermann Seiler SJ s. 200
Bilden i katolskt tros- och fromhetsliv. Av Tryggve Lundén s. 205
Anonym kristendom? Av W. Hammenhög s. 215
Nikolaus Cusanus som modern människa. Av Rudolf Haubst s. 222
[Tu solus Sanctus, sjunger mässans liturgi…]. Av Gunnel Vallquist s. 225
Katolska perspektiv s. 226
Det demokratiska samhället s. 226
Fellinis La Dolce ltalia s. 230
Mater et Magistra på svenska s. 232
Andlig kris i Vadstena kloster. Hans Cnattingius: Studies in the Order of St. Bridget of Sweden. I. The Crisis in the 1420’s. Av Tore Nyberg s. 233
J. Theeuwes: Teresa av Avila. Av SL s. 238
Laura Petri: Ignatius af Loyola – en bok om att hjälpa själar. Av Lars Rooth SJ s. 240
Anders Ehnmark: Angola – Per Wästberg: Moçambique, Erik W. Nielsen: Afrikanska rasproblem. Av Birgitta Winbäck s. 240
Victor Vinde: de Gaulle och Frankrike. Av Birgitta Winbäck s. 241
Georg Siegmund: Gottesglaube und seelische Gesundheit. Av Josef Bencsik SJ s. 242
Luigi Agustoni: Gregorianischer Choral. Av R-M Crochet op s. 242
[Professor J. M. Bochenskis uppmärksammade bok…] s. 242
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1963 årgång 44