Credo 1965

Varje nummer är tillgängligt som pdf, med länk via rubriken (t.ex. Credo 1920 nr 1). Under rubriken finns numrets innehåll med sidangivelser enligt den tryckta versionen. Vissa artiklar finns också i digital version. Dessa är klickbara direkt i innehållsförteckningen.

Credo 1965 nr 1
Innehåll
Sedan sist s. 1
Från begär till glädje. Av Erwin Bischofberger s. 5
Katolsk filosofi. Av H. Roos SJ s. 15
Kevelaer. Av Stig Lindholm s. 25
Katolska perspektiv s. 29
Evangelierna och historien s. 29
P. Margio Galli om ”Aggiornamento” s. 33
Ekonomisk villfarelse s. 37
Liten läsövning s. 40
Heliga män och lärde. David Knowles: Saints and Scholars, St. Eilfred of Rievaulx: Mirror of Charity. Av Anna Lenah Elgström s. 42
Andaktsböcker. Av Bengt Thorell s. 45
Blaise Pascal, urval och översättning av Jean Paillard. Av Bengt Thorell s. 47
Herders Volkslexikon. Av Bengt Thorell s. 48
Gunnel Vallquist: Reformation i Vatikanen? Dagbok från Rom del II. Av Birgitta Winbäck s. 48
Arne Palmqvist: De aktuella kyrkobegreppen i Sverige. Av Lars Rooth SJ s. 49
Boris Simon: Abbé Pierre, Frithiof Dahlby: Symboler och tecken, Paul Bauer: Den kära vidskepelsen, Dries van Coillie: Det röda Kina, Werner Klose: Hitler, Werner Keller: Men Bibeln hade rätt. Av SL s. 50
Herman och Sven Stolpe: Svenska bokförläggare i närbild. Av SL s. 51
Georges Auzou: Als Gott zu Unseren Vätern sprach. Geschichte der heiligen Schriften des Gottesvolkes. Av SL s. 51
Hubert Henz: Lehrbuch der systematischen Pädagogik. Allgemeine und differentielle Erziehungswissenschaft. Einführung in die pädagogischen Forschungsmethoden. Av SL s. 51
Friedrich Schneider: Buch der Sammlung. Besinnung für Pädagogen. Av SL s. 52
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1965 nr 2
Innehåll    
Sedan sist s. 53
Katolsk filosofi. II. Av H. Roos SJ s. 57
Levande och döda. Birgitta Trotzig: Levande och döda. Av Jean Paillard OP s. 63
Herdar utan får. Peter Anson: Bishops at Large. Av Per Beskow s. 69
Jonas Petri Axberg, Johan III:s sekreterare. Av Beth Åkerhielm s. 75
Ingemar Leckius och Ingemar Gustafson. Ingemar Leckius: Lasarus bröder. Av Jean Paillard OP s. 82
Pär Lagerkvist: Det heliga landet. Av Jean Paillard OP s. 83
Bruno Grabinski: Beweise aus dem Jenseits. Av Per Beskow s. 85
Edwin M. Moseley: Pseudonyms of Christ in the Modern Novel. Av John Leje s. 86
Oswald Loretz. Gotteswort und menschliche Erfahrung. Av JG s. 87
Antoni Golubiew: Briefe an Freund Jan wenn man beten will. Av SL s. 88
Erwin Erasmus Koch: Rotchina ist anders. Av SL s. 88
Dekret om ekumeniken. Av Paulus VI s. 89
–         Förord, Kapitel I. Katolska principer för ekumeniken s. 89
–         Kapitel II. Praktisk ekumenik s. 93
–         Kapitel III. Om kyrkor och kyrkliga samfund som är skilda från den apostoliska stolen i Rom s. 96
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1965 nr 3
Innehåll    
Sedan sist s. 101
Diktverket om Beatrice I. Av Wilhelm Köster SJ s. 106
Peter Wust, en kristen tänkare och bekännare. Av Hermann Simon s. 109
Kristen socialrörelse. Av Oswald v. Nell-Breuning s. 115
Heliga Birgitta i Neapel. Av E. R. Gummerus s. 123
En minnenas promenad. Av Gusti Stridsberg s. 125
Katolska perspektiv s. 128
Galilei s. 128
Är Italien katolskt? s. 131
The old folks at home s. 133
De nya prästerna s. 135
Maka och omaka helgonbiografier. Georg Schurhammer SJ: Franz Xavier, M.-H. Vicaire OP: Geschichte des heiligen Dominikus. Bd II. lnmitten der Kirche, Hugo Rahner SJ: lgnatius von Loyola als Mensch und Theologe, Johannes XXIII: Geistliches Tagebuch und andere geistliche Schriften. Av J. Gerlach SJ s. 136
Sven Stolpe: Dag Hammarskjölds andliga väg, Dag Hammarskjölds geistiger Weg. Av Robert Braun s. 140
Wolfgang Seiferth: Synagoge und Kirche im Mittelalter. Av Per Beskow s. 142
Sr. Augustina Flüeler: Das sakrale Gewand. Av SL s. 143
Adolf Kolping: Katholiche Theologie gestern und heute. Av Bengt Thorell s. 144
Hubert Jedin: Krisis und Abschluss des Trienter Konzils 1562/63. Av Bengt Thorell s. 145
Det är en ros utsprungen. Melodier kring Maria och barnet samlade av Hjördis Blomqvist. Av Bengt Thorell s. 145
Heinrich Roos og Olaf Lund Pallesen: Kirkebegrebet på det første Vatikankoncil. Av Bengt Thorell s. 146
Vittorio Subilia: Problemet katolicismen. Av Bengt Thorell s. 147
Clarence Blomquist: Livet, döden och läkaren. Om medicinsk dödshjälp. Av Birgitta Winbäck s. 148
Kyrkan och de intellektuella. Årsbok för Sveriges Kristliga Studentrörelse, 1964. Av Birgitta Winbäck s. 149
Leif Grane: Pierre Abelard. Av SL s. 149
I. M. Bochenski: Sovjets marxistiska filosofi. Av SL s. 150
Sixten Marklund – Pär Söderberg: Grundskolan – framväxt och organisation. Av SL s. 151
Werner Keller: Men Bibeln hade rätt – i bild. Av SL s. 151
Heinrich Kraft: Clavis Patrum Apostolicorum. Av Per Beskow s. 152
Åke Kastlund: Öster, väster, norr och söder. Av Per Beskow s. 152
Xavier Leon-Dufour (utg.): Wörterbuch zur biblischen Botschaft. Av SL s. 152
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1965 nr 4
Innehåll
Sedan sist s. 153
Diktverket om Beatrice II. Av Wilhelm Köster SJ s. 157
Syndafallsberättelsen. Av N. Lohfink s. 161
Sigmund Freuds otro. Av Robert Braun s. 170
Handen med lågan. Astrid Forsberg: Handen med lågan. Av Anna Lenah Elgström s. 177
[Om en himlakropp med väldig kraft…]. Av Reinhold Schneider s. 179
Katolska perspektiv s. 180
Ur ärkebiskop Johannes Mullers minnesanteckningar s. 180
Kritiska katoliker s. 186
Att vara katolik – vad är det? s. 188
Världssvälten s. 190
En bok om Dante och hans komedi. Olof Lagercrantz: Från helvetet till paradiset. Av Johan Chydenius s. 191
F. R. Johnston: Syon Abbey. A short History of the English Bridgettines. Av Anna Lenah Elgström s. 194
Birgitta Stenberg: De frånvända. Av Jean Paillard s. 196
Karin Thelander: Ung i stad. Av Birgitta Winbäck s. 197
Hermann Krings: Transzendentale Logik. Av Rainer Carls SJ s. 198
Franz Pöggeler: Methoden der Erwachsenenbildung. Av SL s. 199
Normen der Gesellschaft. Festgabe für Oswald von Nell-Breuning SJ. Av JL s. 200
Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart. Herausg. von Franz Xaver Arnold, Karl Rahner, Viktor Schurr, Leonard M. Weber. Band I: Grossoktav. Av SL s. 201
Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et mystique, Doctrine et histoire. Av H. S–r s. 202
Paolo Molinari SJ: Die Heiligen und ihre Verehrung. Av JG s. 203
Handbuch der Sozialerziehung. Bd 2. Praxis der Sozialerziehung im geordneten sozialen Feld, Bd 3. Praxis der Sozialerziehung bei gestörten sozialen Beziehungen. Av JG s. 203
Till redaktionen inkomna böcker.
Credo 1965 nr 5
Innehåll
Sedan sist s. 205
Honest to God-debatten. Av F. C. Copleston SJ s. 209
Fader Browns kristet-kriminologiska manifest. Av Lars Melin s. 216
Vadstena-vår. Av Gerhard Bungerfeldt s. 220
Michelangelos ”Pietà” i nytt ljus. Av E. R. Gummerus s. 226
Fri katolsk skola. Karl Erlinghagen: Die Schule in der pluralistischen Gesellschaft. Kleine Kapitel zur Schulreform. Av Stig Lindholm s. 229
[Aldrig såsom i dag…]. Av Paul VI s. 231
Katolska perspektiv s. 232
Kyrkan i Ghana s. 232
Kyrkan i Ungern s. 234
Amerikansk Vietnam-debatt s. 235
Paul VI om födelsekontroll s. 237
Bibeln som filmgeschäft s. 239
Den heliga Birgittas klosterstiftelse. Tore Nyberg: Birgittinische Klostergründungen des Mittelalters. Av Birgit Klockars s. 241
Piero Damiani: La spiritualità di Santa Brigida di Svezia. Av Birgit Klockars s. 244
Gunnel Vallquist: Kyrkligt Världsligt Kvinnligt. Dagbok från Rom del III. Av Birgitta Winbäck s. 244
Roger Schutz: Leva Guds idag. Av Birgitta Winbäck s. 245
Att välja ståndpunkt. Orienterande essäer om livsåskådning, religion och etik. Av Birgitta Winbäck s. 246
Herman Schlyter: Erik Folke. Kyrkogrundare i Kina. Av Birgitta Winbäck s. 246
Walter Klein: Var Vilhelm Ekelund antisemit? Av Birgitta Winbäck s. 247
Leon Scheffczyk: Der moderne Mensch vor dem biblischen Menschenbild. Av SL s. 247
Franz Klüber: lndividuum und Gemeinschaft in katholischer Sicht, Heinz-Dietrich Wendland: Person und Gesellschaft in evangelischer Sicht. Av JG s. 247
Hilda Graef: Maria. Eine Geschichte der Lehre und Verehrung. Av JG s. 248
Josef Rupert Geiselmann: Die Heilige Schrift und die Tradition. Av H. S–r s. 249
Karl Rahner – Herbert Vorgrimler: Diaconia in Christo. Av H. S–r s. 249
Ferdinand Klostermann: Das christliche Apostolat. Av H. S–r s. 250
Hans Küng: Strukturen der Kirche. Quaestiones disputatae Bd. 17. Av H. S–r s. 250
Michael Schmaus, Elisabeth Gössmann m.fl.: Die Frau im Aufbruch der Kirche. Av Kerstin Wikstrand s. 250
Michel Quoist: Att lyssna till Gud. Böner för nutidsmänniskan. Av Kerstin Wikstrand s. 251
Rolf Nystedt: Bildband. Av Kerstin Wikstrand s. 251
Edvard Lidforss: Kommentar till Dantes gudomliga komedi. Av SL s. 251
Thomas Aquinas med indledning, oversættelse og noter af H. Roos. Av SL s. 252
Till redaktionen inkomna böcker.
Credoregister 1965 årgång 46